Juhina ebameeldivate sõnumite edastamine ennast ja teisi säästval viisil

Kestus: 4 akadeemilist tundi

Äripäeva Akadeemia, Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Koolitus keskendub sellele, kuidas edastada ebameeldivaid sõnumeid palgavähenduse, koondamise vmt kohta võimalikult elutervelt ja sobivalt – et vastuvõtja saaks selge, kuid heasoovliku sõnumi ning et juht selles olukorras emotsionaalselt „ellu jääks“.

 

Paljud juhid peavad oma töös edastama aeg-ajalt ka ebapopulaarseid sõnumeid: „Pean Sinu palka kärpima,“ „Pean Sinu töötunde vähendama,“ „Pean Sind koondama“ jne. Enamiku juhtide jaoks on sellised vestlused ebamugavad ja tekitavad sisemist ärevust. Koolitus keskendub sellele, kuidas ebamugavaid kõnelusi paremini ette valmistada ja läbi viia. Samuti käsitletakse seda, kuidas ennast sellistes olukordades paremini juhtida, et ka ise emotsionaalselt „ellu jääda“.

 

Koolitusele on oodatud tippjuhid, personalijuhid ja keskastmejuhid.

 

Koolituse eesmärk on anda teadmisi ja oskusi selle kohta, kuidas ebameeldivaid sõnumeid  ette valmistada ja esitada, et need oleksid ühtaegu suhteid säästvad ja empaatilised, aga vastuvõtjatele selged ja arusaadavad.  

 

Koolitus sobib Sulle, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

  1.        Kas Sinu tööülesannete hulka kuulub lähitulevikus kellegi koondamine?
  2.        Kas Sul tuleb lähiajal kellegi palka vähendada?
  3.        Kas Sul tuleb edastada inimestele aeg-ajalt sõnumeid, mida nad kuulda ei taha?
  4.        Kas Sa tunned ennast ebamugavalt ebapopulaarseid sõnumeid edastades?

 

Koolituse tulemusena osaleja:

  •        teab, kuidas „lugeda“ erinevaid inimesi ning neile ebamugavaid sõnumeid edastada.
  •        oskab üles ehitada selgeid ja samas empaatilisi sõnumeid;
  •        teab tehnikaid, mille abil end emotsionaalselt tasakaalus hoida.

 

 

Koolitus toimub põimõppena – osaleda saab Äripäeva Akadeemia ruumis kohapeal või läbi otseühenduse Zoom-keskkonnas. Koolitus viiakse läbi viisil, mis annab osalejatele kasulikke teadmisi, on praktiline ja kaasahaarav nii kohapeal kui Zoomi kaudu osalejatele. Saadud teadmisi praktiseeritakse koheselt ka erinevate grupitööde ja harjutuste abil.

Koolituse lõpus koostab iga osaleja enda plaani, kuidas kavatseb õpitut praktikasse rakendada.

Koolituse kestus: 4 akadeemilist tundi

KOOLITAJAD

Signe Kiisk

Koolitaja
Oma esimeste õpingute käigus on Signe tudeerinud ärijuhtimist ja psühholoogiat. Hetkel kirjutab ta Tallinna Ülikooli psühholoogia osakonnas magistritööd. Lisaks on ta aastate jooksul täiendanud ennast mitmetel täiendkoolitustel. Ta on töötanud koolitaja-konsultandina tänaseks kuusteist aastat. Ta on töötanud rahvusvahelises suurettevõttes, kus aastate jooksul läbis erinevaid juhtimistasandeid.

Signe on üks Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonide loojatest ja lisaks on tal mahukas kogemus konverentside korraldamisel ja juhtimisel. Pereärina on tal ka toitlustusettevõte. Viimase väljakutsena võttis ta vastu minna gümnaasiumi 10-ndale klassile õpetama ettevõtlust, et inspireerida noori olema julgemad, ettevõtlikumad ja vabamad oma valikutes.

Kolleegid ja sõbrad iseloomustavad teda kui ehtsat „ellujääjat“, kes kohaneb märkimisväärselt hästi, oskab strateegiliselt mõelda ning kiiresti reageerida vastavalt olukorrale.

Kati Tikenberg

Koolitaja
Kati on lõpetanud Tallinna Ülikooli andragoogika eriala ning Akadeemias Nord magistriõppes psühholoogia eriala. Et töötada sisekoolitaja/konsultandina, on ta omandanud lisaks selle eriala kõrgharidusele suures mahus praktilisi psühholoogilisi täiendkoolitusi.

Katile meeldib väga teha algust uute projektidega, uued ideed „käivitavad” ja annavad talle palju lisaenergiat. Ta on olnud üks mentorite arenguprogrammi väljatöötajatest ning osalenud mitmetes pikaajalistes juhtimisalastes koolitus- ning supervisiooniprotsessides. Üks viimase aja huvitavamaid projekte, mis on andnud talle mitmekülgset ja teistsugust vaadet juhtimisele, on olnud osalemine Noored Kooli programmis ning seeläbi töötamine õpetajana kaks aastat koolis. Kati usub, et seesugust kogemust oleks vaja kõikidele organisatsiooni tippjuhtidele, kuna see avab täiesti teistsuguse perspektiivi liidriks olekule ning inimeste juhtimisele. Ta on olnud ka toitlustusettevõtte asutaja ja juht ning kanda kinnitanud ka konverentside korraldamisel ja juhtimisel.

Koolituste läbiviimisel peab ta väga oluliseks pakkuda inimestele hästi organiseeritud teadmisi, mis aitavad neil saavutada tulemusi ning tõsta terve organisatsiooni efektiivsust. Samuti on tema jaoks oluline näidata inimestele organisatsiooni süsteemsust, kuidas üks valdkond on teisega seotud ja mille kaudu eelkõige jõuda soovitud muutuste saavutamiseni. Sõbrad iseloomustavad teda alatise positiivse ja särava olekuga.
AJAKAVA

13:00 - 13:15

13:00 - 13:15

Kogunemine Äripäeva Akadeemias või Zoom-keskkonnas

13:15 - 14:45

13:15 - 14:45

Suhtlemise eripärad ja tehnikad keeruliste sõnumite edastamisel

14:45 - 15:00

14:45 - 15:00

Sirutus- ja kohvipaus

15:00 - 16:30

15:00 - 16:30

Emotsionaalsete vajaduste mõistmine keerulistes kõnelustes

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].