IT

Infomaterjalide kujundamine tasuta veebitööriistadega

Kestus: 8 akadeemilist tundi

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

Koolituse lühikokkuvõte: Kujundamise koolitus neile, kel varasem kogemus arvutigraafikaga puudub ja ligipääsu tasulistele, keerukatele kujundusprogrammidele ei ole. Koolitus tutvustab tasuta veebikeskkondi kujundusmaterjalide loomiseks, olgu selleks veebi bänner, flaier või nimekaart.

Sihtgrupp: kõik arvutikasutajad

Koolituse tulemusena osaleja:

  •         Teab erinevad võimalusi graafika loomiseks veebitööriistadega
  •         Oskab leida tasuta pildimaterjali
  •         Mõistab, mis on vektorgraafika ja rastergraafika
  •         Oskab kujundada väiketrükise (flaier, nimekaart, diplom)

Koolitusel osalemise eeldused: esmane arvuti kasutamise oskus

Koolitusel käsitletavad teemad:

  •         Pildiotsing ja pildipangad
  •         Creative commons
  •         Fototöötlus
  •         Vektorgraafika
  •         Trükised ja veebigraafika loomine

Koolituse läbiviimise põhimõtted: Koolitus on praktiline ja kõik teemad saavad läbi proovitud iseseisvate töödega. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse läbi ülesannete ja grupiarutelu.

Koolituse materjalid on osalejatele hiljem kättesaadavad www.kera.ee lehe vahendusel.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

KOOLITAJA

Andres Jalak

Andresel on üle 15 aasta trüki- ja ekraanigraafika kogemust. Ta valdab professionaalsel tasemel Adobe Photoshopi, Adobe Illustratorit, Adobe InDesign’i ning Premiere Pro’d. Andres on kujundanud paljudele Eesti ettevõtetele trükiseid, kodulehti, reklaame, interaktiivseid mänge jm. Lisaks ta orienteerub front-end tööks vajalike programmide ja tehnoloogiate vallas, olles kursis CSS’i, HTML’i, levinumate frameworkide ja kasutajasõbraliku disaini printsiipidega. Andresel on praktiline pikaajaline koolitamiskogemus.
REGISTREERIMINE
13.10.2020 Infomaterjalide kujundamine tasuta veebitööriistadega
Hind:
275 €
330 € km-ga
Osalejate arv:
30.11.2020 Infomaterjalide kujundamine tasuta veebitööriistadega
Hind:
275 €
330 € km-ga
Osalejate arv:
Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Nädal enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil info@koolitus.ee või telefonil 667 0134 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi. .

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0134 või info@koolitus.ee.

Vaata ka neid