MOC-20339-1 Planning and Administering SharePoint 2016

Kestus: 40 akadeemilist tundi

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

The five-day course will provide you with the knowledge and skills to plan and administer a Microsoft SharePoint 2016 environment. The course teaches you how to deploy, administer, and troubleshoot your SharePoint environment. This course also provides guidelines, best practices, and considerations that help you optimize your SharePoint deployment.

 

This is the first in a sequence of two courses for IT professionals and is aligned with the SharePoint 2016 IT Pro certification.

Target audience:

The course is targeted at experienced IT professionals who are interested in learning how to install, configure, deploy, and manage SharePoint 2016 installations either in a data center or in the cloud.

Students typically have more than one year of hands-on experience* with planning and maintaining SharePoint and two years’ experience with other core technologies on which SharePoint depends, including Windows Server 2012 R2 or later, Internet Information Services (IIS), Microsoft SQL Server 2014 or later, Active Directory Domain Services (AD DS), and networking infrastructure services.

The minimally qualified candidate typically:

 • Is an IT professional who plans, implements, and maintains a multi-server deployment of SharePoint 2016.
 • Has a working knowledge of, and preferably hands-on experience, with SharePoint Online.
 • Has broad familiarity with SharePoint workloads.
 • Has experience with business continuity management, including data backup, restoration, and high availability.
 • Has experience with authentication and security technologies.
 • Has experience with Windows PowerShell.

* The hands-on experience or job experience should be from a solutions-based role where the candidate has worked on multiple solutions in the SharePoint space that includes document management, content management, and search.

 

After completing this course, students will be able to:

 • Describe the key features of SharePoint 2016.
 • Design an information architecture for a SharePoint 2016 deployment.
 • Design a logical architecture for a SharePoint 2016 deployment.
 • Design the physical architecture for a SharePoint 2016 deployment.
 • Install and configure SharePoint 2016.
 • Create and configure web applications and site collections.
 • Plan and configure service applications for a SharePoint 2016 deployment.
 • Manage users and permissions, and secure content in a SharePoint 2016 deployment.
 • Configure authentication in a SharePoint 2016 deployment.
 • Configure platform and farm-level security in a SharePoint 2016 deployment.
 • Manage information taxonomy in SharePoint web applications and site collections.
 • Configure and manage user profiles and audiences.
 • Configure and manage the search experience in SharePoint 2016.
 • Monitor, maintain, and troubleshoot a SharePoint 2016 deployment.

 

Prerequisites to the course (recommended):

Before attending this course, students must have knowledge of:

 • Software management in a Windows Server 2012 or Windows Server 2012 R2 enterprise server environment.
 • Deploying and managing applications natively, virtually, and in the cloud.
 • Administering IIS.
 • Configuring AD DS for use in authentication, authorization, and as a user store.
 • Managing an application remotely by using Windows PowerShell 4.0.
 • Managing databases and server roles in SQL Server.
 • Connecting applications to SQL Server.
 • Implementing claims-based security.
 • Using Microsoft Hyper-V virtual machines.

An ideal candidate for this course must have at least one year of experience with deploying and administering multiple SharePoint 2013 farms across a large enterprise. Because many customers have not upgraded from SharePoint 2010, a candidate can also have at least two years of experience with SharePoint 2010. However, they also must understand the differences between SharePoint 2010 and SharePoint 2013, particularly in terms of hybridization.

 

Training Principles:

The training is held in Estonian!

Each learning module is supported by practical exercises with hands-on laboratories.

The prerequisite for issuing the certificate is full participation in training.

Length40 academic hours

Access to the individual exercise environment Microsoft Labs Online (MLO) for an additional fee.

Choose the Microsoft exam that suits you and buy it through IT Training 10% cheaper (register your purchase in our exam center until December 31, 2021).

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub eesti keeles!

Koolituse osad on toetatud praktiliste harjutustega õpilaborites.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 40 akadeemilist tundi

Lisatasu eest ligipääs iseseisvale harjutuskeskkonnale Microsoft Labs Online (MLO).

Vali endale sobiv Microsofti eksam ja osta see läbi IT Koolituse 10% soodsamalt (registreeri ost meie eksamikeskuses kuni 31.12. 2021). 

 

Continuing Education Curriculum Group: 0688 Information and Communication Technology Interdisciplinary curriculum group

 

The training topics and description:

 Module 1: Introducing SharePoint 2016

 • Key components of a SharePoint deployment
 • New features in SharePoint 2016
 • SharePoint 2016 deployment option

Module 2: Designing an information architecture

 • Identifying business requirements
 • Understanding business requirements
 • Organizing information in SharePoint 2016
 • Planning for discoverability

Module 3: Designing a logical architecture

 • Overview of the SharePoint 2016 logical architecture
 • Documenting your logical architecture

Module 4: Designing a physical architecture

 • Designing physical components for SharePoint deployments
 • Designing supporting components for SharePoint deployments
 • SharePoint farm topologies
 • Mapping a logical architecture design to a physical architecture design

Module 5: Installing and configuring SharePoint 2016

 • Installing SharePoint 2016
 • Scripting installation and configuration of SharePoint
 • Configuring SharePoint 2016 farm settings

Module 6: Creating web applications and site collections

 • Creating web applications
 • Configuring web applications
 • Creating and configuring site collections

Module 7: Planning and configuring service applications

 • Introduction to the service application architecture
 • Creating and configuring service applications

Module 8: Managing users and permissions, and securing content

 • Configuring authorization in SharePoint 2016
 • Managing access to content

Module 9: Configuring authentication for SharePoint 2016

 • Overview of authentication
 • Configuring federated authentication
 • Configuring server-to-server authentication

Module 10: Securing a SharePoint 2016 deployment

 • Securing the platform
 • Configuring farm-level security

Module 11: Managing taxonomy

 • Managing content types
 • Understanding managed metadata
 • Configuring the managed metadata service

Module 12: Configuring user profiles

 • Configuring the User Profile Service Application
 • Managing user profiles and audiences

Module 13: Configuring Enterprise Search

 • Understanding the Search Service Application architecture
 • Configuring Enterprise Search
 • Managing Enterprise Search

Module 14: Monitoring and maintaining a SharePoint 2016 environment

 • Monitoring a SharePoint 2016 environment
 • Tuning and optimizing a SharePoint 2016 environment
 • Planning and configuring caching

Troubleshooting a SharePoint 2016 environment. 

 

The training price also includes:

 • study materials;
 • a trainer's consultation on the topics learned, by e-mail after the training;
 • certificate.

 As an added value, we offer:

 • free parking;
 • lunch;
 • hot drinks with cookies;
 • fresh fruits.

 

You can participate in the training also with the Unemployment Insurance Fund training card.

See you at the training!

KOOLITAJA

Henn Sarv

Koolituskogemus ja valdkonnad
Henn koolitab IT Koolituses juba üle 20 aasta. Koolituskogemus oli tal ka varem – jagas paar aastat teadmisi Novelli administraatoritele. IT Koolituses on ta keskendunud peamiselt (aga mitte ainult) Microsofti toodetele, seda nii tavakasutajatele (Excelist Visioni) kuni süsteemiadministraatorite ja programmeerijateni. Peamiselt siiski kõik, mis puudutab andmebaase (SQL) ja ärianalüüsi (BI, Excel).


Tugevused koolitajana
Hoolimata sellest, et Henn on 20+ aastat klassi ees seisnud, ei ole ta kaotanud sidet igapäevase eluga: vahepeal on ta loonud arendusettevõtte ja jõudnud selle maha müüa; on konsulteerinud ja juurutanud süsteeme mitmes ettevõttes, peab talu ja korraldab sulgpallivõistlusi. Pidev side tegeliku eluga on see, mis aitab Hennul olla ekspert ja usaldusväärne allikas ka teadmiste jagamisel. Hennu enda õppimisvõime ja üle 60 sooritatud erialaeksami võimaldab õppijaid suurepäraselt mõista ning on tugevuseks ka koolitajana.


Sertifikaadid ja tunnistused
Hennul on vist peaaegu kõik sertifikaadid, mida üldse võib hankida. Vähemalt Microsofti (kuigi mitte ainult) omad ja vähemalt oma valdkondades. Oli aeg, kus Hennul tõesti olid KÕIK Microsofti sertifikaadid. MCP, MCT, MCDBA, MCSE, MCSA, MCTS, MCITP – kõik ei tule meeldegi. Lisaks on Henn juba 10 aastat ka Microsofti MVP – enimväärtuslik proff.
• Kõrgharidus (TTÜ majandusinformaatika erialal)
• Microsoft Certified Trainer
• MS Certified Systems Engineer
• Microsoft Certified Professional Developer
• Certified Novell Administrator
• Certified Lotus Specialist
• MS Sales Specialist
• Aasta koolitaja 2011 (Andras)Publikatsioonid
• kirjutanud Wordi ja Exceli käsiraamatuid;
• arvutialased raamatud (kontoritarkvara – 4 nimetust);
• koolitusmaterjalid (pidev protsess, ei ole avalikult avaldatud);
• raadiosaade Tehnokratt, üle kuue aasta pidevalt;
• telesaade Tehnokratt, 2 aastat;
• artiklid ajalehtedes ja ajakirjades, pidevalt;
• avalikud esinemised seminaridel ja konverentsidel.Huvid
Laulab ja lööb trummi! Peab talu ja kasvatab hobuseid. Aastast 2005 korraldab oma algatatud sulgpallivõistlust Kevadsuled. Henn kogub kõike, mis kätte satub – postmarkidest muusikariistadeni, raamatutest barokkmuusikani (ca 3000 plaati muusikat). Jagab naeratusi, teadmisi ja head sõna. Ühes hobis – suguvõsauurimises - on jõudnud ka rahvusvahelise tuntuseni. Kel vähegi kokkupuude süsteemiga Geni, leiab end varsti Hennuga „suguluses“ või „tutvuses“.
REGISTREERIMINE

Lisainfo:
|
618 1727 | [email protected]

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 618 1727 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi. .

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

COVID-19

Klassikoolitusel osalemise tingimused
- Klassikoolitusel osalemiseks on vajalik esitada Covid-19 tõend kas digitaalsel kujul või väljatrükina paberil.
- Tõendit ja isikusamasust kontrollitakse enne koolitusklassi sisenemist.
- Covid 19 tõend on digilugu.ee kodulehel saadaval vaktsineeritul või COVID-19 haiguse läbi põdenud inimestel.

- Klassikoolitusel on maski kandmine kohustuslik.