IT tugiisik 2.0 - Arvutite riistvara ja IT-alaste probleemide lahendamine

Kestus: 40 akadeemilist tundi

Äripäev, Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

IT tugiisik 2.0 on „käed-külge“ praktiline koolitus, kus läbi „teooria + praktikum“ õppeprotsessi on võimalik omandada baasteadmised arvuti riistvarast ja selle toimimisest ning oskused lahendamaks enamlevinud ja igapäevaelus ettetulevaid IT- alaseid probleeme.

Alates IBM-i personaalarvuti (PC) kasutuselevõtust 1981. aastal on ITK valdkond aastakümnete jooksul palju muutunud. Tänane arvutite maailm hõlmab miljoneid seadmeid ja komponente. Mitme seadmega sina täna kokku oled puutunud? Kui mitut neist oskaksid sa uuesti töökorda seada, kui nendega tekib probleeme?

Koolituse eesmärk on anda osalejatele praktiline ülevaade arvutite riistvarast, operatsioonisüsteemidest (Windows, Linux), arvutivõrkudest ja enamlevinud rakendustest. Õpingute käigus käsitletakse ka pilveteenuseid ning räägitakse IT- ala riskidest ja tarkvara litsentseerimisest. Koolitus on ettevalmistus ComptTIA A+ eksamiks.

Sihtgrupp:

Koolitus on mõeldud inimestele, kes lahendavad oma organisatsioonis IT- ga seotud jooksvaid probleeme, soovivad ise oma arvutit ehitada või alustada karjääri IT- tehnikuna. Antud kursus on soovitav läbida ka haridustehnoloogidel, kes töötavad koolides IT tugiisikutena.

Koolituse tulemusena osaleja:

  • Tunneb arvuti riistvara ning selle tööpõhimõtteid
  • Oskab installida ja seadistada erinevaid operatsiooni süsteeme
  • Oskab teostada tõrkeotsingut ja lahendada lihtsamaid probleeme
  • Mõistab baasarvutivõrke ja nende tööpõhimõtteid
  • Oskab kaitsta ennast, riistvara ja tarkvara erinevate ohtude eest.
  • Mõistab virtualiseerimise ja pilvetehnoloogia põhimõtteid

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Arvutikasutamise baasoskused ja tehniline taip.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub praktilise töötoana, mille jooksul saavad osalejad arvutit ja sellega seotud füüsilisi varasid lahti võtta ja kokku panna.Koolitus on üles ehitatud praktilistele ja igapäevatöös ettetulevate ülesannete lahendamisele, mille käigus hinnatakse ka õpiväljundite saavutamist.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 40 akadeemilist tundi

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel! 

KOOLITAJA

Sander Kiviloo

Sander on ligi 10 aastat tegelenud inimestega ja nende arengu toetamisega. Ta on lõpetanud Tallinna Ülikooli andragoogika eriala. Lisaks on ta täiendanud enda õpidisaini ning haridustehnoloogia alaseid oskuseid Taanis, Inglismaal ja USA-s. Sander on töötanud pikalt haridusasutuse õppesuuna juhatajana ning erasektoris koolitusjuhina.

Sander usub, et õpetamine peab olema inimesekeskne ja ta kasutab oma koolitustel 4MAT õpidisaini mudelit ning reeglit, et kõik peab olema koolitusel päris elus rakendatav ja koheselt järele proovitav. Ta tegeleb peamiselt spetsialistide arendamisega sisekoolitajateks ning esmatasandi juhtide koolitamisega. Tema teiseks põhisuunaks on e-õppe kursused – e-õppe loomine alustades õpidisainist, kuni tehnilise teostuse ja ülespanekuni õpihaldussüsteemi.
AJAKAVA

09:15 - 09:30

09:15 - 09:30

Kogunemine ja hommikukohv

09:30 - 11:00

09:30 - 11:00

1.Ohutus ja professionaalsus

11:00 - 11:15

11:00 - 11:15

Kohvipaus

11:15 - 12:45

11:15 - 12:45

2. Nähtav arvuti

12:45 - 13:30

12:45 - 13:30

Lõuna

13:30 - 15:00

13:30 - 15:00

3. Protsessor

15:00 - 15:15

15:00 - 15:15

Kohvipaus

15:15 - 16:45

15:15 - 16:45

4. Muutmälu

09:15 - 09:30

09:15 - 09:30

Kogunemine

09:30 - 11:00

09:30 - 11:00

5. Püsivara

11:00 - 11:15

11:00 - 11:15

Kohvipaus

11:15 - 12:45

11:15 - 12:45

6. Emaplaat

12:45 - 13:30

12:45 - 13:30

Lõuna

13:30 - 15:00

13:30 - 15:00

7. Toiteplokk

15:00 - 15:15

15:00 - 15:15

Kohvipaus

15:15 - 16:45

15:15 - 16:45

8. Püsimälu

09:15 - 09:30

09:15 - 09:30

Kogunemine

09:30 - 11:00

09:30 - 11:00

9. Sisendseadmed

11:00 - 11:15

11:00 - 11:15

Kohvipaus

11:15 - 12:45

11:15 - 12:45

10. Graafika ja video

12:45 - 13:30

12:45 - 13:30

Lõuna

13:30 - 15:00

13:30 - 15:00

11. Arvuti ehitamine

15:00 - 15:15

15:00 - 15:15

Kohvipaus

15:15 - 16:45

15:15 - 16:45

12. Windowsi olemus

09:15 - 09:30

09:15 - 09:30

Kogunemine

09:30 - 11:00

09:30 - 11:00

13. Kasutajad, grupid ja õigused

11:00 - 11:15

11:00 - 11:15

Kohvipaus

11:15 - 12:45

11:15 - 12:45

14. Operatsioonisüsteemi haldus

12:45 - 13:30

12:45 - 13:30

Lõuna

13:30 - 15:00

13:30 - 15:00

15. Käsuviip

15:00 - 15:15

15:00 - 15:15

Kohvipaus

15:15 - 16:45

15:15 - 16:45

16. Operatsioonisüsteemi tõrketegevused

09:15 - 09:30

09:15 - 09:30

Kogunemine

09:30 - 11:00

09:30 - 11:00

17. Arvutivõrgud

11:00 - 11:15

11:00 - 11:15

Kohvipaus

11:15 - 12:45

11:15 - 12:45

18. Arvutivõrgud

12:45 - 13:30

12:45 - 13:30

Lõuna

13:30 - 15:00

13:30 - 15:00

19. Virtualiseerimine

15:00 - 15:15

15:00 - 15:15

Kohvipaus

15:15 - 16:45

15:15 - 16:45

20. Kokkuvõte

REGISTREERIMINE
09.-13.08.2021- IT tugiisik 2.0 - Arvutite riistvara ja IT-alaste probleemide lahendamine
Hind:
690 €
828 € km-ga
Osalejate arv:
06.-10.12.2021- IT tugiisik 2.0 - Arvutite riistvara ja IT-alaste probleemide lahendamine
Hind:
690 €
828 € km-ga
Osalejate arv:

Lisainfo:
|
618 1727 | [email protected]

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Nädal enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 618 1727 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi. .

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Vaata ka neid