Finantsid

Ettevõtte finantside analüüsimine

Kuidas ettevõtte finantsnäitajad kõnelema panna?

Kestus: 1 päev

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn


Finantsinimestelt küsitakse sageli, kas meie ettevõttel läheb hästi või mitte? Või millised meie ettevõtte finantsnäitajad on konkurentidega võrreldes tugevamad või nõrgemad? Selleks, et numbreid kõnelema panna ja nende abil uusi teadmisi saada, on vaja numbreid kõigepealt analüüsida.

Kuna ettevõtte äritegevus on mitmetahuline, siis ei ole olemas ühte universaalset finantsnäitajat, mille abil saaks öelda, kas ettevõttel läheb hästi või saaks minna paremini. Näiteks võib ettevõtte müügitegevus olla väga kasumlik, kuid samal ajal on vara kasutamine ebaefektiivne, sest vara on liiga palju. Seega on ettevõtte finantsnäitajaid vaja analüüsida kompleksselt. Oluline on aru saada, milline    on ettevõtte arengukiirus, vara ja tööjõu kasutamise efektiivsus, investeeringu ja müügitegevuse tasuvus, lühi- ja pikaajaline maksevõime ning kas lisaks kasumile ka raha  teenitakse. Kuna analüüsimeetodeid on palju, siis on vaja teada, milliste meetoditega millistele ülaltoodud küsimustele vastuseid on võimalik saada.  

Eesmärk

Koolituse eesmärk on tutvustada tuntumaid finantsaruannete analüüsi meetodeid: vertikaal-, horisontaal-, trendi- ja suhtarvuanalüüsi. Lisaks tutvustada uuemaid finantsaruannete analüüsi meetodeid: teguranalüüsi ja finantsnäitajate kompleksanalüüsi.

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtete finantsjuhid, finantsanalüütikud ja kontrollerid, raamatupidajad ning ettevõtjad, kes soovivad ise oma ettevõtte finantsnäitajaid analüüsida.

Koolitus sobib Sulle juhul, kui soovid teada:

  • Kuidas tõsta oma ettevõtte äritegevuse efektiivsust?
  • Milline (tütar)ettevõte, ärisegment või osakond tegutseb kõige efektiivsemalt?
  • Kuidas leida ilma täiendavat kapitali kaasamata oma ettevõttes sisemisi reserve?
  • Millised on peamised finantsanalüüsi meetodid?
  • Milliste finantssuhtarvudega saab analüüsida ettevõtte äritegevuse erinevaid külgi (ettevõtte arengukiirus, vara ja tööjõu kasutamise efektiivsus, investeeringu ja müügitegevuse tasuvus, lühi- ja pikaajaline maksevõime ning raha teenimise võime)?
  • Kuidas analüüsida müügitulu ja brutokasumi muutumist tegurite (müüdud kogus, ühe ühiku müügi- ja omahind) kaupa?

Koolituse tulemusena osaleja

  • teab nii tuntumate kui ka uuemate finantsaruannete analüüsi meetodite kasutusvõimalusi;
  • oskab finantsaruannete võrdlusanalüüsi, teguranalüüsi ja finantsnäitajate kompleksset analüüsi.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse koolituse individuaalsete harjutuste ja kaasuste lahendamise käigusTunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 8 akadeemilist tundi

KOOLITAJA

Paavo Siimann

Paavo Siimannil on 12-aastane töökogemus Circle K Eesti ning AstraZeneca Baltikumi ja SRÜ riikide finantsjuhina. Lisaks sellele on ta viimased 20 aastat õpetanud Tallinna Tehnikaülikooli tudengitele finantsaruannete analüüsi. Paavo Siimanni tunnustati 2018. aasta majandusteaduskonna parima õppejõu tiitliga. Paavo on oma teadmisi jaganud ka EASi alustava ettevõtja baaskoolituse ning ärimentorluse programmide raames. Paavo Siimann on kaitsnud doktorikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis teemal „Efektiivsusmaatriksi kasutamine finantsaruannete analüüsimisel“. Oma teadustöös keskendub ta samuti finantsaruannete analüüsimise valdkonnale. Paavo Siimann on investor, Eesti Ettevõtlike Noorte koja (JCI) auliige, Eesti Mentorite koja liige ja Investeerimisklubi auliige.
AJAKAVA

09:30 - 09:45

09:30 - 09:45

Kogunemine

09:45 - 11:30

09:45 - 11:30

Sissejuhatus finantsaruannete analüüsi meetoditesse

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

Finantsnäitajate võrdlusanalüüs

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

Müügitulu ja brutokasumi teguranalüüs

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

Ettevõtte finantsnäitajate kompleksne analüüs

REGISTREERIMINE
26.10.2020 Ettevõtte finantside analüüsimine
Hind:
469 €
562,80 € km-ga
Osalejate arv:
15.12.2020 Ettevõtte finantside analüüsimine
Hind:
469 €
562,80 € km-ga
Osalejate arv:
12.03.2021 Ettevõtte finantside analüüsimine
Hind:
469 €
562,80 € km-ga
Osalejate arv:
16.06.2021 Ettevõtte finantside analüüsimine
Hind:
469 €
562,80 € km-ga
Osalejate arv:
21.09.2021 Ettevõtte finantside analüüsimine
Hind:
469 €
562,80 € km-ga
Osalejate arv:
14.12.2021 Ettevõtte finantside analüüsimine
Hind:
469 €
562,80 € km-ga
Osalejate arv:

Lisainfo:
Äripäeva Akadeemia | Vana-Lõuna 39/1, Tallinn
667 0439 | akadeemia@aripaev.ee

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil akadeemia@aripaev.ee või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või Liis.Lehtmets@aripaev.ee.