Kuidas ajurünnakuid edukalt läbi viia?

Kaheksa tööriista, et muuta oma meeskond nutikamaks ja innovaatilisemaks

Kestus: 8 akadeemilist tundi + 1h konsultatsiooni

Äripäeva Akadeemia, Vana-Lõuna 39/1


Teenuste ja toodete arendamisel on pidevalt vaja värsket pilku ning mõelda, kuidas saab paremini, kiiremini, tõhusamalt. Selleks omakorda on vaja nutikat ja eesmärgile pühendunud meeskonda. Kas oled juhina veendunud, et senised praktikad ja harjumused viivad sinu äri või organisatsiooni eesmärgile lähemale? Tõhusad tööriistad ja metoodiline lähenemine aitavad meeskonnal „kastist välja“ mõelda ning pakkuda uusi ideid teenuste ja toodete arendamiseks ja probleemide lahendamiseks.

Koolitus on disainitud igapäevaselt koos töötavate meeskondade juhtidele, kes soovivad õppida kasutama tööriistu süsteemseks eesmärkide püstitamiseks ning sellest tulenevaks ideede otsimiseks, arendamiseks ja valimiseks.

 

Koolituse eesmärk on anda juhile kaheksa tööriista, et suunata oma meeskonda innovatsioonile – et meeskond märkaks  võimalusi enne konkurente ning oskaks need läbi mõelda ja ellu viia.

 

Koolitusele on oodatud juhid, kes soovivad koos oma meeskonnaga teenuste ja toodete arendamiseks tõusta järgmisele tasemele. Oodatud on nii keskastme- ja tippjuhid ning projektijuhid, kes vastutavad teenuste, projektide või äri arendamise eest.

 

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

  • Kas tunned juhina, et meeskond ei mõtle piisavalt kaasa?
  • Meeskond ei paku uusi ideid, kuid teie tegutsemissfääris on neid pidevalt vaja?
  • Kas konkurendid arenevad kiiremini?
  • Teie valdkonnas pole ammu olulisi uuendusi tehtud või on need teinud teie konkurent?
  • Kas teie meeskonnas tehakse palju asju praegusel viisil, sest nii on ju alati tehtud ning seniseid praktikaid ei seata regulaarselt kahtluse alla?

 

Koolituse tulemusena osaleja

  • märkab ja analüüsib lahendamist vajavaid olukordi ja võimalusi;
  • genereerib nende olukordade lahendamiseks suure hulga ideid;
  • arendab parimaid ideid edasi ja oskab neid ka analüüsida;
  • seab parimate ideede elluviimisega seotud eesmärke ja mõõdikuid viisil, et kogu meeskond on kaasatud ning progress on ühiselt jälgitav.

 

Tegemist on väga praktilise koolitusega, kus osaleja võtab näidiskaasuseks ühe enda organisatsiooni jaoks hetkel aktuaalse väljakutse ning tegeleb koolituspäeva jooksul koolitaja antud tööriistade abil selle lahendamisega. Parima tulemuse annab see, kui organisatsioonist osaleb rohkem kui üks inimene, seetõttu soovitame võimalusel osaleda mitmekesi. Näidiskaasuse ülesande täpsem juhis saadetakse osalejatele hiljemalt nädal enne koolituse algust.

Koolituspäev põhineb 10 aasta jooksul välja töötatud metoodikal – „Nelja rolli mudelil“. Mudeli järgi jagatakse lahenduste leidmise protsessi nelja etappi (Vaatleja, Leiutaja, Uurija ja Elluviija) ning suunatakse osalejaid erinevaid mõtlemise viise intensiivselt vahetama.

Koolituse käigus vahelduvad koolitaja lühiloengud individuaalse töö ning paari- ja grupiarutelude ja tagasisidega. Selline meetodite valik aitab saadud teadmisi kinnistada ning saada tagasisidet nii kaasõppijatelt kui koolitajalt. Iga osaleja saab koolituse raames 8 töölehte, mis aitavad  õpitud tööriistu hiljem oma meeskonnas rakendada.

Koolituse tulemusi hinnatakse koolituspäeva lõpul ühise arutelu käigus, kus osalejad jagavad oma tähelepanekuid ja harjutusülesannete tulemusi. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 8 akadeemilist tundi + 1h konsultatsiooni 1 kuu jooksul peale koolituse toimumist. Konsultatsiooni aeg lepitakse koolitajaga eraldi kokku.

KOOLITAJA

Indrek Maripuu

Konsultant ja koolitaja
Indrek tegutseb alates 2001. aastast konsultatsiooniäris, kus tema peamine fookus on strateegiline planeerimine ja mõttemustrite murdmine ehk nutikus ning teistmoodi mõtlemine. Ta koolitab ja nõustab organisatsioone peamiselt nende ärimudeli- ja tootearendusprojektides ning aitab läbi viia tulemuslikke ajurünnakuid.

Indrek on aidanud panna kokku sadu äriplaane, tasuvusanalüüse ja strateegiaid sellistel Eesti organisatsioonidel nagu Rahva Raamat, Balsnack, Arcwood, Roman Tavast, kompetentsikeskus Tsenter, ECCUA, SA Noored Kooli jt. Ta on läbi viinud sadu ajurünnakuid tootearenduseks, ideede genereerimiseks või eesmärkide püstitamiseks organisatsioonides nagu Kalev, Balbiino, SEB, Luminor, ABB ja Admiral Markets. Indrekut huvitab, kuidas inimene mõtleb ning kuidas on võimalik mõtlemist suunata teistest erinevale rajale olles seeläbi konkurentidest nutikam.

Konsultatsioonitöö ja koolitamise kõrvalt on Inderk 5 aastat Tallinna Tehnikaülikooli tudengitele ettevõtlust õpetanud ja olnud AS Keila Taastusravikeskus nõukogu esimees. Tal on ärijuhtimise magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolist. Lisaks on ta õppinud neurolingvistilist programmeerimist (NLP) ning läbinud mentorluse teise taseme koolituse Londoni koolitusettevõttes Institute of Leadership & Management (ILM).
AJAKAVA

9:30 - 9:45

9:30 - 9:45

Kogunemine ja hommikukohv

9:45 - 11:30

9:45 - 11:30

Vaatleja – võimaluse märkamine ja väljakutse defineerimine

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

Leiutaja - suure hulga erinevate lahenduste leidmine

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

Uurija - suurest hulgast lahendustest parimate valimine ja nende edasi arendamine

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

Elluviija – eesmärgistamine ja mõõtmine ehk järgmiste sammude kokku leppimine

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].