Kaugtöö: õigused, kohustused ja riskid

Kuidas korraldada kaugtööd ja vältida riske?

Kestus: 4 akadeemilist tundi

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Koolitus toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele – auditooriumis, kus on kasutusel kõik ohutust tagavad meetmed ja/või veebis Zoom keskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo. 

 

Tööõiguse jurist Kristel Tiits käsitleb koolitusel põhjalikult nii tööandjate kui ka töötajate õiguseid, kohustusi ja riske, mis kaasnevad kaugtööga. Koolitusel tuuakse välja probleemkohad, millele tööandjad kindlasti enne mõtlema peavad, kui sõlmivad töötajatega kaugtöö kokkuleppe. 

 

Koolitusel saavad vastuse küsimused:

 • Kuidas vormistada töötamist kodukontoris?
 • Millega arvestada siis, kui kaugtöö tähendab töötamist mujal kui kodukontoris?
 • Millised juriidilised ohud varitsevad (tööohutus, küberhügieen, jt)?
 • Millised on kaasnevad maksuküsimused?
 • Milline on tööandja vastutus?

 

Kaugtöö vormis töötamine on tulnud selleks, et jääda. Kaugtöö rakendamisel on oluline läbi mõelda terviklik  töökorralduse süsteem, et tagada positiivsed tulemused ja korrektne kaugtöö korraldus.

 

Koolituse eesmärk on selgitada nii tööandjatele kui ka töötajatele kaugtööga seotud õiguseid, kohustusi ja kaasnevaid riske. Koolitusel tuuakse välja probleemkohad, millele tööandjad kindlasti enne mõtlema peavad, kui töötajatega sõlmitakse kaugtöö kokkulepe.

 

Koolitusele on oodatud  juhid ja personalijuhid, kes soovivad oma organisatsioonis üles ehitada toimivat kaugtöösüsteemi. Koolitus on asjakohane organisatsioonidele, kelle töötajad juba töötavad kodukontorites, aga ka neile, kes sellega alles alustavad.

 

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas organisatsiooni töötajad juba kasutavad kaugtöö võimalust?
 • Kas organisatsioonis on mõeldud kaugtöötamise võimaldamise peale?
 • Soovid teada, kuidas vormistada, sõlmida ja lõpetada kaugtöö kokkulepet?
 • Soovid täpselt teada, millised on tööandja õigused ja kohustused kaugtöö korraldamisel?
 • Kas organisatsioonis on töötajaid, kes saaksid teha kaugtööd, kuid organisatsioon ei soosi seda?
 • Tahaksid kaugtööd lubada, kuid ei ole päris kindel, kuidas see toimuma peaks ning millised on riskid tööandjale?

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • saab aru organisatsioonis kaugtöö korraldamise ja reguleerimise vajadusest;
 • oskab hinnata kaugtööga seotudriske;
 • teab, kuidas juhendada kolleege kaugtöö korraldamisel ja tööandja riskide maandamisel;
 • oskab otsida kaugtööga seotud infot nii töölepinguseadusest kui muudest õigusaktidest ja -allikatest.

Koolitus toimub seminari vormis – slaididega toetatud lühiloengute plokid vahelduvad praktiliste näidete ja kaasuste arutamisega. Osalejad on oodatud esitama koolitajale küsimusi ning need küsimused arutatakse koolitusgrupis läbi.

Koolituse tulemusi hinnatakse arutelude teel. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Kuula koolituse teemaga seotud raadiosaadet:

Kuidas peaks tööandja kodus töötavale inimesele esmaabi tagama?

Loe koolituse teemaga seotud artiklit:

Kuidas tulemuslikult kaugtööd korraldada

KOOLITAJA

Kristel Tiits

Kristel on pikaajalise kogemusega õigusnõustaja, kelle põhivaldkond on tööõigus. Igapäevatöös Grant Thornton Balticus tegeleb ta ettevõtete ja avaliku sektori asutuste nõustamisega. Kristel on kursis tööõiguse kõige peenemate nüanssidega alates töövaidluste lahendamisest ja lõpetades isikuandmete kaitsega ning oskab nõu anda nii suurtele rahvusvahelistele kontsernidele kui ka mikroettevõtetele. Kristelil on suurepärane oskus inimesi mõista ja keerulisi asju lihtsalt selgitada. Seetõttu on tal palju lojaalseid kliente, kelle jaoks on oluline just Kristeli käest nõu saada.

Kristel peab oluliseks oma teadmiste teistele edasiandmist. Seetõttu on ta juba aastaid kirjutanud artikleid, teinud kaastööd Äripäeva personalijuhtimise teabevarale ja koolitanud. Kristel on esinenud Grant Thornton Balticu kliendikoolitustel ja ka suurtel konverentsidel. „Särav esineja, praktiline lähenemine, valdab hästi teemat,“ on vaid mõned näited kuulatajate tagasisidest Kristeli koolituste kohta.
AJAKAVA

09:00 - 09:15

09:00 - 09:15

Kogunemine ja tervituskohv

09:15 - 11:15

09:15 - 11:15

1.Kaugtöö

11:15 - 11:30

11:15 - 11:30

Kohvipaus

11:30 - 13:30

11:30 - 13:30

2. Tööohutuse tagamine kaugtöö korral ja küberhügieen

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].