Maksukoolitus juhile ja raamatupidajale

Kuidas vähendada maksukoormust, ennetada maksuriski ja vähendada maksukontrolli sattumise võimalust?

Maksukoolitus juhile ja raamatupidajale

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Tunnustatud koolitaja käe all vaadatakse ühe päeva jooksul üle kõik ettevõtlusega seotud maksud ning viimaste perioodide olulisemad maksumuudatused.

Lisaks selgitatakse erinevaid maksusoodustusi, mille ettevõtjad tihti teadmatusest kasutamata jätavad ning jagatakse soovitusi, kuidas käituda, kui ettevõte satub maksukontrolli.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade ettevõtlusega seotud maksudest ja maksustamise eripäradest ning õppida nägema seaduslikke viise ettevõtte maksukoormuse vähendamiseks.

Sihtgrupp:

 • juhid, kes peavad strateegilistes otsustes maksukohustustega arvestama. Ennetamine on alati odavam ja kasulikum;
 • väikeettevõtjad, kes korraldavad ise ettevõtte raamatupidamist ja maksustamist ning vajavad baasteadmisi vigade vältimiseks ja ettevõtte töö korraldamiseks;
 • raamatupidajad, kes soovivad oma teadmisi värskendada ning viia end kurssi muudatustega valdkonnas.

Maksukoolitusel saad ülevaate:

 • maksudest, millega tuleb ettevõtluses arvestada ning mille teadlik planeerimine võib oluliselt aidata kaasa ettevõtte kasumlikkusele;
 • deklaratsioonidest, mille esitamise kohustus ettevõttel on ning teadmise, kuidas neid esitada korrektselt, vähendades maksuhalduri huvi ettevõtte vastu;
 • erinevatest maksuvähendamise võimalustest; 
 • maksuriskidest, mille realiseerumisel võivad ettevõttele tekkida ootamatud nõuded;
 • maksusoodustustest ja nende kasutamisest, sealhulgas kodukontor, firmaauto, laenud, üritused, lähetused jms.
 • maksumuudatustest, mis on viimasel ajal jõustunud või lähitulevikus jõustumas

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, kuidas pidada ettevõtte maksuarvestust lähtudes parimatest praktikatest ja kooskõlas viimaste seadusemuudatustega;
 • märkab võimalusi ettevõtte maksukoormuse vähendamiseks ning ennetab maksuriske;
 • teab, missugune aruandluse kohustus lasub ettevõttel ja millal on deklaratsioonide esitamise tähtajad;
 • on kursis oma õiguste ja kohustustega maksuvaidlusesse sattumisel.

*Koolitajal on õigus päeva jooksul teemade järjekorda vahetada ja rõhuasetust grupispetsiifikast tulenevalt kohandada.

Metoodika:

Iga teema algab lühikese sissejuhatava loenguga, mille käigus avatakse teema sisu. Sellele  järgneb temaatiliste ülesannete või kaasuse lahendamine individuaalselt või rühmas.  Ülesannete lahendamine lõpeb järelduste ja ettepanekute esitamise ja aruteluga. Ülesannete rõhuasetus on seoste loomisel eluliste asjaoludega eesmärgiga arendada välja oskus näha maksuvähendamise võimalusi ja maksuriske, mida saab kohe pärast koolituse toimumist maandada. Koolituspäeva saadavad praktilised näited ning piiratud osalejate arv annab võimaluse esitada oma ettevõttespetsiifilisi küsimusi.

Maht: 8 akadeemilist tundi

 

Koolitust viib läbi Aule Kindsigo.

Aule on töötanud pikki aastaid Maksu- ja Tolliametis erinevatel ametikohtadel, viimased nendest Põhja Maksukeskuses juhataja ja Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna juhatajana.

Praegu on Aule omanimelise maksukonsultatsiooni firma juht ja maksunduse lektor. Aule on spetsialiseerunud põhiliselt siseriiklikule maksuõigusele, kuid võõrad ei ole ka rahvusvahelise maksustamise teemad.

Aule on olnud esineja paljudel maksukoolitustel ja kursustel erinevate firmade ja kõrgkoolide (TTÜ, SKA) kutsel, samuti töötas aastatel 2009-2015 maksunduse lektorina Estonian Business Schoolis, kus ta 2012/2013. õppeaastal valiti tudengite poolt parimaks erialaõppejõuks.

 

Loe ka Aule Kindsigo artikleid:

Maksusoodustuste võlu − kuidas vähendada maksukulusid 

Millal tekib erisoodustus?

 

Koolitusel osalenute tagasiside:

Tärnid (210x40 Px)

Piret, kindlustussektorist

"Jäin väga rahule. Aule Kindsigo on vapustava taustaga koolitaja, kes pole lihtsalt raamatust asju lugenud, vaid räägib, kuidas need päriselt käivad. See on väga positiivne ja inspireeriv. Tegelikult me vajame väga konkreetseid lahendusi. Kõik asjad on ju seadustes kirjas, kuid ilma kommentaarideta on seda tihtipeale raske kätte saada. Aule Kindsigo o on selles mõttes fantastiline koolitaja, väga elulähedane, tema teadmised on märkimisväärsed. Mis mulle veel meeldis oli selle koolituse ülesehitus. Päeva jooksul said piisava detailsusega kaetud kõik üldhuvitavad teemad, Aulel oli siin kõik paigas. Samas polnud väga spetsiifilisi teemasid, mille vastu on huvi vähestel firmadel Eestis, kuna teemad puudutavad ainult kitsast valdkonda. Mulle väga sobis see koolitus."

 

✔️ "Aule Kindsigo on Eesti parim maksulektor!"

✔️ "Sõiduautode maksustamisega seonduv sai selgemaks."

✔️ "Sain palju parema ülevaate dividendide maksustamisest."

✔️ "Tunnen end erisoodustusega seotud kulude arvestusel kindlamalt. "

✔️ "Väga hea oli teda kuulata ning näited elust enesest tegid teatud olukorrad palju paremini mõistetavaks."

Koolitajad

 • Aule Kindsigo

  Kindsigo Konsultatsioonid OÜ juht, maksunõustaja

  Aule Kindsigo

  Kindsigo Konsultatsioonid OÜ juht, maksunõustaja

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

Maksude kavandamine ja analüüsimine. Ettevõtte tulumaks (erisoodustused, kingitused, annetused, vastuvõtukulud)

 • Maksustamise režiimid ja maksustamise tagajärjed
 • Maksuriskide hindamine ja maandamise võimalused, tulumaksuseadusest tulenevad võimalused maksuvabadeks kulutusteks
 • Viimased muudatused ja kavandatavad plaanid tulumaksuseaduses

Kasutatavad meetodid: loeng, näidisülesannete lahendamine, arutelu

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

Maksude kavandamine ja analüüsimine. Käibemaks

 • Ostu- ja müügitehingute tegemisel maksustamise režiimid ja maksustamise tagajärjed
 • Tehingud Eesti ja Euroopa Liidu ettevõtetega
 • Kinnisasjade maksustamine
 • Viimased muudatused ja kavandatavad plaanid käibemaksuseaduses

Kasutatavad meetodid: loeng, näidisülesannete lahendamine, arutelu

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

Dividendid, laenud, siirdehinnad

 • Dividendide jm kasumieraldiste maksustamine, 14% dividendi probleemid
 • Seotud ettevõtete vahelised laenud, turuhinna määramine, soetud isikute vahelised tehingud, maksuprobleemid ja kuidas neid vältida

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

Suhtlus maksuaudiitoriga, maksukontroll ja selle tulemusel tekkivad rahalised kohustused, kohustuste ajatamine

 • Maksuaudiitori ja maksumaksja õigused ja kohustused maksumenetluses
 • Maksuintress ja maksuvõla ajatamine
 • Tehingu majandusliku sisu olulisus
 • Palk vs. dividend • „OÜ-tamine“

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu

Maksukoolitus juhile ja raamatupidajale

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Tunnustatud koolitaja käe all vaadatakse ühe päeva jooksul üle kõik ettevõtlusega seotud maksud ning viimaste perioodide olulisemad maksumuudatused.

Lisaks selgitatakse erinevaid maksusoodustusi, mille ettevõtjad tihti teadmatusest kasutamata jätavad ning jagatakse soovitusi, kuidas käituda, kui ettevõte satub maksukontrolli.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade ettevõtlusega seotud maksudest ja maksustamise eripäradest ning õppida nägema seaduslikke viise ettevõtte maksukoormuse vähendamiseks.

Sihtgrupp:

 • juhid, kes peavad strateegilistes otsustes maksukohustustega arvestama. Ennetamine on alati odavam ja kasulikum;
 • väikeettevõtjad, kes korraldavad ise ettevõtte raamatupidamist ja maksustamist ning vajavad baasteadmisi vigade vältimiseks ja ettevõtte töö korraldamiseks;
 • raamatupidajad, kes soovivad oma teadmisi värskendada ning viia end kurssi muudatustega valdkonnas.

Maksukoolitusel saad ülevaate:

 • maksudest, millega tuleb ettevõtluses arvestada ning mille teadlik planeerimine võib oluliselt aidata kaasa ettevõtte kasumlikkusele;
 • deklaratsioonidest, mille esitamise kohustus ettevõttel on ning teadmise, kuidas neid esitada korrektselt, vähendades maksuhalduri huvi ettevõtte vastu;
 • erinevatest maksuvähendamise võimalustest; 
 • maksuriskidest, mille realiseerumisel võivad ettevõttele tekkida ootamatud nõuded;
 • maksusoodustustest ja nende kasutamisest, sealhulgas kodukontor, firmaauto, laenud, üritused, lähetused jms.
 • maksumuudatustest, mis on viimasel ajal jõustunud või lähitulevikus jõustumas

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, kuidas pidada ettevõtte maksuarvestust lähtudes parimatest praktikatest ja kooskõlas viimaste seadusemuudatustega;
 • märkab võimalusi ettevõtte maksukoormuse vähendamiseks ning ennetab maksuriske;
 • teab, missugune aruandluse kohustus lasub ettevõttel ja millal on deklaratsioonide esitamise tähtajad;
 • on kursis oma õiguste ja kohustustega maksuvaidlusesse sattumisel.

*Koolitajal on õigus päeva jooksul teemade järjekorda vahetada ja rõhuasetust grupispetsiifikast tulenevalt kohandada.

Metoodika:

Iga teema algab lühikese sissejuhatava loenguga, mille käigus avatakse teema sisu. Sellele  järgneb temaatiliste ülesannete või kaasuse lahendamine individuaalselt või rühmas.  Ülesannete lahendamine lõpeb järelduste ja ettepanekute esitamise ja aruteluga. Ülesannete rõhuasetus on seoste loomisel eluliste asjaoludega eesmärgiga arendada välja oskus näha maksuvähendamise võimalusi ja maksuriske, mida saab kohe pärast koolituse toimumist maandada. Koolituspäeva saadavad praktilised näited ning piiratud osalejate arv annab võimaluse esitada oma ettevõttespetsiifilisi küsimusi.

Maht: 8 akadeemilist tundi

 

Koolitust viib läbi Aule Kindsigo.

Aule on töötanud pikki aastaid Maksu- ja Tolliametis erinevatel ametikohtadel, viimased nendest Põhja Maksukeskuses juhataja ja Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna juhatajana.

Praegu on Aule omanimelise maksukonsultatsiooni firma juht ja maksunduse lektor. Aule on spetsialiseerunud põhiliselt siseriiklikule maksuõigusele, kuid võõrad ei ole ka rahvusvahelise maksustamise teemad.

Aule on olnud esineja paljudel maksukoolitustel ja kursustel erinevate firmade ja kõrgkoolide (TTÜ, SKA) kutsel, samuti töötas aastatel 2009-2015 maksunduse lektorina Estonian Business Schoolis, kus ta 2012/2013. õppeaastal valiti tudengite poolt parimaks erialaõppejõuks.

 

Loe ka Aule Kindsigo artikleid:

Maksusoodustuste võlu − kuidas vähendada maksukulusid 

Millal tekib erisoodustus?

 

Koolitusel osalenute tagasiside:

Tärnid (210x40 Px)

Piret, kindlustussektorist

"Jäin väga rahule. Aule Kindsigo on vapustava taustaga koolitaja, kes pole lihtsalt raamatust asju lugenud, vaid räägib, kuidas need päriselt käivad. See on väga positiivne ja inspireeriv. Tegelikult me vajame väga konkreetseid lahendusi. Kõik asjad on ju seadustes kirjas, kuid ilma kommentaarideta on seda tihtipeale raske kätte saada. Aule Kindsigo o on selles mõttes fantastiline koolitaja, väga elulähedane, tema teadmised on märkimisväärsed. Mis mulle veel meeldis oli selle koolituse ülesehitus. Päeva jooksul said piisava detailsusega kaetud kõik üldhuvitavad teemad, Aulel oli siin kõik paigas. Samas polnud väga spetsiifilisi teemasid, mille vastu on huvi vähestel firmadel Eestis, kuna teemad puudutavad ainult kitsast valdkonda. Mulle väga sobis see koolitus."

 

✔️ "Aule Kindsigo on Eesti parim maksulektor!"

✔️ "Sõiduautode maksustamisega seonduv sai selgemaks."

✔️ "Sain palju parema ülevaate dividendide maksustamisest."

✔️ "Tunnen end erisoodustusega seotud kulude arvestusel kindlamalt. "

✔️ "Väga hea oli teda kuulata ning näited elust enesest tegid teatud olukorrad palju paremini mõistetavaks."

Koolitajad

 • Aule Kindsigo

  Kindsigo Konsultatsioonid OÜ juht, maksunõustaja

  Aule Kindsigo

  Kindsigo Konsultatsioonid OÜ juht, maksunõustaja

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

Maksude kavandamine ja analüüsimine. Ettevõtte tulumaks (erisoodustused, kingitused, annetused, vastuvõtukulud)

 • Maksustamise režiimid ja maksustamise tagajärjed
 • Maksuriskide hindamine ja maandamise võimalused, tulumaksuseadusest tulenevad võimalused maksuvabadeks kulutusteks
 • Viimased muudatused ja kavandatavad plaanid tulumaksuseaduses

Kasutatavad meetodid: loeng, näidisülesannete lahendamine, arutelu

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

Maksude kavandamine ja analüüsimine. Käibemaks

 • Ostu- ja müügitehingute tegemisel maksustamise režiimid ja maksustamise tagajärjed
 • Tehingud Eesti ja Euroopa Liidu ettevõtetega
 • Kinnisasjade maksustamine
 • Viimased muudatused ja kavandatavad plaanid käibemaksuseaduses

Kasutatavad meetodid: loeng, näidisülesannete lahendamine, arutelu

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

Dividendid, laenud, siirdehinnad

 • Dividendide jm kasumieraldiste maksustamine, 14% dividendi probleemid
 • Seotud ettevõtete vahelised laenud, turuhinna määramine, soetud isikute vahelised tehingud, maksuprobleemid ja kuidas neid vältida

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

Suhtlus maksuaudiitoriga, maksukontroll ja selle tulemusel tekkivad rahalised kohustused, kohustuste ajatamine

 • Maksuaudiitori ja maksumaksja õigused ja kohustused maksumenetluses
 • Maksuintress ja maksuvõla ajatamine
 • Tehingu majandusliku sisu olulisus
 • Palk vs. dividend • „OÜ-tamine“

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu

Registreerimine

HindSoodushind
Osalejaid

28.08.2024 Maksukoolitus juhile ja raamatupidajale

549,00 €

669,78 € km-ga

549,00 €

499,00 €

608,78 € km-ga

499,00 €

608,78 € km-ga

28.08.2024 Maksukoolitus juhile ja raamatupidajale, 2+ osaleja erihind

549,00 €

669,78 € km-ga

549,00 €

449,00 €

547,78 € km-ga

449,00 €

547,78 € km-ga

28.08.2024 Maksukoolitus juhile ja raamatupidajale

OsalejaidHind

549,00 €

669,78 € km-ga

549,00 €

499,00 €

608,78 € km-ga

499,00 €

608,78 € km-ga

28.08.2024 Maksukoolitus juhile ja raamatupidajale, 2+ osaleja erihind

OsalejaidHind

549,00 €

669,78 € km-ga

549,00 €

449,00 €

547,78 € km-ga

449,00 €

547,78 € km-ga

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta. Enne koolituse toimumist saadame Teile e-kirjaga meeldetuletuse osalemise infoga.  Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni.  

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse arutelude, grupitööde ning iseseisva praktilise harjutamise teel.

Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Koolitus toimub hästi valgustatud ning metoodikat toetavas ruumis. Ratastooliga ligipääs on tagatud.  

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Äripäeva Akadeemia | Vana-Lõuna 39/1, Tallinn | 667 0439 | [email protected]
© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]