• Otsi Äripäevast

ERPi teadlik valik, valutu juurutamine ja IT ökosüsteemi integreerimine

2-päevane praktiline koolitus majandustarkvara juurutamiseks ja valutuks integreerimiseks teiste ärilahendustega

ERPi teadlik valik, valutu juurutamine ja IT ökosüsteemi integreerimine

Toimumiskoht

Äripäeva Akadeemia

Kuna tehnoloogia muutub kiiresti, on majandustarkvara ehk ERPi (ingl enterprise resource planning) hankimine keeruline ülesanne ning see nõuab tellijalt spetsiifilisi teadmisi. Tihtipeale ei ole neid teadmisi tellijal olemas ja appi kutsutakse majandustarkvara partner. Majandustarkvara konsultandi kompetents on samas üldjuhul fokuseeritud ühe konkreetse tarkvara spetsiifikale ning on seetõttu piiratud antud tarkvara võimaluste ja terminoloogiaga. Selliste ühekülgsete teadmiste põhjal tekkinud nõuete nimekirja alusel hangitaksegi uus majandustarkvara.

Majandustarkvara on äriprotsesside üldistatud raamistik, mis on arendatud väga laia ringi klientide protsesside toetamiseks. Sinu ettevõttel on aga suure tõenäosusega olemas spetsiifilised äriprotsessid, mis aitavad ettevõttel just oma valdkonnas edukas olla. Nende protsesside jaoks ei pruugi uue majandustarkvara standardses versioonis vajalik funktsionaalsus või loogika olla valmis arendatud. ERP-konsultandi igapäevaseks tegevuseks on spetsiifilised protsessid ühtsetele standarditele viia. Samas on konsultandil tihtipeale keeruline aru saada, mida tohiks sinu ettevõtte spetsiifika kontekstis standardseks teha ja mida kindlasti mitte.

Just majandustarkvara tellijal on vajalikud teadmised äriprotsesside olulisusest, äri spetsiifikast ja know-how’st. Ehk tellija peab oskama hinnata majandustarkvara sobivust oma äriprotsessidele ja nende spetsiifikale ka siis kui majandustarkvara hankimise protsessi on kaasatud ERP-partner.

 

 Koolitusel leiad vastuse järgmistele küsimustele:

 1. Millised tänased tehnoloogiatrendid tuleb ERPi valikul arvesse võtta?
 2. Kuidas koostada õigesti ERPi nõuete nimekirja?
 3. Kuidas kasutada kõige paremini partneri teadmisi nõuete nimekirja koostamisel ja hindamisel?
 4. Kuidas võrrelda mitme pakkuja tarkvara sobivust ettevõtte äriprotsessidele?
 5. Kuidas koostada pakkumiskutse majandustarkvara hankimiseks ja juurutamiseks?
 6. Kuidas võrrelda erineva hinnastamismudeliga pakkumisi?
 7. Kuidas majandustarkvara juurutamisel jälgida efektiivselt projekti skoopi, eelarvet ja ajakava?
 8. Kuidas tuvastada ja vältida ERPi valikul ja juurutamisel riskikohti ning peidetud kulusid?
 9. Kuidas juurutada majandustarkvara tagades selle pikema eluea?
 10. Kuidas integreerida uut ERPi tarkvaraliste lahenduste ökosüsteemi?

 

Koolituse eesmärk on tõsta ERPi tellija teadlikkust ja kompetentsi (koos väga praktiliste juhistega).  Koolitusel osaleja saab vajalikud teadmised ja konkreetsed metoodilised abivahendid uue ERPi otsimiseks, hankimiseks ja juurutamiseks vastavalt parimatele praktikatele ja ettevõtte vajadustele.

 

Koolitusele on oodatud:

 • IT-osakonna poolt majandustarkvara  tellija, nt. IT-juht, ERP-projektijuht, IT-spetsialist, toote- või platvormiomanik, peakasutaja;
 • äripoolne tellija – valdkonna vastutaja, nt. finantsjuht või tehase juht, pearaamatupidaja;
 • otsustaja –  juhatuse või juhtkonna liige, nt. tegevjuht, finantsjuht, arendusjuht, IT juht.

 

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas sinu ettevõte planeerib majandustarkvara vahetust või juurutamist?
 • Kas sinu ettevõttel on algamas või käimas majandustarkvara juurutamise projekt?
 • Kas teie ettevõttes planeeritakse uue ERPi juurutamise eelarvet ja tahaksid aru saada, kuidas seda paremini teha?
 • Kas sinu ettevõttel on olemas majandustarkvara, kuid sellega on palju probleeme (see on pidurdamas sinu äri tulevikus) ja keegi ei saa aru, mis on tehtud valesti ja kuidas seda parandada?
 • Kas Sinu ettevõtte strateegiline plaan on kasvada ja soovid valida ERPi, mis toetab neid eesmärke?

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • omab ülevaadet uute tehnoloogiate põhimõtetest;
 • saab aru ERPi teadliku valiku põhimõtetest;
 • teab, kuidas optimaalselt kasutada oma ressurssi (raha ja meeskonda) majandustarkvara valiku ja juurutuse käigus;
 • rakendab kontrollmeetodeid projekti skoobi, eelarve ja ajakava juhtimiseks ning oskab tuua välja võimalikke riskikohti ;
 • mõistab ärilahenduste ökosüsteemi ülesehituse loogikat ja oskab paremini arvestada teiste süsteemide nõudeid ERPi valikul ja juurutamisel.

 

Iga suurema ploki läbimisel arutame koolitatavate või koolitaja praktikas esinenud juhtumeid .

Tutvu detailsema sisukirjeldusega allpool ajakavas!

 

Koolituse tulemusi hinnatakse arutelude käigus. Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

Maht: 16 akadeemilist tundi.

Esinejad

 • Julia Ležeiko

Ajakava

1.päev
2.päev

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

ERPi minevik ja tulevik

Räägime ERPi olemusest, millega see erineb teistest ärilahendustest, ERPi eluea põhipunktidest ehk avastame, miks ERPi elu on tänaseni nii pikk olnud ja miks ettevõttetel on vanade majandustarkvaradega nii palju probleeme. Räägime tänastest tehnoloogilistest arengutest ja nende mõjust ERPile, kuidas juurutatakse ERP täna võrreldes 5-10 aasta minevikuga.

 • Mis on ERP, tehnoloogiline vaade
 • ERPi äriloogika
 • Mudatuste indeks ja ERPi eluiga
 • ERPi eelmised põlvkonnad ja nende eripära
 • Pilvetehnoloogia vs hübriid või „on-premise“ lahendused
 • Mis on „vanilje“ juurutus ja kuidas tänases ERPis kombineerida standardfunktsionaalsust oma äri erivajadustega
 • Mis on „end-to-end“ protsess, miks see on oluline ja kuidas see tagada ERP-i juurutusel

Kasutatavad meetodid: arutelu.

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

„Pace layered“ ärilahenduste ökosüsteem, „best-of-breed“ strateegia

Räägime, kuidas peab kombineerima ERP-i teiste ärilahedustega ja kuidas neid omavahel integreerida ühtseks ökosüsteemiks

 • „Pace layered“ ja „best of breed“ ärilahenduste strateegia
 • Ärilahenduste ökosüsteemi põhimõtted
 • Ökosüsteemi ülesehitus äriprotsessi ja kasutaja vaatenurkadest

Kasutatavad meetodid: ülesanne – panna kirja ärisüsteemi vajadused vastavalt „pace layered“ loogikale ; arutelu.

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

ERPi nõuete kaardistamine

Räägime sellest, kuidas efektiivselt koguda funktsionaalseid nõudeid ERP-i tellimiseks, kuidas protsessi optimeerida ja kasutada oma tiimi ressurssi optimaalselt.

 • Metoodika tutvustus
 • ERP-i kaardistuse protsess, rollid ja vastutused
 • Protsesside digitaliseerimistaseme või digiküpsuse tuvastamine („as is“ vs „to be“ baasil)

Kasutatavad meetodid: ülesanne - paneme näidatud metoodika järgi oma ettevõtte peamised protsessid paika ja tuvastame funktsioone, mis:

 • määravad ettevõtte „know-how“
 • tagavad konkurentsieelise
 • on suure olulisusega vastavalt kõnelusele metoodikale vajavad digitaliseerimistaseme muutmist

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

ERPi sobivuse hindamine äriprotsessidele

Vaatame, kuidas on võimalik hinnata ERP-i sobivust ettevõtte äriprotsessidele. Sessiooni käigus käsitlemine metoodikat, mis aitab kiiresti ja efektiivselt tuvastada ettevõtte standartfunktsioone ja erivajadusi. Arutame selle etappi peidetud kulude riske.

 • ERP sobivuse hindamise metoodika kasutamine („ERP match score“)
 • Sobivuse hindamise tulemuste tõlgendamine

Kasutatavad meetodid: ülesanne – tõlgendame esitatud näidete põhjal, mida konkreetne hindamise tulemus tähendab ja millised peavad olema järgmised sammud.

ERPi teadlik valik, valutu juurutamine ja IT ökosüsteemi integreerimine

2-päevane praktiline koolitus majandustarkvara juurutamiseks ja valutuks integreerimiseks teiste ärilahendustega

ERPi teadlik valik, valutu juurutamine ja IT ökosüsteemi integreerimine

Toimumiskoht

Äripäeva Akadeemia

Kuna tehnoloogia muutub kiiresti, on majandustarkvara ehk ERPi (ingl enterprise resource planning) hankimine keeruline ülesanne ning see nõuab tellijalt spetsiifilisi teadmisi. Tihtipeale ei ole neid teadmisi tellijal olemas ja appi kutsutakse majandustarkvara partner. Majandustarkvara konsultandi kompetents on samas üldjuhul fokuseeritud ühe konkreetse tarkvara spetsiifikale ning on seetõttu piiratud antud tarkvara võimaluste ja terminoloogiaga. Selliste ühekülgsete teadmiste põhjal tekkinud nõuete nimekirja alusel hangitaksegi uus majandustarkvara.

Majandustarkvara on äriprotsesside üldistatud raamistik, mis on arendatud väga laia ringi klientide protsesside toetamiseks. Sinu ettevõttel on aga suure tõenäosusega olemas spetsiifilised äriprotsessid, mis aitavad ettevõttel just oma valdkonnas edukas olla. Nende protsesside jaoks ei pruugi uue majandustarkvara standardses versioonis vajalik funktsionaalsus või loogika olla valmis arendatud. ERP-konsultandi igapäevaseks tegevuseks on spetsiifilised protsessid ühtsetele standarditele viia. Samas on konsultandil tihtipeale keeruline aru saada, mida tohiks sinu ettevõtte spetsiifika kontekstis standardseks teha ja mida kindlasti mitte.

Just majandustarkvara tellijal on vajalikud teadmised äriprotsesside olulisusest, äri spetsiifikast ja know-how’st. Ehk tellija peab oskama hinnata majandustarkvara sobivust oma äriprotsessidele ja nende spetsiifikale ka siis kui majandustarkvara hankimise protsessi on kaasatud ERP-partner.

 

 Koolitusel leiad vastuse järgmistele küsimustele:

 1. Millised tänased tehnoloogiatrendid tuleb ERPi valikul arvesse võtta?
 2. Kuidas koostada õigesti ERPi nõuete nimekirja?
 3. Kuidas kasutada kõige paremini partneri teadmisi nõuete nimekirja koostamisel ja hindamisel?
 4. Kuidas võrrelda mitme pakkuja tarkvara sobivust ettevõtte äriprotsessidele?
 5. Kuidas koostada pakkumiskutse majandustarkvara hankimiseks ja juurutamiseks?
 6. Kuidas võrrelda erineva hinnastamismudeliga pakkumisi?
 7. Kuidas majandustarkvara juurutamisel jälgida efektiivselt projekti skoopi, eelarvet ja ajakava?
 8. Kuidas tuvastada ja vältida ERPi valikul ja juurutamisel riskikohti ning peidetud kulusid?
 9. Kuidas juurutada majandustarkvara tagades selle pikema eluea?
 10. Kuidas integreerida uut ERPi tarkvaraliste lahenduste ökosüsteemi?

 

Koolituse eesmärk on tõsta ERPi tellija teadlikkust ja kompetentsi (koos väga praktiliste juhistega).  Koolitusel osaleja saab vajalikud teadmised ja konkreetsed metoodilised abivahendid uue ERPi otsimiseks, hankimiseks ja juurutamiseks vastavalt parimatele praktikatele ja ettevõtte vajadustele.

 

Koolitusele on oodatud:

 • IT-osakonna poolt majandustarkvara  tellija, nt. IT-juht, ERP-projektijuht, IT-spetsialist, toote- või platvormiomanik, peakasutaja;
 • äripoolne tellija – valdkonna vastutaja, nt. finantsjuht või tehase juht, pearaamatupidaja;
 • otsustaja –  juhatuse või juhtkonna liige, nt. tegevjuht, finantsjuht, arendusjuht, IT juht.

 

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas sinu ettevõte planeerib majandustarkvara vahetust või juurutamist?
 • Kas sinu ettevõttel on algamas või käimas majandustarkvara juurutamise projekt?
 • Kas teie ettevõttes planeeritakse uue ERPi juurutamise eelarvet ja tahaksid aru saada, kuidas seda paremini teha?
 • Kas sinu ettevõttel on olemas majandustarkvara, kuid sellega on palju probleeme (see on pidurdamas sinu äri tulevikus) ja keegi ei saa aru, mis on tehtud valesti ja kuidas seda parandada?
 • Kas Sinu ettevõtte strateegiline plaan on kasvada ja soovid valida ERPi, mis toetab neid eesmärke?

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • omab ülevaadet uute tehnoloogiate põhimõtetest;
 • saab aru ERPi teadliku valiku põhimõtetest;
 • teab, kuidas optimaalselt kasutada oma ressurssi (raha ja meeskonda) majandustarkvara valiku ja juurutuse käigus;
 • rakendab kontrollmeetodeid projekti skoobi, eelarve ja ajakava juhtimiseks ning oskab tuua välja võimalikke riskikohti ;
 • mõistab ärilahenduste ökosüsteemi ülesehituse loogikat ja oskab paremini arvestada teiste süsteemide nõudeid ERPi valikul ja juurutamisel.

 

Iga suurema ploki läbimisel arutame koolitatavate või koolitaja praktikas esinenud juhtumeid .

Tutvu detailsema sisukirjeldusega allpool ajakavas!

 

Koolituse tulemusi hinnatakse arutelude käigus. Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

Maht: 16 akadeemilist tundi.

Esinejad

 • Julia Ležeiko

Ajakava

1.päev
2.päev

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

ERPi minevik ja tulevik

Räägime ERPi olemusest, millega see erineb teistest ärilahendustest, ERPi eluea põhipunktidest ehk avastame, miks ERPi elu on tänaseni nii pikk olnud ja miks ettevõttetel on vanade majandustarkvaradega nii palju probleeme. Räägime tänastest tehnoloogilistest arengutest ja nende mõjust ERPile, kuidas juurutatakse ERP täna võrreldes 5-10 aasta minevikuga.

 • Mis on ERP, tehnoloogiline vaade
 • ERPi äriloogika
 • Mudatuste indeks ja ERPi eluiga
 • ERPi eelmised põlvkonnad ja nende eripära
 • Pilvetehnoloogia vs hübriid või „on-premise“ lahendused
 • Mis on „vanilje“ juurutus ja kuidas tänases ERPis kombineerida standardfunktsionaalsust oma äri erivajadustega
 • Mis on „end-to-end“ protsess, miks see on oluline ja kuidas see tagada ERP-i juurutusel

Kasutatavad meetodid: arutelu.

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

„Pace layered“ ärilahenduste ökosüsteem, „best-of-breed“ strateegia

Räägime, kuidas peab kombineerima ERP-i teiste ärilahedustega ja kuidas neid omavahel integreerida ühtseks ökosüsteemiks

 • „Pace layered“ ja „best of breed“ ärilahenduste strateegia
 • Ärilahenduste ökosüsteemi põhimõtted
 • Ökosüsteemi ülesehitus äriprotsessi ja kasutaja vaatenurkadest

Kasutatavad meetodid: ülesanne – panna kirja ärisüsteemi vajadused vastavalt „pace layered“ loogikale ; arutelu.

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

ERPi nõuete kaardistamine

Räägime sellest, kuidas efektiivselt koguda funktsionaalseid nõudeid ERP-i tellimiseks, kuidas protsessi optimeerida ja kasutada oma tiimi ressurssi optimaalselt.

 • Metoodika tutvustus
 • ERP-i kaardistuse protsess, rollid ja vastutused
 • Protsesside digitaliseerimistaseme või digiküpsuse tuvastamine („as is“ vs „to be“ baasil)

Kasutatavad meetodid: ülesanne - paneme näidatud metoodika järgi oma ettevõtte peamised protsessid paika ja tuvastame funktsioone, mis:

 • määravad ettevõtte „know-how“
 • tagavad konkurentsieelise
 • on suure olulisusega vastavalt kõnelusele metoodikale vajavad digitaliseerimistaseme muutmist

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

ERPi sobivuse hindamine äriprotsessidele

Vaatame, kuidas on võimalik hinnata ERP-i sobivust ettevõtte äriprotsessidele. Sessiooni käigus käsitlemine metoodikat, mis aitab kiiresti ja efektiivselt tuvastada ettevõtte standartfunktsioone ja erivajadusi. Arutame selle etappi peidetud kulude riske.

 • ERP sobivuse hindamise metoodika kasutamine („ERP match score“)
 • Sobivuse hindamise tulemuste tõlgendamine

Kasutatavad meetodid: ülesanne – tõlgendame esitatud näidete põhjal, mida konkreetne hindamise tulemus tähendab ja millised peavad olema järgmised sammud.

Registreerimine

Hind
Osalejaid

02.11 ja 09.11.2022 ERPi teadlik valik, valutu juurutamine ja IT ökosüsteemi integreerimine

1370,00 €

1644,00 € km-ga

0
 • Registreeri Töötukassa kaudu

02.11 ja 09.11.2022 ERPi teadlik valik, valutu juurutamine ja IT ökosüsteemi integreerimine

OsalejaidHind
0

1370,00 €

1644,00 € km-ga

 • Registreeri Töötukassa kaudu

Lisainfo

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2022
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]