Kuidas pidada motiveerivaid ja tulemuslikke arenguvestlusi?

Mudel edasiviivate vestluste pidamiseks

Kuidas pidada motiveerivaid ja tulemuslikke arenguvestlusi?

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Interaktiivsel koolitusel õpid arenguvestluste läbiviimiseks kasutama mudelit, mille abil saab inimesi toetada, tõsta nende motivatsiooni ning aidata näha arenguperspektiive. Samuti õpid mõjutamistehnikaid ja seda, kuidas küsimuste ja kuulamise kaudu vestlust juhtida.

Arenguvestluste ajalugu on juba üle 70 aasta pikk, ometigi juhtub liialt sageli see, et vestlused ei tööta, ei arenda ega motiveeri. Sageli on vestlusele tulija lukus (või siis hoopis ründava hoiakuga) ja vestlus võib mõnusa arutelu asemel lõppeda hoopis juhi monoloogiga.

 

Arenguvestlus on võimsaim juhtimisinstrument juhi käes, kui seda tulemuslikult kasutada. Oluline on arvesse võtta, mida meie aju vajab arenguks ja õppida vestlust läbi viima coachingu põhimõttel. Siis juhtub see, et inimesed hakkavad neid vestlusi ootama. Mis võiks olla veel parem, kui töötaja tunne, et lõpuks ometi on juhil tema jaoks aega ja juhti tõepoolest huvitab, kuidas inimene näeb oma tööd, mida väärtustab ja kuhu tahab välja jõuda.

 

Selleks, et arenguvestluse tulemusena paraneks töötaja tulemus ja tõuseks tema motivatsioon, on vaja, et juhtide vestlused oleksid samal ajal süsteemsed ja inimlikud. See koolitus annab:

1. süsteemse mudeli vestluse läbiviimiseks, mida iga juht saab kohendada iseendale sobivaks;

2. sotsiaalsed mõjutamisoskused, mis võimaldavad juhil mõjule pääseda;

3. neuroteadusliku põhjenduse, miks need vestlused nii sageli ebaõnnestuvad ja mida siis teha, et seda ei juhtuks.

 

Koolituse eesmärk on anda mudel arenguvestluste läbiviimiseks ja oskus seda oma töökontekstis kasutada.

Koolitusele on oodatud kõik juhid, projektijuhid ja spetsialistid, kelle tööalane roll sisaldab arenguvestlusi, tagasisidevestlusi ja motiveerivaid vestlusi.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Sinu ülesanne on pidada arenguvestlusi ning soovid oma inimesi toetada ja motiveerida?
 • Sa oled projektijuht ja soovid olla tulemuslikum nii inimeste kui ka projekti juhtimisel?
 • Sa soovid, et su vestlused oleksid  süsteemsemad ja et sinu kohtumised omaksid suuremat mõju?
 • Sa tahad teha oma inimestega arendavaid kokkuvõtteid, mis annaksid neile energiat ja motivatsiooni?

 

Koolituse tulemusena osaleja

 • teab arenguvestluste neuroteaduslikku konteksti;
 • teadvustab arenguvestluse võimalikku kasu juhile, töötajale ja organisatsioonile;
 • mõistab, kuidas toimib arenguvestluse mudel ja oskab seda endale sobivaks kohandada;
 • mõistab kuulamise olulisust teise osapoole avamisel ja usalduse loomisel;
 • oskab küsimuste ja kuulamise kaudu vestlust juhtida.

 

Koolitus on intensiivne, tempokas ja vaheldusrikas. Lühikesed teoorialoengud vahelduvad aruteludega ja erinevate harjutustega. Kogu teooria seostatakse isikliku kogemuse ja praktikaga ja kõik uus saab koolituse jooksul läbiproovitud. Koolitaja kasutab inspiratsiooniks erinevaid näiteid oma tööst juhina suurtes organisatsioonides. 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.
Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik vastavalt vajadusele muuta. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles. 

Maht: 8 akadeemilist tundi.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Osalejate tagasiside koolitusele:

✔️ "Arenguvestlused on ettevõtetes väga olulised, koolitus andis vajalikud tööriistad selleks, et neid edukalt koostada."
✔️ "Väga-väga meeldiv koolitaja, tõi palju erinevaid näiteid oma kogemustest, julgustav."
✔️ "Hea ülesehitusega, praktiline, elulised näited, põnevad harjutused."
✔️ "Väga arusaadav, head näited elust enesest."

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

Koolitajad

 • Ruti Einpalu

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner, sertifitseeritud Professional Coach ja Team Coach

  Ruti Einpalu

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner, sertifitseeritud Professional Coach ja Team Coach

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja hommikukohv

Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn. 

09:45 – 11:45

Ülevaade juhile vajalikest vestlustest

 • Sissejuhatus - Teemale häälestavad harjutused - Ülevaade juhi vestluste aastaringist – Mis on kasu arenguvestlustest erinevatele osapooltele
 • Hea vestluse tunnused

Kasutatavad meetodid: lühiloengud, rühmaarutelud, rollimäng, eneseanalüüs

11:45 – 12:00

Kohvipaus

12:00 – 13:30

Arendava vestluse mudel

 • Arenguvestluse mudeli osad ja põhimõtted
 • Juhtimine ja neuroteadus. Kuidas anda tagasisidet arvestades inimaju psühholoogilist loomust
 • Alustamised. Vestluse protsessi juhtimine. Usalduse roll.

Kasutatavad meetodid: lühiteooria, rühmaarutelud, harjutused, rollimängud, eneseanalüüs

13:30 – 14:15

Lõuna

14:15 – 15:30

Vestluse pidamiseks vajalikud kommunikatsioonioskused

 • Aktiivne kuulamine kui vestluse juhtimise vahend
 • Küsimine • Selge eneseväljendus

Kasutatavad meetodid: lühiloengud, harjutused ja arutelud

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

Vestluse mudeli kasutamine töökontekstis

 • Mudeli harjutumine
 • Vestluste lõpetamine
 • Isiklik tegevusplaan
 • Kokkuvõte koolitusest

Kasutatavad meetodid: arutelud ja rollimäng, isikliku kontekstiga sobitamine, arenguplaan

Kuidas pidada motiveerivaid ja tulemuslikke arenguvestlusi?

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Interaktiivsel koolitusel õpid arenguvestluste läbiviimiseks kasutama mudelit, mille abil saab inimesi toetada, tõsta nende motivatsiooni ning aidata näha arenguperspektiive. Samuti õpid mõjutamistehnikaid ja seda, kuidas küsimuste ja kuulamise kaudu vestlust juhtida.

Arenguvestluste ajalugu on juba üle 70 aasta pikk, ometigi juhtub liialt sageli see, et vestlused ei tööta, ei arenda ega motiveeri. Sageli on vestlusele tulija lukus (või siis hoopis ründava hoiakuga) ja vestlus võib mõnusa arutelu asemel lõppeda hoopis juhi monoloogiga.

 

Arenguvestlus on võimsaim juhtimisinstrument juhi käes, kui seda tulemuslikult kasutada. Oluline on arvesse võtta, mida meie aju vajab arenguks ja õppida vestlust läbi viima coachingu põhimõttel. Siis juhtub see, et inimesed hakkavad neid vestlusi ootama. Mis võiks olla veel parem, kui töötaja tunne, et lõpuks ometi on juhil tema jaoks aega ja juhti tõepoolest huvitab, kuidas inimene näeb oma tööd, mida väärtustab ja kuhu tahab välja jõuda.

 

Selleks, et arenguvestluse tulemusena paraneks töötaja tulemus ja tõuseks tema motivatsioon, on vaja, et juhtide vestlused oleksid samal ajal süsteemsed ja inimlikud. See koolitus annab:

1. süsteemse mudeli vestluse läbiviimiseks, mida iga juht saab kohendada iseendale sobivaks;

2. sotsiaalsed mõjutamisoskused, mis võimaldavad juhil mõjule pääseda;

3. neuroteadusliku põhjenduse, miks need vestlused nii sageli ebaõnnestuvad ja mida siis teha, et seda ei juhtuks.

 

Koolituse eesmärk on anda mudel arenguvestluste läbiviimiseks ja oskus seda oma töökontekstis kasutada.

Koolitusele on oodatud kõik juhid, projektijuhid ja spetsialistid, kelle tööalane roll sisaldab arenguvestlusi, tagasisidevestlusi ja motiveerivaid vestlusi.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Sinu ülesanne on pidada arenguvestlusi ning soovid oma inimesi toetada ja motiveerida?
 • Sa oled projektijuht ja soovid olla tulemuslikum nii inimeste kui ka projekti juhtimisel?
 • Sa soovid, et su vestlused oleksid  süsteemsemad ja et sinu kohtumised omaksid suuremat mõju?
 • Sa tahad teha oma inimestega arendavaid kokkuvõtteid, mis annaksid neile energiat ja motivatsiooni?

 

Koolituse tulemusena osaleja

 • teab arenguvestluste neuroteaduslikku konteksti;
 • teadvustab arenguvestluse võimalikku kasu juhile, töötajale ja organisatsioonile;
 • mõistab, kuidas toimib arenguvestluse mudel ja oskab seda endale sobivaks kohandada;
 • mõistab kuulamise olulisust teise osapoole avamisel ja usalduse loomisel;
 • oskab küsimuste ja kuulamise kaudu vestlust juhtida.

 

Koolitus on intensiivne, tempokas ja vaheldusrikas. Lühikesed teoorialoengud vahelduvad aruteludega ja erinevate harjutustega. Kogu teooria seostatakse isikliku kogemuse ja praktikaga ja kõik uus saab koolituse jooksul läbiproovitud. Koolitaja kasutab inspiratsiooniks erinevaid näiteid oma tööst juhina suurtes organisatsioonides. 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.
Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik vastavalt vajadusele muuta. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles. 

Maht: 8 akadeemilist tundi.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Osalejate tagasiside koolitusele:

✔️ "Arenguvestlused on ettevõtetes väga olulised, koolitus andis vajalikud tööriistad selleks, et neid edukalt koostada."
✔️ "Väga-väga meeldiv koolitaja, tõi palju erinevaid näiteid oma kogemustest, julgustav."
✔️ "Hea ülesehitusega, praktiline, elulised näited, põnevad harjutused."
✔️ "Väga arusaadav, head näited elust enesest."

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

Koolitajad

 • Ruti Einpalu

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner, sertifitseeritud Professional Coach ja Team Coach

  Ruti Einpalu

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner, sertifitseeritud Professional Coach ja Team Coach

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja hommikukohv

Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn. 

09:45 – 11:45

Ülevaade juhile vajalikest vestlustest

 • Sissejuhatus - Teemale häälestavad harjutused - Ülevaade juhi vestluste aastaringist – Mis on kasu arenguvestlustest erinevatele osapooltele
 • Hea vestluse tunnused

Kasutatavad meetodid: lühiloengud, rühmaarutelud, rollimäng, eneseanalüüs

11:45 – 12:00

Kohvipaus

12:00 – 13:30

Arendava vestluse mudel

 • Arenguvestluse mudeli osad ja põhimõtted
 • Juhtimine ja neuroteadus. Kuidas anda tagasisidet arvestades inimaju psühholoogilist loomust
 • Alustamised. Vestluse protsessi juhtimine. Usalduse roll.

Kasutatavad meetodid: lühiteooria, rühmaarutelud, harjutused, rollimängud, eneseanalüüs

13:30 – 14:15

Lõuna

14:15 – 15:30

Vestluse pidamiseks vajalikud kommunikatsioonioskused

 • Aktiivne kuulamine kui vestluse juhtimise vahend
 • Küsimine • Selge eneseväljendus

Kasutatavad meetodid: lühiloengud, harjutused ja arutelud

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

Vestluse mudeli kasutamine töökontekstis

 • Mudeli harjutumine
 • Vestluste lõpetamine
 • Isiklik tegevusplaan
 • Kokkuvõte koolitusest

Kasutatavad meetodid: arutelud ja rollimäng, isikliku kontekstiga sobitamine, arenguplaan

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]