BIMi efektiivne rakendamine ehituses

Kuidas BIM-i ehituses efektiivselt kasutada ja seeläbi oma igapäevaseid tööprotsesse toetada?

Kestus: 8 akadeemilist tundi

Äripäeva Akadeemia, Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Kas ehituse infomudeli ehk BIM-mudeli kasutamine piirdub Sinu jaoks vaid mudeli vaatamisega või oskad näha ka mudelis peituvat struktureeritud informatsiooni?

 

 

Ehituse infomudelist moodustab visuaalne pool vaid 20%. 80% mudelist on info. Kuidas see 80 % enda kasuks tööle panna?

 

Koolitusel saad teada kuidas kasutada mudelis kirjas olevat infot praktikas, kiirelt ja täpselt.  Milliseid tarkvarasid eelistada. Kuidas orienteeruda erinevates failiformaatides.

 

Koolitus annab osalejale ülevaate reaalsetest BIM töövoogudest, tööriistadest ja tarkvaradest, mille abil on häid tulemusi saavutatud. Koolitusel on suur rõhk BIM-i infosisul.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade BIM-i ehk ehituse infomudeli võimalustest ja viiteid sobivatele tööriistadele.

 

Sihtgrupp

 • Projekteerimise projektijuhid;
 • Ehituse projekti- ja objektijuhid;
 • Ehituse eelarvestajad;
 • Ehituse omanikujärelevalve tegijad;
 • Ehitusettevõtte juhid

Koolitus sobib sulle juhul, kui vähemalt üks järgnevatest väidetest käib sinu kohta:

 • Minuga seotud ehitusprojekti projektipangas on olemas jooniste kõrval IFC-mudelid, aga ma ei tea, kuidas neid kasutada.
 • Arvutan koos oma meeskonnaga päevast päeva mahtusid ja koostan projekti mahukokkuvõtteid.
 • Minuga seotud projektis esineb palju möödarääkimisi ja info liigub aeglaselt.
 • Olen segaduses, millist mudeli kasutamise tarkvara/tarkvarasid ma vajan ja milliseid mitte.
 • Tahan BIM mudelit vaadata ehitusplatsil aga ei tea kuidas.
 • Mul on Tellija poolt lepingus BIM-nõue, aga ma ei tea kuidas seda täita.
 • Soovin teada rohkem BIM-i kui protsessi võimaluste kohta.

 

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Koolituse läbinu mõistab BIM mudelis peituva info kasutusvõimalusi.
 • Koolitusel osaleja teab kuidas lugeda koondmudelit ja mõistab selle kasutusotstarvet.
 • Koolituse läbinu teab, millised BIM tarkvarad on olemas efektiivsuse kasvatamiseks ehituses ja mis on nende baasvõimalused.
 • Koolituse läbinu teab, millest alustada BIM protsessi implementeerimisega oma organisatsioonis!

 

 

Õpiväljundite / tulemuste hindamine

Koolituse tulemusi hinnatakse arutelu ja koolituse lõpus antava tagasiside käigus.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

 

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Avatud vormis koolitus kahepoolses suhtluses auditooriumiga.

Toetumine elulistele näidetele ja võimalusel toome paralleele juba tuttavate tööriistadega nagu Excel jms.

Näidismaterjaliks on mudelid, ekraanipildid reaalsetest projektidest.

Koolitaja näitabtahvelarvutis BIM mudelit liitreaalsuses nii, et osalejad saavad huvi korral ise „BIM-i käega katsuda“.

KOOLITAJA

Taavi Liiv

TULITEC OÜ asutajaliige. Ehituse ja ettevõttejuhtimise kogemusega digitaalehituse spetsialist
Reaalne ehitusekogemus kombineerituna digitaalvaldkonna teadmistega andis meile visiooni kuidas muuta ehituse ja kinnisvarasektorit efektiivsemaks. Läbi teenuste oleme TULITEC-is sellega tegelenud igapäevatööna kolm aastat. Nüüd on aeg oma praktikas kogutud teadmisi ka läbi koolituste Teiega jagada.

Koolitaja on diplomeeritud Tallinna Tehnikakõrgkooli "Hoonete ehituse" erialal. Töökogemus 6 a KMG Inseneriehituse AS-is ehituse juhina. Põnevaimad projektid milles koolitaja osalenud on "Tallinna trammiliin nr 4 rek" ja "Lennujaama trammitee ja tunneli ehitus". Alates 2018 aasta algusest tegeleb Taavi TULITEC OÜ-s digitaalehituse arendamisega, ning BIM teenuse pakkumisega Eesti juhtivatele ehitussektori ettevõtetele.
Esimesed praktilised kogemused BIM-iga pärinevad aastast 2016. Siis alustas Taavi omal käel enda juhitavate ehitusprotsesside läbimudeldamist, et saada protsessist ülevaade. Sealt edasi on BIM väljakutsed muutunud päevast päeva põnevamaks ja keerukamaks. Teostusmudelid, liitreaalsus, mudelipõhise suhtluse ülesse seadmine ja BIM koordineerimine on saanud tema igapäevasteks tegevusteks. Suurematest objektidest on koolitaja olnud kaasatud Tallinna sadama D-Terminali ja Kruiisiterminali BIM teostusmudeli koostamise meeskondadesse.
Koolitaja on varasemalt läbi viinud „ IFC faili kasutamise koolitust Simplebim tarkvaraga“ näiteks Nordecon AS, Merko Ehituse Eesti AS, Mapri Ehitus OÜ jpt meeskondadele. Lisaks on koolitaja 2019 aastal koostöös TalTech-iga koostanud videoloengute sarja "Oskustöölise BIM kursus“.
AJAKAVA

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Kogunemine

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

Sissejuhatus, mis on BIM ja millistele probleemidele see lahendust pakub

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

Normdokumendid, tarkvarad ja failiformaadid. Mis on mis?

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

Koondmudel ja selle võimalused ehk sissevaade BIM koordinaatori igapäeva tegevustesse.

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

Kus ja mida reaalselt kasutatud on. Edulood, komistuskivid, müüdid.

REGISTREERIMINE
09.12.2021 BIMi efektiivne rakendamine ehituses
Hind:
449 €
538,80 € km-ga
Osalejate arv:
22.04.2022 BIMi efektiivne rakendamine ehituses
Hind:
449 €
538,80 € km-ga
Osalejate arv:

Lisainfo:
Äripäeva Akadeemia | Vana-Lõuna 39/1, Tallinn
667 0439 | [email protected]

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].