MOC-20761 Querying Data with Transact-SQL

Kestus: 40 akadeemilist tundi

Veebikoolitus

Selle kursuse põhieesmärk on anda õpilastele hea arusaamine Transact-SQL keelest mida kasutatakse kõigis SQL Serveriga seotud valdkondades – nimelt Andmebaasi administreerimises, andmebaasi arenduses ja ärianalüüsis. Nii on ka selle kursuse põhi-sihtrühm just andmebaasi administreerijad, arendajad ja ärianalüüsi spetsialistid.

Lisatasu eest ligipääs iseseisvale harjutuskeskkonnale Microsoft Labs Online (MLO). Loe siit, mis on MLO.

Sihtgrupp: The main purpose of the course is to give students a good understanding of the Transact-SQL language which is used by all SQL Server-related disciplines; namely, Database Administration, Database Development and Business Intelligence. As such, the primary target audience for this course is: Database Administrators, Database Developers and BI professionals.


Koolituse tulemused / Õpiväljundid

Peale koolituse läbimist koolitatav:

• kirjeldab SQL server võimalusi, võimekusi ja komponente
• kirjeldab T-SQL hulga ja predikaatloogikat
• kirjutab ühe ja mitme tabeli SQL päringuid
• kirjutab päringuid koos filtri- ja järjestusfraasiga
• kirjeldab, kuidas SQL server kasutab erinevaid andmetüüpe
• koostab andmetega manipuleerimise päringuid
• kasutab standardfunktsioone päringutes
• koostab agregaat- ja alampäringuid
• koostab ja kasutab „viewsid“ ja „tabel“-tüüpi funktsioone
• kasutab päringute kombineerimisel hulgatehteid
• koostab päringuid, mis kasutavad aknapõhiseid järjestusi, nihke ja agregaatfunktsioone.
• teisendab andmeid ja päringutulemusi „pivot“, „unpivot“, „rollup“ ja „cube“ päringutega
• koostab ja kasutab „stored“ protseduure.
• lisab päringuteks programmikomponente – muutujaid, tingimuslauseid ja tsükleid

 

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

 • Basic knowledge of the Microsoft Windows operating system and its core functionality.
 • Working knowledge of relational databases.

 

Koolitusel käsitletavad teemad ja sisukirjeldus:

Module 1: Introduction to Microsoft SQL Server

 • The Basic Architecture of SQL Server
 • SQL Server Editions and Versions
 • Getting Started with SQL Server Management Studio

Module 2: Introduction to T-SQL Querying

 • Introducing T-SQL
 • Understanding Sets
 • Understanding Predicate Logic
 • Understanding the Logical Order of Operations in SELECT statements

Module 3: Writing SELECT Queries

 • Writing Simple SELECT Statements
 • Eliminating Duplicates with DISTINCT
 • Using Column and Table Aliases
 • Writing Simple CASE Expressions

Module 4: Querying Multiple Tables

 • Understanding Joins
 • Querying with Inner Joins
 • Querying with Outer Joins
 • Querying with Cross Joins and Self Joins

Module 5: Sorting and Filtering Data

 • Sorting Data
 • Filtering Data with Predicates
 • Filtering Data with TOP and OFFSET-FETCH
 • Working with Unknown Values

Module 6: Working with SQL Server Data Types

 • Introducing SQL Server Data Types
 • Working with Character Data
 • Working with Date and Time Data

Module 7: Using DML to Modify Data

 • Adding Data to Tables
 • Modifying and Removing Data
 • Generating automatic column values

Module 8: Using Built-In Functions

 • Writing Queries with Built-In Functions
 • Using Conversion Functions
 • Using Logical Functions
 • Using Functions to Work with NULL

Module 9: Grouping and Aggregating Data

 • Using Aggregate Functions
 • Using the GROUP BY Clause
 • Filtering Groups with HAVING

Module 10: Using Subqueries

 • Writing Self-Contained Subqueries
 • Writing Correlated Subqueries
 • Using the EXISTS Predicate with Subqueries    

Module 11: Using Table Expressions

 • Using Views
 • Using Inline Table-Valued Functions
 • Using Derived Tables
 • Using Common Table Expressions

Module 12: Using Set Operators

 • Writing Queries with the UNION operator
 • Using EXCEPT and INTERSECT
 • Using APPLY

Module 13: Using Windows Ranking, Offset, and Aggregate Functions

 • Creating Windows with OVER
 • Exploring Window Functions

Module 14: Pivoting and Grouping Sets

 • Writing Queries with PIVOT and UNPIVOT
 • Working with Grouping Sets

Module 15: Executing Stored Procedures

 • Querying Data with Stored Procedures
 • Passing Parameters to Stored procedures
 • Creating Simple Stored Procedures
 • Working with Dynamic SQL

Module 16: Programming with T-SQL

 • T-SQL Programming Elements
 • Controlling Program Flow

Module 17: Implementing Error Handling

 • Implementing T-SQL error handling
 • Implementing structured exception handling

Module 18: Implementing Transactions

 • Transactions and the database engines
 • Controlling transactions

 

Length: 40 academic hours

The prerequisite for issuing the certificate is full participation in training.

 

The training price also includes:
teaching materials;
a trainer's consultation on the topics learned by e-mail after the training;
certificate.

 

You can participate in the training with the Unemployment Insurance Fund training card.

See you at the training!

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel! 

KOOLITAJA

Henn Sarv

0
Koolituskogemus ja valdkonnad
Henn koolitab IT Koolituses juba üle 25 aasta. Koolituskogemus oli tal ka varem – jagas paar aastat teadmisi Novelli administraatoritele. IT Koolituses on ta keskendunud peamiselt (aga mitte ainult) Microsofti toodetele, seda nii tavakasutajatele (Excelist Visioni) kuni süsteemiadministraatorite ja programmeerijateni. Peamiselt siiski kõik, mis puudutab andmebaase (SQL) ja ärianalüüsi (BI, Excel).

Tugevused koolitajana
Hoolimata sellest, et Henn on 25+ aastat klassi ees seisnud, ei ole ta kaotanud sidet igapäevase eluga: vahepeal on ta loonud arendusettevõtte ja jõudnud selle maha müüa; on konsulteerinud ja juurutanud süsteeme mitmes ettevõttes, peab talu ja korraldab sulgpallivõistlusi. Pidev side tegeliku eluga on see, mis aitab Hennul olla ekspert ja usaldusväärne allikas ka teadmiste jagamisel. Hennu enda õppimisvõime ja üle 60 sooritatud erialaeksami võimaldab õppijaid suurepäraselt mõista ning on tugevuseks ka koolitajana.

Sertifikaadid ja tunnistused
MCP – Microsoft certified Proffessional
MCT – Microsoft Certified Trainer
MCSA – Microsoft Certified Systems Administrator
MCSE – Microsoft Ceritfied Systems Engineer
MCSD – Microsoft Certified Solution Developer
MCDBA – Microsoft Certified Database Administrator
MSFP – Microsoft Solution Framework Practicioner
MCTS: SQL 2005, VS2005, MSPRoj2007
MCITP: SQL 2005 Dev/Adm
MCPD: Web Dev
CLP – Certified Lotus Specialist
CNA – Certified Novell Administrator
OCA – Oracle Certified Associated
CTT – Certified Technical Trainer
ET ICP, MICP – ExecuTrain Instructor Certified Programm, Master of ICP
REGISTREERIMINE
17.-21.05.2021 MOC-20761 Querying Data with Transact-SQL- Veebikoolitus
Hind:
1190 €
1428 € km-ga
Osalejate arv:
Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Nädal enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 618 1727 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi. .

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].