IT-meeskonna juhtimine

Tulemusliku IT-meeskonna koostamine ja edule häälestamine

Kestus: 8 akadeemilist tundi

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Juhtimine on tulemuste saavutamine läbi teiste inimeste. Hea juht on nagu dirigent, kes, kuigi oskab, ei mängi ise ühtegi pilli, vaid valib õige muusika ja paneb erinevaid pille mängivad orkestri liikmed suurepäraselt kokku mängima.

Tihti räägitakse, et IT-spetsialiste on keeruline juhtida. Osasid neist olevat raske mõista ja motiveerida ning nendega head meeskonnatööd saavutada. Samas, IT valdkonnas on raske individuaalselt toimetades tulemusi saavutada ning meeskonnatöö on vältimatu.

Koolitusel räägime, kuidas jõuda iga meeskonnaliikmeni, leida tema “nupud” ning tekitada soov koos teistega head tulemust teha. Kuidas meeskonnaliikmeid coachida ning mõjusat tagasisidet anda? Samuti loome selgust, kuidas meeskonna tulemuslikkust hinnata, probleemkohti diagnoosida ning lahendada.

Inimeste koostegevuses sõltub palju häälestusest. Võtame appi mõned neurolingvistilise programmeerimise (NLP) meetodid, et saavutada soovitud seisundeid ja muuta nii juhi enda kui ka meeskonna uskumusi.

Eesmärk

Koolituse eesmärk on avada erinevate metoodikate sisu ja rikastada osalevate juhtide “juhtimisrepertuaari”.

Sihtgrupp

See koolitus on suunatud peamiselt IT juhtidele, IT spetsialistidele ja IT arendusjuhtidele

Koolitus sobib sulle juhul kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

  • Soovid suurendada meeskonna tulemuslikkust?
  • Soovid tõsta meeskonnaliikmete motivatsiooni?
  • Soovid üles leida meeskonna mittetoimimise põhjused?
  • Soovid luua meeskonnas usalduslik ja üksteist toetav õhkkond?
  • Soovid õppida inimeste häälestamise tehnikaid?

Koolituse tulemusena osaleja

  • teab, millest sõltub meeskonna edukus;
  • oskab kasutada lihtsaid “tööriistu”, kuidas meeskonnaliikmete käitumist diagnoosida;
  • saab universaalse motivatsiooni loomise vahendi;
  • saab proovida arendava juhtimise tehnikaid;
  • saab õppida enese ja meeskonna häälestamise võtteid.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Inimene õpib kõige paremini, kui kolm tema peamist infokanalit: visuaalne, auditoorne ja kinesteetiline on aktiiviseeritud. Seepärast sisaldab koolitus meetodeid, mis need kanalid avatuna hoiavad ja neid vaheldumisi kasutavad. 

Koolitus on intensiivne, praktiline ja interaktiivne. Lühikese aja jooksul on kavas rida teemasid ning nendega seotud praktilised tegevused. Keskendume praktikas end hästi õigustanud töövahenditele ja katsetame neid koolitusruumis. Oluline roll on nii koolitaja kui ka koolitusel osalevate juhtide kogemuste jagamisel ja nendest õppimisel. Koolituse tulemusena saab iga osaleja ise otsustada, millised meetodid, lähenemised ja teadmised talle edaspidises juhtimistöös kõige väärtuslikumad on ja kuidas neid kasutada.

Koolituse tulemusi hinnatakse praktiliste ülesannete lahendamise, arutelude ja enesehindamise teel. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 8 akadeemilist tundi 

KOOLITAJA

Ivar Lukk

juhtimiskoolitaja ja sertifitseeritud coach
Ivar Lukk omab üle 25-aastast tippjuhi kogemust finantsvaldkonnas, telekommunikatsiooni, tootmise, kaitsetööstuse, kinnisvara arenduse jt. valdkondades Eestis, Norras, Rumeenias, Lätis ja Leedus. Tuntumad tema juhitud ettevõtted on Forekspank, Tallinna Väärtpaberibörs ja Tele2 Eesti. Esimese coachina Eestis sai Ivar 2016.aastal International Coaching Federation’i Professional Certified Coach’i pädevuse. Samuti omab ta NLP Master Practitioner’I kvalifikatsiooni ning magistrikraadi London Business Schoolist.
Ivar alustas juhtimiskoolituste läbiviimist 2011.aastal ja käesolevaks ajaks on ta läbi viinud üle 250 juhtimiskoolituse erinevates organisatsioonides. Tema koolitused toimuvad interaktiivsel grupicoachingu meetodil.
Koolitusvaldkondadeks on: indiviidi ja meeskonna juhtimine, coaching, muutuste juhtimine, motivatsioon, konfliktide lahendamine, arenguvestlused, suhtlemisoskused, enesekehtestamine.
AJAKAVA

9:30 - 09:45

9:30 - 09:45

Kogunemine

09:45 - 11:30

09:45 - 11:30

1. Meeskonna diagnostika

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

2. Arendav juhtimine

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

3. Meeskonnaliikme häälestamine

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

4. Seisundite ja uskumuste kujundamine meeskonnas

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil akadeemia@aripaev.ee või telefonil 618 1727. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või Liis.Lehtmets@aripaev.ee.