Kuidas pidada motiveerivaid ja tulemuslikke arenguvestlusi?

Mudel edasiviivate vestluste pidamiseks

Kestus: 1 päev

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Koolitus toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele – auditooriumis, kus on kasutusel kõik ohutust tagavad meetmed ja/või veebis Zoom keskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo.

Arenguvestlused on organisatsioonides levinud praktika, kuid Gallupi andmetel (2017) ainult 20% töötajatest tunnevad, et arenguvestlused on motiveerivad. Mis kasu nendest vestlustest võiks olla ja kuidas neid edasi arendada, et ajale mitte jalgu jääda?

Selleks, et arenguvestluste tulemusena paraneks töötaja tulemus ja tõuseks tema motivatsioon, on vaja, et juhtide vestlused oleksid samal ajal süsteemsed ja ka inimlikud. Ilma inimlikkuse mõõtmeta ei pääse juht mõjule ja tulemus on näiline. Ilma süsteemi ja struktuurita ei parane tulemus ega motivatsioon.

See koolitus annab – (1) süsteemse mudeli vestluse läbiviimiseks, mida iga juht saab kohandada iseendale sobivaks ja (2) sotsiaalsed mõjutamisoskused, mis võimaldavad juhil mõjule pääseda ning (3) neuroteadusliku põhjenduse, miks need vestlused kipuvad ebaõnnestuma ja mida teha, et seda ei juhtuks

Eesmärk

Koolituse eesmärk on anda mudel arenguvestluste läbiviimiseks ja oskus seda oma töökontekstis kasutada.

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatudkõik juhid, projektijuhid ja spetsialistid, kelle tööalane roll sisaldab arenguvestlusi, tagasisidevestlusi ja motiveerivaid vestlusi.

Koolitus sobib Sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

  • Sinu ülesanne on pidada arenguvestlusi ja Sa soovid oma inimesi toetada ja motiveerida
  • Sa oled projektijuht ja soovid olla tulemuslikum nii inimeste kui ka projekti juhtimisel
  • Sa soovid, et Su vestlused oleksid  süsteemsemad ja et Sinu kohtumised omaksid suuremat mõju
  • Sa tahad teha arendavaid kokkuvõtteid oma inimestega, mis annaksid inimestele energiat ja motivatsiooni

Koolituse tulemusena osaleja

  • Teab neuroteaduslikku konteksti, miks vestlused võivad ebaõnnestuda ja mida teha;
  • Mõistab, kuidas toimib arenguvestluse mudel ja oskab seda vajadusel kasutada;
  • Mõistab kuulamise olulisust teise osapoole avamisel ja usalduse loomisel;
  • Mõistab ootuste selge väljenduse vajadust;
  • Oskab küsimuste ja kuulamise kaudu vestlust juhtida.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Koolitus on intensiivne, tempokas ja vaheldusrikas. Lühikesed teoorialoengud vahelduvad aruteludega ja erinevate harjutustega. Kogu teooria seostatakse isikliku kogemuse ja praktikaga ja kõik uus saab koolituse jooksul läbiproovitud. Koolitaja kasutab inspiratsiooniks erinevaid näiteid oma tööst juhina suurtes organisatsioonides. Koolituse tulemusi hinnatakse arutelude, rollimängude, rühmatööde ja harjutuste arutelude käigus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 8 akadeemilist tundi

KOOLITAJA

Ruti Einpalu

Vaata videotutvustust koolitaja kohta SIIT.

Ruti on juhtide coach ja juhtimiskoolitaja. Ruti on läbi viinud koolitusi ja arenguprogram me, mis on suunatud tulemuslikumale inimeste ja muutuste juhtimisele 13 aasta vältel.
Ruti on sertifitseeritud 'Professional Coach' ja team coach (Erickson College International). Antud väljaõpped omavad rahvusvahelist ICF-i akrediteeringut. Rutile on omistatud International Coach Federation Associate Certified Coach (ACC) sertifikaat. Samuti on Ruti suhtlemistreener (Gordon Training International).
Rutil on tippjuhi kogemus jaepanganduse direktorina Hansapangas, Draamateatri direktorina ja Rahvusvahelise Arvo Pärdi Keskuse rajajana. Ruti on käivitanud Perekeskuse Sina ja Mina ning on Arvamusfestivali üks algatajaid.
AJAKAVA

09:30 - 09:45

09:30 - 09:45

Kogunemine ja hommikukohv

09:45 - 11:45

09:45 - 11:45

Ülevaade juhile vajalikest vestlustest

11:45 - 12:00

11:45 - 12:00

Kohvipaus

12:00 - 13:30

12:00 - 13:30

Arendava vestluse mudel

13:30 - 14:15

13:30 - 14:15

Lõuna

14:15 - 15:30

14:15 - 15:30

Vestluse pidamiseks vajalikud kommunikatsioonioskused

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

Vestluse mudeli kasutamine töökontekstis

REGISTREERIMINE
09.06.2021 Kuidas pidada motiveerivaid ja tulemuslikke arenguvestlusi?
Hind:
449 €
538,80 € km-ga
Osalejate arv:

Lisainfo:
Äripäeva Akadeemia | Vana-Lõuna 39/1, Tallinn
667 0439 | [email protected]

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].