Koolitused

Kaugtöö juurutamine ja korraldamine

Kuidas korraldada osalist ja täisajaga kaugtööd nii, et tööandja ja töötaja oleksid õnnelikud?

Kestus: 1 päev

Äripäeva Akadeemia (Vana-Lõuna 39/1, Tallinn)

Vaata kõiki toimumiskuupäevi
Paljud tööandjad soovivad oma inimestele pakkuda kaugtöö võimalust, kuid puuduvad teadmised ja oskused, kuidas alustada, kuidas ise kaugtööd teha ning kuidas seda juhtida. Paljud tööandjad ka juba võimaldavad kaugtööd, kuid neil puudub süsteemsus, ühtne kommunikatsioon ja kaugtöö tulemuste mõõtmise metoodika.

 

Koolitusel jagatakse praktilisi metoodikaid, kuidas kaugtöö võimaldamist ja tegemist alustada.  Olulisel kohal on vastavate muudatuste juhtimine organisatsioonis ja kommunikatsioon – kes, kus, millal ja kuidas infot jagab.

 

Samuti räägitakse sellest, kuidas arvestada erinevate inimtüüpidega, sh mille alusel hinnata, kas kaugtöö inimesele sobib või mitte ja kui, siis millises ulatuses ja milliste tööülesannete raames. Loomuomastest käitumismustritest sõltub, millises töökeskkonnas on inimesed kõige efektiivsemad ning milline töökeskkond neid demotiveerib. Käsitleme inimtüüpe W. M. Marstoni loodud DISC mudeli järgi, mis kirjeldab nelja käitumismustrit:

 •          Dominantne (D) käitub konfliktses ja vastuolulises keskkonnas aktiivselt
 •          Innustav (I) käitub sõbralikus ja meeldivas keskkonnas aktiivselt
 •          Stabiilne (S) käitub sõbralikus ja meeldivas keskkonnas passiivselt
 •          Süstemaatiline (C) käitub konfliktses ja vastuolulises keskkonnas passiivselt*


Koolitusel osalejal on võimalus tellida Thomas International’i  DISC-test erihinnaga 79€ +km (tavahind 150€ + km)!

 

Koolituse eesmärk on lahti mõtestada ja mõista kaugtöö tähendus ning omandada oskus valida ja kasutada meetodeid kaugtöö edukaks korraldamiseks.

 

Koolitusele on oodatud kõik juhid, kes soovivad oma tiimis kaugtööd juurutada ja kõik spetsialistid, kes soovivad oma juhilt kaugtöö võimalust küsida.

 

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 •          Oled alustanud kaugtöö võimaldamist, kuid ei tea, kuidas selle tulemuslikkust hinnata?
 •          Sa ei tea, kuidas aru saada, kas sulle/sinu tiimi liikmetele sobib kaugtöö?
 •          Vajad näpunäiteid, kuidas vältida töö ja eraelu segamist ning mitte üle töötada?
 •          Soovid teha kaugtööd, kuid ei tea, kuidas alustada?
 •          Vajad näpunäiteid, kuidas kaugtööd tehes tõestada, et sa ikkagi teed piisavalt tööd, mitte ei logele niisama?

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 •          on defineerinud kaugtöö tegija mõiste;
 •          mõistab peamisi rutiine, mis on kaugtöö juurutamiseks vajalikud ellu viia;
 •          oskab analüüsida enda või oma töötaja tööaega ja hinnata sooritust nii tagasiside andmiseks kui ka saamiseks;
 •          teab, millised on peamised väljakutsed, mis võivad kaugtöö juurutamisega esile kerkida ning oskab neid lahendada;
 •          teab, kuidas ja milliseid kommunikatsioonikanaleid ja -vahendeid kaugtöö rakendamisel kasutada.

Koolituse tulemusi hinnatakse harjutuste läbimise teel. Osaleja on koolituse tulemusel loonud kaugtöö definitsiooni koos tõlgendusega (lähtuvalt oma tööst), leidnud 1-3 sobivat metoodikat/rutiini kaugtöö juurutamiseks ning defineerinud 1-3 kõige olulisemat kokkulepet seotud isikutega (mina ise, juht, tiimiliige, kolleeg jne).

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

 

Peamiseks õppemeetodiks on kogemuslood ja arutelud, mis baseeruvad coachival stiilil. Räägime Marstoni teoorial põhinevatest käitumismudelitest ja nende mõjust töötegemise viisidele. Osalejad saavad jagada parimaid praktikaid ning grupitööde käigus analüüsida, millised praktikad on adapteeritavad oma töökeskkonda. Aruteludes kasutatakse erievaid metoodikaid (nt maailmakohvik) ning koolituse lõpuks on kaasa võtta 3-5 koheselt ellu rakendatavat ideed/metoodikat.

Maht: 6 akadeemilist tundi

KOOLITAJA

Kaija Teemägi

Kaija on juhtimiskonsultant ja koolitaja, kelle peamiseks tegutsemisvaldkonnaks on muudatuste juhtimine ja juurutamine ning agiilsus igapäevatöös (sh eksperimenteerimine ja piloteerimine).

Kaija on tegutsenud personalitöö valdkonnas üle 15 aasta, juhtides lisaks klassikalisele personalitööle ka koolituse, palgaarvestuse ning protsessi- ja kvaliteedijuhtimise valdkondi. Lisaks on ta Kaugtöö Märgise konkursi algataja- ja žüriiliige ning tunnustatud 2019. aastal Eesti mõjukaima personalijuhi tiitliga. Kaija on diplomeeritud coach (AoEC - Academy of Executive Coaching) ning omandanud Tallinna Ülikoolis magistrikraadi andragoogikas.

Kaija on olnud oma ettevõttes aktiivne sisekoolitaja, koostanud hulgaliselt rätseplahendusena juhtimiskoolituste programme ning olnud strateegiline eestvedaja tööandja brändingu arendmisel. Oma peamiseks kireks peab ta elukestva õppe toetamist ning juhtimiskultuuri arendamist läbi erinevate tarkade tööviiside juurutamise.
AJAKAVA

09:30 - 09:45

09:30 - 09:45

kogunemine

09:45 - 11:30

09:45 - 11:30

1. Sissejuhatus kaugtöö maailma

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

2. Töökeskkond ja vajalikud töövahendid.

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

3. Mina, juht ja ettevõte. Meie töösuhe ja töövorm.

REGISTREERIMINE
2.06.2020 Kaugtöö juurutamine ja korraldamine
Hind:
399 €
478,80 € km-ga
Osalejate arv:

Lisainfo:
Äripäeva Akadeemia | Vana-Lõuna 39/1, Tallinn
667 0439 | akadeemia@aripaev.ee

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil akadeemia@aripaev.ee või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või Liis.Lehtmets@aripaev.ee.