Koolitused

MOC-20761 Querying Data with Transact-SQL

Kestus: 40 akadeemilist tundi

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Selle kursuse põhieesmärk on anda õpilastele hea arusaamine Transact-SQL keelest mida kasutatakse kõigis SQL Serveriga seotud valdkondades – nimelt Andmebaasi administreerimises, andmebaasi arenduses ja ärianalüüsis. Nii on ka selle kursuse põhi-sihtrühm just andmebaasi administreerijad, arendajad ja ärianalüüsi spetsialistid.

Lisatasu eest ligipääs iseseisvale harjutuskeskkonnale Microsoft Labs Online (MLO). Loe siit, mis on MLO.

This course is designed to introduce students to Transact-SQL. It is designed in such a way that the first three days can be taught as a course to students requiring the knowledge for other courses in the SQL Server curriculum. Days 4 & 5 teach the remaining skills required to take exam 70-761.

Sihtgrupp:The main purpose of the course is to give students a good understanding of the Transact-SQL language which is used by all SQL Server-related disciplines; namely, Database Administration, Database Development and Business Intelligence. As such, the primary target audience for this course is: Database Administrators, Database Developers and BI professionals.

Koolituse tulemused / Õpiväljundid

Peale koolituse läbimist oskab koolitatav:
• kirjeldada SQL server võimalusi, võimekusi ja komponente
• kirjeldada T-SQL hulga ja predikaatloogikat
• kirjutada ühe tabeli SQL päringuid
• kirjutada mitme tabeli SQL päringuid
• kirjutada päringuid koos filtri- ja järjestusfraasiga
• kirjeldada kuidas SQL server kasutab erinevaid andmetüüpe
• koostada andmetega manipuleerimise päringuid
• kasutada standardfunktsioone päringutes
• koostada agregaatpäringuid
• koostada alampäringuid
• koostada ja kasutada „viewsid“ ja „tabel“-tüüpi funktsioone
• kasutada päringute kombineerimisel hulgatehteid
• koostada päringuid, mis kasutavad aknapõhiseid järjestusi, nihke ja agregaatfunktsioone.
• teisendada andmeid ja päringutulemusi „pivot“, „unpivot“, „rollup“ ja „cube“ päringutega
• koostada ja kasutada „stored“ protseduure.
• lisada päringuteks programmikomponente – muutujaid, tingimuslauseid ja tsükleid

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

 • Basic knowledge of the Microsoft Windows operating system and its core functionality.
 • Working knowledge of relational databases.

Maht: 40 akadeemilist tundi

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

 

 

Koolitusel käsitletavad teemad ja sisukirjeldus:

Module 1: Introduction to Microsoft SQL Server

 • The Basic Architecture of SQL Server
 • SQL Server Editions and Versions
 • Getting Started with SQL Server Management Studio

Module 2: Introduction to T-SQL Querying

 • Introducing T-SQL
 • Understanding Sets
 • Understanding Predicate Logic
 • Understanding the Logical Order of Operations in SELECT statements

Module 3: Writing SELECT Queries

 • Writing Simple SELECT Statements
 • Eliminating Duplicates with DISTINCT
 • Using Column and Table Aliases
 • Writing Simple CASE Expressions

Module 4: Querying Multiple Tables

 • Understanding Joins
 • Querying with Inner Joins
 • Querying with Outer Joins
 • Querying with Cross Joins and Self Joins

Module 5: Sorting and Filtering Data

 • Sorting Data
 • Filtering Data with Predicates
 • Filtering Data with TOP and OFFSET-FETCH
 • Working with Unknown Values

Module 6: Working with SQL Server Data Types

 • Introducing SQL Server Data Types
 • Working with Character Data
 • Working with Date and Time Data

Module 7: Using DML to Modify Data

 • Adding Data to Tables
 • Modifying and Removing Data
 • Generating automatic column values

Module 8: Using Built-In Functions

 • Writing Queries with Built-In Functions
 • Using Conversion Functions
 • Using Logical Functions
 • Using Functions to Work with NULL

Module 9: Grouping and Aggregating Data

 • Using Aggregate Functions
 • Using the GROUP BY Clause
 • Filtering Groups with HAVING

Module 10: Using Subqueries

 • Writing Self-Contained Subqueries
 • Writing Correlated Subqueries
 • Using the EXISTS Predicate with Subqueries    

Module 11: Using Table Expressions

 • Using Views
 • Using Inline Table-Valued Functions
 • Using Derived Tables
 • Using Common Table Expressions

Module 12: Using Set Operators

 • Writing Queries with the UNION operator
 • Using EXCEPT and INTERSECT
 • Using APPLY

Module 13: Using Windows Ranking, Offset, and Aggregate Functions

 • Creating Windows with OVER
 • Exploring Window Functions

Module 14: Pivoting and Grouping Sets

 • Writing Queries with PIVOT and UNPIVOT
 • Working with Grouping Sets

Module 15: Executing Stored Procedures

 • Querying Data with Stored Procedures
 • Passing Parameters to Stored procedures
 • Creating Simple Stored Procedures
 • Working with Dynamic SQL

Module 16: Programming with T-SQL

 • T-SQL Programming Elements
 • Controlling Program Flow

Module 17: Implementing Error Handling

 • Implementing T-SQL error handling
 • Implementing structured exception handling

Module 18: Implementing Transactions

 • Transactions and the database engines
 • Controlling transactions 

KOOLITAJA

Lauri Mattus

Tarkvaraarenduse koolitaja
Lauri on peamiselt spetsialiseerunud tarkvaraarenduse koolitustele ning on viimased 10 aastat lisaks koolitamisele ka aktiivselt tarkvaraarendajana töötanud. Erinevaid tarkvaraarendusega seotud aineid on ta varasemalt õpetanud Tallinna Ülikoolis ning Tallinna Polütehnikumis. Lauri on lõpetanud Tallinna Ülikooli informaatika eriala bakalaureuseõppe omandab kaugõppes IT juhtimise magistrikraadi.


Sertifikaadid ja tunnistused
• Microsoft Certified Trainer
• Microsoft Certified Professional Developer
• Erinevad MS sertifikaadid (.NET 2.0, Microsoft Dynamics™ AX 4.0, Microsoft Dynamics CRM jt)
• Winner of Garage48 EMT Appmillionaire Camp 2013
• Microsoft Special Prize at Garage48 Tallinn Music 2013
• Special Innovation Award at Garage48 Ventspils 2013
• SLUSH Prize at Garage48 Health&Wellness 2014
• Prototron Special Prize at Garage48 2014
REGISTREERIMINE
23.-27.11.2020 MOC-20761 Querying Data with Transact-SQL
Hind:
1190 €
1428 € km-ga
Osalejate arv:
Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Nädal enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil info@koolitus.ee või telefonil 618 1727 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi. .

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või info@koolitus.ee.