Juhi oskused 3 päevaga

Juhtimiskoolitus - kuidas juhtida inimesi, meeskonda ja iseennast

Kestus: 24 akadeemilist tundi

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Koolitus toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele ja lähtudes parimast võimalikust korraldusest – auditooriumis, kus on kasutusel ohutust tagavad meetmed ja/või reaalajas veebis Zoom keskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo.

Juhtimine põhineb teadmistel, kogemustel ja intuitsioonil ning inimene õpib seda kogu elu. Aeg-ajalt on hea korraks juhi töö karussellilt maha astuda, saada uusi teadmisi, õppida teiste kogemustest ning katsetada uusi juhtimisvõtteid.

Käesolev koolitus keskendub kolmele eduka juhi kompetentsile: inimese juhtimine, meeskonna juhtimine ja enesejuhtimine. Programm haarab nendes kõige olulisemad oskused, mille hea valdamine aitab saavutada suurepäraseid tulemusi.

 

 

Koolituse eesmärk on läbi teadmiste ja kogemuste aidata osalejatel saavutada suurem enesekindlus ja madalam stressitase oma juhtimistöös.

 

Koolitusele on oodatud nii  väiksema kogemusega juhid kui ka pikaajalise kogemusega juhid, kes soovivad oma senist kogemust mõtestada ning saada uusi ideid.

 

Koolitus sobib sulle juhul kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Sa soovid omandada uusi juhtimisvõtteid?
 • Tahad paremini mõista inimesi, kes ei tegutse oodatud viisil?
 • Soovid kujundada hästi koos töötava meeskonna?
 • Tahad osata enese emotsioone paremini juhtida?
 • Soovid õppida coachiva juhtimise oskusi?

 

Koolituse tulemusena osaleja

 • oskab kasutada coachi “tööriistu” ;
 • teab lihtsaid võtteid, kuidas inimest avada;
 • oskab anda konstruktiivse tagasisidet;
 • juhib oma seisundit;
 • mõistab tunnustamise mõjujõudu ja grupicoachingu toimet;
 • oskab vaatenurga muutmise tehnikaga probleeme lahendada;
 • teab, kuidas eristada delegeerimist ülesannete andmisest;
 • teab, kuidas leida töötaja “nuppe”, millega teda tulemuslikkusele häälestada;
 • teab, mida vajavad inimesed muutuste ladusamaks läbimiseks;
 • teab, kuidas häälestuda raskete vestluste pidamisele;
 • teab konfliktide lahendamise võtit;
 • teab, mida silmas pidada meeskonna koostamisel;
 • teab, kuidas meeskonda edule häälestada;
 • teab, mida ja kuidas oma juhtimisoskustes arendada.


Koolituse metoodika on koostatud lähtuvalt 10:20:70 printsiibist, kus 10% ajast annab koolitaja informatsiooni, 20% ajast õpib osaleja teistelt inimestelt ja 70% ulatuses eksperimenteerib ise ja areneb läbi vigade ja õnnestumiste.

NB! Suur osa ülaltoodud 70%-st moodustavad koolituspäevade järgsed “koduülesanded”, mis aitavad omandatud teadmisi töös praktiseerida. See on ka põhjus, miks koolitus toimub skeemi järgi 1 + 1 + 1, kus koolituspäevade vahele on jäetud aeg praktikaks ning järgmisel kohtumisel analüüsime saadud kogemusi.

Koolituse tulemusi hinnatakse praktiliste ülesannete lahendamise, arutelude ja enesehindamise teel. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

 

Maht: 24 akadeemilist tundi 

Osaleja tagasiside:

Dein-Tom Tõnsing
avalike suhete osakonna ülema asetäitja Kaitseliidus

Mitte koolitus, vaid vestlus sõbraga
Pärast koolitust hakkasin teatud küsimustes palju avaramalt mõtlema. Kuna koolitaja oli väga professionaalne ja vahetu suhtumisega, ei jätnud ta kunagi ühtegi osalejat nurka. Ta oskas väga hästi ära tajuda selle, et kõik saaksid aktiivselt kaasatud. Kes oli vähem aktiivne, selle ta haaras ise kaasa, mis oli minu arvates väga hea. Kõige rohkem üllatas mind sellel koolitusel koolitaja ise. See polnudki nagu koolitus, vaid pigem mõnusad vestlused ja filosofeerimised vanema ja targema sõbra seltsis. Kui koolitustega kipub olema nii, et mingis osas on raske, näiteks kuulata, siis tema puhul kulges kõik väga loominguliselt. Hoolimata sellest, et ta andis edasi ka teooriat, tuli see kõik sellises mõnusas sõbralikus kastmes ega olnud karvavõrdki kurnav. Kindlasti veedaks tema seltsis veel aega.

KOOLITAJA

Ivar Lukk

juhtimiskoolitaja ja sertifitseeritud coach
Vaata videotutvustust koolitaja kohta SIIT.

Ivar Lukk omab üle 25-aastast tippjuhi kogemust finantsvaldkonnas, telekommunikatsiooni, tootmise, kaitsetööstuse, kinnisvara arenduse jt. valdkondades Eestis, Norras, Rumeenias, Lätis ja Leedus. Tuntumad tema juhitud ettevõtted on Forekspank, Tallinna Väärtpaberibörs ja Tele2 Eesti. Esimese coachina Eestis sai Ivar 2016.aastal International Coaching Federation’i Professional Certified Coach’i pädevuse. Samuti omab ta NLP Master Practitioner’I kvalifikatsiooni ning magistrikraadi London Business Schoolist.
Ivar alustas juhtimiskoolituste läbiviimist 2011.aastal ja käesolevaks ajaks on ta läbi viinud üle 250 juhtimiskoolituse erinevates organisatsioonides. Tema koolitused toimuvad interaktiivsel grupicoachingu meetodil.
Koolitusvaldkondadeks on: indiviidi ja meeskonna juhtimine, coaching, muutuste juhtimine, motivatsioon, konfliktide lahendamine, arenguvestlused, suhtlemisoskused, enesekehtestamine.
AJAKAVA

09:30 - 09:45

09:30 - 09:45

Kogunemine

09:45 - 11:30

09:45 - 11:30

Sissejuhatus ja coaching

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

Motivatsiooni loomine

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

Muutuste juhtimine

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

Faktipõhine tagasiside ja tunnustamine

09:30 - 09:45

09:30 - 09:45

Kogunemine

09:45 - 11:30

09:45 - 11:30

Meeskonna diagnostika

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

Toimiva meeskonna ehitamine

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

Meeskonna häälestamine edule

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

Meeskonna coaching

09:30 - 09:45

09:30 - 09:45

Kogunemine

09:45 - 11:30

09:45 - 11:30

Juhi isikuomadused

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

Emotsionaalne intelligents

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

Enesehäälestamine

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

Sisemise tasakaalu leidmine

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].

Korraldaja võib koolitusel teha pilte ja jagada neid osalejatega, samuti kasutada neid sarnaste koolituste turundamiseks.