CEH v10 Certified Ethical Hacking

Kestus: 40 akadeemilist tundi

Veebikoolitus

CEH v10 koolituse eesmärgiks on võimaldada IT spetsialistidel omandada teadmised ja oskused, et testida tõhusalt organisatsiooni turbesüsteemi ja sooritada edukalt CEH sertifitseerimiseksam.

Koolituse toimumiseks on minimaalne osavõtjate arv 6.

Koolitushind sisaldab koolitust ja sertifitseerimiseksami vautšerit. 

Koolitus on eetilise häkkimise ja infosüsteemide turvalisuse auditeerimise koolitus, mis keskendub uusimatele turvaohtudele, nüüdisaegsetele ründevektoritele. Koolitusel keskendutakse ajakohaste häkkimistehnoloogiate, -meetodite, -vahendite ja -võtete ning turbemeetmete praktilisele demonstreerimisele.

Koolitus sisaldab rohkelt interaktiivseid sessioone ja neile järgnevaid praktilisi töid. Praktiliste tööde käigus saab õppija koheselt proovida omandatud teadmisi. Koolitus sisaldab teemasid perimeetri kaitse toimimisest, võrkude skaneerimisest, sissetungide tuvastamisest, süsteemide turvameetmetest, turvapoliitikatest, manipuleerimisest, hajutatud teenuse tõkestamise rünnetest, puhvri üle täitumistest ja viiruste loomisest.

Õppimisel kasutatakse virtuaalkeskkonda, mis võimaldab läbi viia reaalajas erinevaid ründetehnikaid. Keskkonda kasutatakse praktiliste rünnakute ja kaitsmise tehnikate proovimiseks erinevate meetodite ning vahenditega.

CEHv10 koolituse sisu loomisel on kasutatud sadade ettevõtete kogemusi paljude autorite käsitluses. CEHv10 versiooni puhul on edasi arendatud varasemaid koolituse versioone, pannes rohkem rõhku võtetele ja meetoditele, mida häkkerid võivad kasutada võimalike rünnete toimepanemiseks süsteemi või võrgu vastu. Eriti põhjalikult käsitletakse nutiseadmete ja mobiiliplatformide turvalisust, võimalike rünnete kirjeldusi ja rünnete ennetamist.

Enne koolitusel osalemist palutakse osalejal allkirjastada kokkulepe, kus kinnitatakse, et ei kasutata omandatud oskusi ebaseaduslikeks ega pahatahtlikeks rünneteks.

Üle maailma on tuhanded eetilised häkkerid rahul, et osalesid koolitusel ja sooritasid eksami.

Sihtgrupp: Koolitus on suunatud spetsialistidele, kellel on vähemalt kaheaastane kogemus IT alal, head praktilised teadmised TCP/IP-st, Windows Serverist ning algteadmised Linuxi ja Unixi kohta.

Koolituse tulemused / Õpiväljundid(teadmised, oskused, hoiakud, mille õppija peab koolitusel osalemisel omandama ning mille rakendamise oskust peab olema võimeline demonstreerima ehk koolituse tulemused peavad olema mõõdetavad.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab, kes on ja mida teeb eetiline häkker
 • teab enimkasutatavaid rünnakute meetodeid
 • oskab hinnata organisatsiooni IT turvalisust
 • on saanud piisava ettevalmistuse, et sooritada edukalt sertifitseerimise eksami CEH v10 Exam 312-50

 

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt): Koolitus on suunatud spetsialistidele, kellel on vähemalt kaheaastane kogemus IT alal, head praktilised teadmised TCP/IP-st, Windows Serverist ning algteadmised Linuxi ja Unixi kohta.

Maht: 40 akadeemilist tundi

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Koolitusel käsitletavad teemad ja sisukirjeldus

Koolituse sisukord:

 • Sissejuhatus eetilisse häkkimisse
 • Jälg ja tuvastamine
 • Võrkude skaneerimine
 • Loendamine
 • Haavatavuse analüüs
 • Süsteemi häkkimine
 • Pahavaraohud
 • Sniffing
 • Inimeste häkkimine
 • Denial of Service
 • Seansi kaaperdamine
 • IDS-idest, tulemüüridest ja meepottidest kõrvalehoidmine
 • Veebiserverite häkkimine
 • Veebirakenduste häkkimine
 • SQL Injection
 • Wi-Fi võrkude häkkimine
 • Mobiiliplatvormide häkkimine
 • (IoT) Asjade Interneti häkkimine
 • Pilve andmetöötlus
 • Krüptograafia

 

Koolitushind sisaldab lisaks:
õppematerjale;
koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
tunnistust;
eksami vautšerit. 

 

KOOLITAJA

Ivica Gjorgjevic

Work experience:
May 2015 – EC Council Training Instructor Semos Education, Skopje, Macedonia Business or sector IT education
December 2010 – Present Head of unit for Security Accreditation of CIS and CIS support
January 2006 – December 2010 Advisor for Security Accreditation of Information System

Certifications:
▪ EC Council: Certified Ethical Hacker (CEH)
▪ EC Council: Certified Network Defender (CND)
▪ EC Council: Certified Incident Handler
▪ EC Council: Certified EC Council Instructor
▪ Microsoft Server 2016: Identity with Windows Server 2016
▪ Microsoft Server 2016: Networking with Windows Server 2016
▪ Microsoft Server 2016: Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016
▪ Microsoft Server 2012 R2: Installing, Configuring, and Administering Active Directory
▪ CNSSI 4013A: System Administrator
▪ FIRST TANSITS I CSIRT Training course
▪ NATO SPSS Advanced Training Course for System/Network Administrators
▪ Fujitsu: Database management for e-government promotion
▪ Harris Corporation: Installation, functional checkout and operation of the RF-5800H-MP and RF5800V-MP
Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Nädal enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 618 1727 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi. .

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Vaata ka neid