Hunt the Hacker (HtH)

Kestus: 16 akadeemilist tundi

Claryfied Security koolitusklass, Lõõtsa 12, Tallinn

IT Koolitusel on hea meel kutsuda teid meie partneri Clarified Security korraldatavale 2-päevasele koolitusele Hunt the Hacker.

NB! Koolitus on inglise keeles. Koolituse toimumiseks on minimaalne osavõtjate arv 6.

Practical training that teaches attendees how to discover hackers that have bypassed existing security mechanisms, and are now operating invisibly within the internal network. This course is Windows domain-centric. Brought to you by professional hackers!

 Sihtgrupp: Everybody who needs to know more about what threat hunting is, why it is necessary, what is required to start doing it, and how it should be done. Appropriate roles include: CISOs, Security Managers, SOC staffers, Incident Responders, Forensic Analysts, and System Administrators.

Koolituse tulemused / Õpiväljundid

Participants will understand what threat hunting is, be utterly convinced of the need
for it, know what infrastructure is required to facilitate it, and be able to start doing it with confidence
within their own organizations

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt): To maximize value to the attendee, prior HOHE participation is highly recommended, but not mandatory.

Maht: 16 akadeemilist tundi

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Koolitusel käsitletavad teemad ja sisukirjeldus:

The trainers engage participants with lectures, live demonstrations, and Q&A sessions.
Each participant spends the majority of their time performing a wide variety of hands-on hunts within our fully-patched (yet thoroughly hacked) Windows 10 lab network, using a range of highly effective threat hunting technologies and techniques. Technologies used: Sysmon, the Elastic stack (formerly
“ELK”), WinRM, PowerShell, YARA.

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel! 

KOOLITAJA

Taavi Sonets

Taavi joined the team in April 2015 as a Web application pentester. His previous work experience consists mainly of Web Application development. He holds a M.Sc. degree in Cyber Security from Tallinn University of Technology. He wrote his masters thesis about improving User Simulation Team Workflow in the Context of Cyber Defense Exercise. Taavi is a trainer of our Hands-on Hacking training series (HOHE, HOHE FU, HtH, HOHA).
Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 618 1727 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi. .

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

COVID-19

Klassikoolitusel osalemise tingimused
- Klassikoolitusel osalemiseks on vajalik esitada Covid-19 tõend kas digitaalsel kujul või väljatrükina paberil.
- Tõendit ja isikusamasust kontrollitakse enne koolitusklassi sisenemist.
- Covid 19 tõend on digilugu.ee kodulehel saadaval vaktsineeritul või COVID-19 haiguse läbi põdenud inimestel.

- Klassikoolitusel on maski kandmine kohustuslik.