Avaliku esinemise praktikum

Praktiline töötuba avaliku esinemise samm-sammuliseks ettevalmistuseks

Kestus: 8 akadeemilist tundi

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Õpid koolitusel, kuidas õige ettevalmistusega saad oma tänased vead homseteks tugevusteks vormida. Ei mingit müstikat ega arulagedat kehakeele ja karisma juttu - avalik esinemine on kõigile. Õpid kasutama ainult kõige praktilisemaid võtteid, mis toovad sulle enim kasu tööalaste esinemiste ja ettekannete tegemise olukordades.

 

Koolitaja Mihkel Kangur: “On jube kahju, kui juhid, ettevõtjad, spetsialistid ja teadlased avalikel esinemistel ebaõnnestuvad.  Tihti nad ei tea, mida nad valesti teevad ja mis on nende monotoonsuse, segaste sõnumite ja ärevuse põhjus. Tõenäoliselt kukuvad nad  läbi juba enne suu lahti tegemist, sest nad ei tea, kuidas esinemiseks kõige tõhusamalt  valmistuda.”

 

Koolituse keskmes on avaliku esinemise aktiivne ettevalmistus. Õige ettevalmistusega on võimalik mitte ainult vältida levinud vigu, vaid tõsta esineja enesekindlust ja mõjusust. Ettevalmistus on esinemise kõike olulisem ja ajamahukam osa ning ühtlasi  lahendus  enamikule avaliku esinemisega seotud probleemidele.

 

Osaleja saab koolituselt lisks hinnalisele läbiharjutamise kogemusele kaasa samm-sammulise juhendi, mis aitab tal igal esinemisel näidata end parimast küljest. Tule ja õpi, kuidas avalikule esinemisele süsteemselt läheneda!

Koolituse põhiteemad: 

 • Vajaduspõhisus - sõnumi seadmine lähtuvalt publikust

 • Kiirus - sõnumi seadmise mudelid, mis aitavad kiiremalt ja tulemuslikumalt valmistuda

 • Lihtsus - suulise kõne reeglid selgeks eneseväljenduseks

 • Aktiivsus - töövõtteid edukaks esinemispingega toimetulekuks

 • Mõjusus - publiku tähelepanu hoidmise tehnikad

 • Täpsus - kuidas andmed ja numbrid tõlkida kuulajatele selgesse ja lihtsasse keelde.

 

 

Koolituse eesmärk on saavutada valmisolek eesmärgipäraselt ja mõjusalt avalikult esineda, lähtudes aktiivse ettevalmistuse sammudest.

 

Koolitusele on oodatud juhid, ettevõtjad, spetsialistid, ametnikud, poliitikud, teadlased - kõik, kellele on tööalaselt kasulik omandada hea avaliku esinemise oskus.

Koolitus sobib hästi neile, kes soovivad tööolukordades või organisatsioonis rohkem silma paista, tõsta oma konkurentsivõimet tööturul või mõnel eeloleval olulisel sündmusel hästi esineda.

 

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas oled esinemistel või ametialastel koosolekul tundnud, et publik tegelikult ei kuula sind?
 • Kas oled näinud vaeva teksti meeldejätmisega ja õudusega kujutlenud, mis siis saab, kui kõik meelest läheb?
 • Oled tajunud, et sinu tavapärased suhtlemisoskused justkui ei pääse esinedes mõjule?
 • Oled küll faktidega tugev, kuid  ei oska neid publikule arusaadavalt ja huviäratavalt esitada?
 • Sooviksid  konkreetset plaani, mille abil esinemisteks valmistuda ja edukalt esineda?

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab seada sõnumi eesmärki publikust lähtuvalt;
 • kasutab esinemiseks valmistumisel asjakohaseid töövõtteid, et edukalt tulla toime esinemispingega;
 • analüüsib avaliku esinemisega seotud peamisi vigu ja teab, kuidas neid vältida;
 • rakendab vähemalt kuut erinevat esinemisvõtet, et hoida publiku tähelepanu;
 • kasutab sõnumiseadmise mudeleid, et kiiremalt ja tulemuslikumalt esinemiseks valmistuda;
 • mõistab, kuidas erialased sõnumid tõlkida kuulajatele selgesse ja lihtsasse keelde.

 

Iga osaleja saab koolituselt kaasa samm-sammulise juhendi avalikuks esinemiseks ettevalmistamiseks.

Koolitus on üles ehitatud töötoa põhimõttel ja toimub väikeses grupis (kuni kümme inimest). Koolitus algab tutvumisega, et luua päevaks sobilik sünergia ja kaardistada ühised ootused. Seejärel vahelduvad koolitusel lühiloengud individuaal-, paaris- ja grupitöödega. Igas teemajaotuses on praktilised harjutused, mille abil saad kõik ise järele proovida. Koolitaja annab jooksvalt tagasisidet ning hoolitseb selle eest, et koolitus möödub sõbralikus ning toetavas atmosfääris. Koolitusel on olulisel kohal analüüs, tagasiside ja arutelud, kusjuures koolitaja jälgib hoolega, et arutelud jääksid teemale fokuseerituks.Koolituse esimeses kolmes osas õpime, kuidas uusi teadmisi praktikas kasutada. Koolituse tulemusi hinnatakse koolituspäeva lõpus osaleja esitluse kaudu. Pärast koolitust saab iga osaleja koolitajalt individuaalse kirjaliku tagasiside.  Soovi korral saab osaleja pärast koolitust üks ühele konsultatsiooni (üks akadeemiline tund), mis sisaldub koolituse hinnas. 

 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

1-2 nädalat enne koolitust palume osalejal täita lühikese küsimustiku.

Maht: 8 akadeemilist tundi.

Koolitusgrupi suurus: max 10 inimest. 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Loe lähemalt SIIT.

 

Loe koolitaja artikleid:

3 võtet enesekindlaks esinemiseks

Keskpärasest kõnelejast mõjusaks esinejaks

 

Osalejate tagasiside:

Ave Lellep

Regionaalhaigla verekeskuse juhataja 

Selle koolituse läbimine on tulnud minu tööelus mulle mitmel korral kasuks. Kasutasin koolitajalt saadud näpunäiteid veredoonorluse 80. juubeli ürituse kõne koostamisel ja esitamisel. Sain sõna pärast Vabariigi Presidenti ja Tallinna linnapead ning võin kindlalt väita, et sellises väärikas seltskonnas ilma läbitud treeninguta esinemine oleks olnud minu jaoks ülimalt keeruline katsumus. Pärast esinemist sain kuulajatelt palju positiivset tagasisidet ning nendega vesteldes sain aru, et minu sõnad läksid neile südamesse ja panid neid kaasa mõtlema.

 

Rene Salumäe

Simus OÜ juhatuse esimees

Soovitan Mihkli koolitust kindlasti kõigile kellel on tahtmist saada esinemisjulgust ning oma senist kõnepidamise taset parandada. Olen pärast koolitust pidanud nii lühemaid kui ka pikemaid kõnesid ning olen saanud omalegi üllatuseks palju positiivset tagasisidet, sh professionaalsetelt TV-s esinejatelt.

 

Karl Teichmann

Coach-superviisor

Koolituse võluvaim pool on selle ülesehitus, kus kogu protsess käib väga järkjärguliselt: sa hakkad peale pisikestest soojendusharjutustest ning lõpuks teed kergusega asju, mida pidasid alguses ebamugavaks või lausa hirmutavaks. Mihkel annab pidevalt sisukat ning toetavat tagasisidet, mis aitab märgata enda edusamme ja nõnda esinejana enesekindlust kasvatada (head aega värisev hääl!). Võtsin koolituselt kaasa märkimisväärselt suurema enesekindluse ning samm-sammulise protsessi, kuidas enda esinemisi üles ehitada. Kohe pärast Mihkli koolitust pidasin ka ühe avaliku kõne, mis tõi mulle lisaks aplausile hulganisti uusi kontakte ja laheda partneri, tänu kellele astusin oma äriasjades olulise sammu edasi.

KOOLITAJA

Mihkel Kangur

Avaliku esinemise treener

Mihkel Kangur on töötanud koolitajana alates 2013. aastast. Koolitajana sobib ta inimestele, kes tahavad aktiivset lähenemist õppimisele. Mihkel on juhendanud nii tipp- kui ka keskastmejuhte, spetsialiste, ettevõtjaid, teadlasi ja poliitikuid esinemisjulguse leidmisel ning ettekannete koostamisel.

Mihkli avaliku esinemise koolitus on inspireeritud õpingutest USAs, Itaalias ja Soomes. Seetõttu on tema koolituse programm Eestis ainulaadne. Tempokad ja kaasavad töötoad on täis praktilist õppimist ning positiivseid emotsioone. Koolitajana sobib ta osalejatele, kes on iseloomult tegutsejad ja katsetajad.
AJAKAVA

09:30 - 09:45

09:30 - 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 - 11:30

09:45 - 11:30

1. Aktiivne ettevalmistus kui eduka esinemise vundament

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

2. Tõlgime erialased mõtted publiku keelde

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

3. Kuidas viia oma sõnum publikuni?

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

4. Esinemise töötuba

REGISTREERIMINE
25.08.2022 Avaliku esinemise praktikum
Hind:
475 €
570 € km-ga
Osalejate arv:

Lisainfo:
Äripäeva Akadeemia | Vana-Lõuna 39/1, Tallinn
667 0439 | [email protected]

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].

Vaata ka neid