Läbirääkimiste psühholoogia

Kuidas mõista ja juhtida läbirääkimisi kõigi meeltega?

Kestus: 8 akadeemilist tundi

Äripäeva Akadeemia (Vana-Lõuna 39/1, Tallinn)

 

Läbirääkimiste käivitajaks on erimeelsused. Läbirääkimiste suhe sisaldab konfliktseid huvisid, kuid see ei tähenda alati veel põhimõttelist vastasseisu, vaid võib olla ka alus üksteise tundma õppimiseks ja vastastikku kasulikuks koostööks. Iga vastastikku rahuldav lahendus on osaks kestvate suhete vundamendis. Kõige üldisemalt jagatakse läbirääkimiste pidamise viisid võistlevateks ja koostööläbirääkimisteks. 

 

Koolituse eesmärk on lisada osalejate senistele läbirääkimiste kogemustele uusi tahke.

 

Koolituse tulemusena osaleja

  • saab ülevaate läbirääkimiste psühholoogilisest käsitlusest;
  • on täiendanud oma läbirääkimisteks valmistumise oskusi;
  • on omandanud oskuse teha oma valikuid läbirääkimistel teadlikult;
  • on harjutanud läbirääkimisteks valmistumist, läbirääkimiste pidamist ja tulemuse mõtestamist;
  • on täiendanud oma oskusi info ja ka probleemolukorra visualiseerimise osas;
  • analüüsib oma pädevusi läbirääkijana.

 

Koolitusele on oodatud kõik, kes läbi räägivad, nii spetsialistid kui juhid. Eelkõige käsitletakse koolitusel „silmast silma" läbirääkimisi. 


Koolituse käigus kasutatav lühiloeng toetab teabe omandamist. Paaris- ja rühmatööd ei lase end koolitusel üksildasena tunda, arutelud võimaldavad kogeda seisukohtade mitmekesisust, rollimäng on nii läbirääkimisteks valmistumise meetod kui tõhus käed-külge- õppimise viis. Eneseanalüüs toob jalad maa peale. Visualiseerimine – vahel ütleb pilt enam kui sõnad. Koolituse eeltööks on kodulugemine ja küsimustiku täitmine.

Täpsem ülevaade koolituse teeadest on saadaval ajakavas.

Osaleja tagasiside:

Diana, müügijuht Jäin koolitusega üldplaanis väga rahule. Teema oli põnev ja oli, mida igapäevatöösse kaasa võtta. Nii nagu ka tagasiside ankeedis kohapeal kirjutasin, plaanin edasistel läbirääkimistel vajadusel rohkem tähelepanu hakata pöörama ’pauside väljakandmisele’. Kindlasti mõtestan edaspidi läbirääkimiste ettevalmistamisel senisest enam ka lausete ritta seadmist, püüdes ennast asetada vastaspoole kohale ning vaadata, kas ja kuidas tema minu poolt väljaöeldust aru võib saada.

KOOLITAJA

Arno Baltin

Vaata videotutvustust koolitaja kohta SIIT.

Arno on TÜ diplomeeritud psühholoog, käesoleval ajal on ta pühendunud akadeemilisele karjäärile Tallinna Ülikoolis, kus peab läbirääkimiste psühholoogia lektori ametit, ja täiendkoolituste läbiviimisele. Arnol on 30 aastat koolitajakogemust. Ta on teinud koostööd koolitus- ja arendusfirmadega Ariko, Fontes PMP, Invicta, Meeskonnakoolitus ja Arendus. Lisaks 20 aastat õppejõukogemust: TÜ, Praktilise Psühholoogia Erakool, EBS, TLÜ-s. Läbi aegade on Arno lemmikteema olnud läbirääkimised ja tänaseks on ta selle valdkonna üks tunnustatumaid eksperte ja koolitajaid Eestis. Läbirääkimiste temaatikaga seonduvalt on tema käe all inimesed õppinud kuulamisoskusi, lepitamist, intervjueerimist, rühmatöö meetodeid ja visualiseerimisvahendite kasutamist.
AJAKAVA

09:30 - 09:45

09:30 - 09:45

Kogunemine ja hommikukohv

09:45 - 17:00

09:45 - 17:00

Koolitus

REGISTREERIMINE

Lisainfo:
Äripäeva Akadeemia | Vana-Lõuna 39/1, Tallinn
667 0439 | [email protected]

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].