No-Code veebiäppide loomine Bubble.io keskkonnas algajatele

Kui sul on idee, kuid puudub arendaja selle ellu viimiseks, aitab Sind Bubble.io.

No-Code veebiäppide loomine Bubble.io keskkonnas algajatele

Kestus:

24 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

IT Koolitus

Kui sul on visioon veebilehtede, andmebaaside või infosüsteemide loomiseks, kuid pole piisavalt oskusi, on lihtsaim viis selle tegemiseks no-code lahendusi kasutada!

Bubble.io rakenduse drag-and-drop elemendid võimaldavad kerge vaevaga luua kasvõi uue Meta (Facebook), Airbnb, Auto24 või mistahes muu veebiportaali – ainult et ilma kodeerimiseta. Tundub uskumatu?

Koolitus on hea võimalus teha tutvust infotehnoloogia võimalustega programmeerimist oskamata. Koolituse käigus õpitakse tundma andmebaase andmesisestustest kuni relatiivsete andmekäsitlusteni välja. Lõpptulemusena annab see võimaluse vajalikud andmed etteantud parameetritest sõltuma panna sama keeruliste funktsioonidega, kui Excelis „IF” funktsiooni kokku pannes.

Kasutades Bubble.io rakendust saab koolitusel ülevaate infotehnoloogia aluspõhimõtetest  -  õpingute käigus käsitletakse front-end ja back-end tegevusi, andmebaase ja funktsioone, stiile (brand guidelines) ja skaleeritavust (rakendus kohandab end vastavalt seadmele).

Mõned näited lahendustest, mis on loodud Bubble.io keskkonnas:

Allikas: https://bubble.io/showcase

Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele algteadmised Bubble.io kodeerimisvabas keskkonnas veebirakenduse loomisest. Kursuse lõpuks on iga kursuse läbinu võimeline looma omaenda veebirakenduse (vähemalt elementaarsel kujul põhifunktsioonidega) või looma POC (proof of concept) oma ideede katsetamiseks.

Iga koolituse läbinu loob kursuse jooksul ühe veebiaplikatsiooni - näiteks lihtne tegevuste nimekiri, ostunimekirja äpp või laenatud asjade (raamatud, mänguasjad, töövahendid) nimekiri koos laenamise ja tagastamise kuupäevadega.

Sihtgrupp:

Koolituse sihtgrupiks on kõik, kes kaaluvad infotehnoloogia või andmebaasidega tegelema hakkamist. Samuti ettevõtjad/ettevõtlikud inimesed, kellel on olemas visioon veebirakendusest või veebipoest, kuid puudub arendaja või eelarve rakenduse loomiseks.

Koolitusel osalemise eeldused:

Kasuks tulevad huvi IT-valdkonna vastu ja „Jah, suudan!” ellusuhtumine. 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab ette valmistada loodava tarkvara analüüsi ja suudab kirjeldada põhifunktsioone;
 • loob Bubble.io keskkonnas omaenda veebirakenduste keskkonna (tasuta);
 • loob rakenduse tooriku ning hakkab sinna oma visiooni realiseerima;
 • tunneb disainielementide loogikat ja mõistab erinevaid elemente grupeerida;
 • saab aru, kuidas erinevad elemendid ekraanisuuruse muutudes käituvad – „responsive” disain;
 • loob oma vajadustele vastava andmebaasi ning loob erinevate andmeväljade vahel vajalikud seosed;
 • oskab luua elementaarseid funktsioone, mis sõltuvad sisust, sisu olemasolust või selle puudumisest. 

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolituse tulemus on positiivne, kui kursuse läbinul on ette näidata toimiv veebirakendus. Üldine kursuse läbiviimise meetod on koskmudel (waterfall) meetod - tarkvara luuakse samm-sammult, kus eelmine samm peab olema tehtud enne järgmist. Tegevused on järgmised :

 • nõuete määratlemine;
 • nõuete analüüs;
 • tarkvara disain;
 • detailne disain;
 • kodeerimine;
 • testimine;
 • tarkvara juurutamine (kasutuselevõtt).

Et saaks andmebaasi luua, peab olemas olema tarkvara spetsifikatsioon, selleks, et luua funktsioone ja salvestada andmeid, peab olemas olema andmebaas jne. Alati saab ka eelmise sammu juurde tagasi minna ning seda täiendada - näiteks andmebaasi baasi kirjeldus ei pea lõplik olema. Bubble.io tarkvara saab arendada ka agiilsel meetodil, kuid algtaseme jaoks on koskmudel mõistlikum. 

Maht: 24 akadeemilist tundi  (4 ak h korraga, 6 õhtul, 2 nädala jooksul)

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0613 Tarkvara ja rakenduste arenduse ning analüüsi õppekavarühm

Koolituse hind sisaldab lisaks:

 • sooje jooke koos küpsistega;
 • värskeid puuvilju;
 • tunnistust;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel 2 nädala jooksul pärast koolitust.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus.Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend. 

IT koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Loe koolitaja artikleid: 

Parim viis veebirakenduste loomiseks ilma koodita

Kuidas Bubble.io töötab?

Koolitust viib läbi Olari Rätsep.
Koolitaja enesetutvustus: „Hingelt ettevõtja, kuid viimased 6,5 aastat olen nautinud palgatöölise mõnusat elu Tallink Grupis. Seoses keerulisemate aegadega turismisektoris, eriti 2020 aasta II pooles panin oma hobi ka korraks endale lisateenistust tootma, kui umbes poole aasta jooksul pakkusin Bubble.io arendusi Fiverr.com platvormil. Bubble.io’ga tutvusin umbes 3 aastat tagasi, kui otsisin oma ideele arendajat. See oligi koht, kus üks hea tuttav ütles: „Sul ei ole vaja uut arendajat, sul on vaja Bubblet”. Pärast seda olen loonud pildijagamise portaali, 4-5 äppi Fiverr keskkonnas, endale paar pisikest dashboardi ning nüüd pusin juba uue projekti kallal ja seda kõike ridagi koodi kirjutamata.„

Koolitajad

 • Olari Rätsep

  Koolitaja enesetutvustus: „Hingelt ettevõtja, kuid viimased 6,5 aastat olen nautinud palgatöölise mõnusat elu Tallink Grupis. Seoses keerulisemate aegadega turismisektoris, eriti 2020 aasta II pooles panin oma hobi ka korraks endale lisateenistust tootma, kui umbes poole aasta jooksul pakkusin Bubble.io arendusi Fiverr.com platvormil. Bubble.io’ga tutvusin umbes 3 aastat tagasi, kui otsisin oma ideele arendajat. See oligi koht, kus üks hea tuttav ütles: „Sul ei ole vaja uut arendajat, sul on vaja Bubblet”. Pärast seda olen loonud pildijagamise portaali, 4-5 äppi Fiverr keskkonnas, endale paar pisikest dashboardi ning nüüd pusin juba uue projekti kallal ja seda kõike ridagi koodi kirjutamata.„

  Olari Rätsep

  Koolitaja enesetutvustus: „Hingelt ettevõtja, kuid viimased 6,5 aastat olen nautinud palgatöölise mõnusat elu Tallink Grupis. Seoses keerulisemate aegadega turismisektoris, eriti 2020 aasta II pooles panin oma hobi ka korraks endale lisateenistust tootma, kui umbes poole aasta jooksul pakkusin Bubble.io arendusi Fiverr.com platvormil. Bubble.io’ga tutvusin umbes 3 aastat tagasi, kui otsisin oma ideele arendajat. See oligi koht, kus üks hea tuttav ütles: „Sul ei ole vaja uut arendajat, sul on vaja Bubblet”. Pärast seda olen loonud pildijagamise portaali, 4-5 äppi Fiverr keskkonnas, endale paar pisikest dashboardi ning nüüd pusin juba uue projekti kallal ja seda kõike ridagi koodi kirjutamata.„

Ajakava

1.päev
2.päev
3.päev
4.päev
5.päev
6.päev

16:45 – 17:00

Kogunemine

Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn, IT Koolituse ruumides. Parkida saab Europarki parklas Veerenni 36, EP63. 

17:00 – 18:30

1. Ärianalüüs ja ülesande püstitus

 • üldine äriplaan;
 • ärimudeli analüüs;
 • ülesande püstituse kirjeldus;
 • selge kirjeldus aplikatsiooni eesmärgist ja põhifunktsioonidest;
 • tugifunktsioonide kaardistamine;
 • andmebaasi ja rakenduse tööks vajalike andmeväljade kirjeldus;
 • Bubble konto loomine ja aplikatsiooni loomine.

Kasutatav meetod: workshop.

18:30 – 19:00

Kohvipaus

19:00 – 20:30

2. Vaata ja jäta meelde

 • üldine ülevaade;
 • design - kõigi peamiste elementide kirjeldus (sisendväljad, nupud, valikud jne);
 • workflows;
 • data;
 • styles;
 • plugins;
 • settings;
 • logs;
 • näidislahenduse loomine.

Kasutatav meetod: vaata ja jäta meelde.

No-Code veebiäppide loomine Bubble.io keskkonnas algajatele

Kestus:

24 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

IT Koolitus

Kui sul on visioon veebilehtede, andmebaaside või infosüsteemide loomiseks, kuid pole piisavalt oskusi, on lihtsaim viis selle tegemiseks no-code lahendusi kasutada!

Bubble.io rakenduse drag-and-drop elemendid võimaldavad kerge vaevaga luua kasvõi uue Meta (Facebook), Airbnb, Auto24 või mistahes muu veebiportaali – ainult et ilma kodeerimiseta. Tundub uskumatu?

Koolitus on hea võimalus teha tutvust infotehnoloogia võimalustega programmeerimist oskamata. Koolituse käigus õpitakse tundma andmebaase andmesisestustest kuni relatiivsete andmekäsitlusteni välja. Lõpptulemusena annab see võimaluse vajalikud andmed etteantud parameetritest sõltuma panna sama keeruliste funktsioonidega, kui Excelis „IF” funktsiooni kokku pannes.

Kasutades Bubble.io rakendust saab koolitusel ülevaate infotehnoloogia aluspõhimõtetest  -  õpingute käigus käsitletakse front-end ja back-end tegevusi, andmebaase ja funktsioone, stiile (brand guidelines) ja skaleeritavust (rakendus kohandab end vastavalt seadmele).

Mõned näited lahendustest, mis on loodud Bubble.io keskkonnas:

Allikas: https://bubble.io/showcase

Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele algteadmised Bubble.io kodeerimisvabas keskkonnas veebirakenduse loomisest. Kursuse lõpuks on iga kursuse läbinu võimeline looma omaenda veebirakenduse (vähemalt elementaarsel kujul põhifunktsioonidega) või looma POC (proof of concept) oma ideede katsetamiseks.

Iga koolituse läbinu loob kursuse jooksul ühe veebiaplikatsiooni - näiteks lihtne tegevuste nimekiri, ostunimekirja äpp või laenatud asjade (raamatud, mänguasjad, töövahendid) nimekiri koos laenamise ja tagastamise kuupäevadega.

Sihtgrupp:

Koolituse sihtgrupiks on kõik, kes kaaluvad infotehnoloogia või andmebaasidega tegelema hakkamist. Samuti ettevõtjad/ettevõtlikud inimesed, kellel on olemas visioon veebirakendusest või veebipoest, kuid puudub arendaja või eelarve rakenduse loomiseks.

Koolitusel osalemise eeldused:

Kasuks tulevad huvi IT-valdkonna vastu ja „Jah, suudan!” ellusuhtumine. 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab ette valmistada loodava tarkvara analüüsi ja suudab kirjeldada põhifunktsioone;
 • loob Bubble.io keskkonnas omaenda veebirakenduste keskkonna (tasuta);
 • loob rakenduse tooriku ning hakkab sinna oma visiooni realiseerima;
 • tunneb disainielementide loogikat ja mõistab erinevaid elemente grupeerida;
 • saab aru, kuidas erinevad elemendid ekraanisuuruse muutudes käituvad – „responsive” disain;
 • loob oma vajadustele vastava andmebaasi ning loob erinevate andmeväljade vahel vajalikud seosed;
 • oskab luua elementaarseid funktsioone, mis sõltuvad sisust, sisu olemasolust või selle puudumisest. 

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolituse tulemus on positiivne, kui kursuse läbinul on ette näidata toimiv veebirakendus. Üldine kursuse läbiviimise meetod on koskmudel (waterfall) meetod - tarkvara luuakse samm-sammult, kus eelmine samm peab olema tehtud enne järgmist. Tegevused on järgmised :

 • nõuete määratlemine;
 • nõuete analüüs;
 • tarkvara disain;
 • detailne disain;
 • kodeerimine;
 • testimine;
 • tarkvara juurutamine (kasutuselevõtt).

Et saaks andmebaasi luua, peab olemas olema tarkvara spetsifikatsioon, selleks, et luua funktsioone ja salvestada andmeid, peab olemas olema andmebaas jne. Alati saab ka eelmise sammu juurde tagasi minna ning seda täiendada - näiteks andmebaasi baasi kirjeldus ei pea lõplik olema. Bubble.io tarkvara saab arendada ka agiilsel meetodil, kuid algtaseme jaoks on koskmudel mõistlikum. 

Maht: 24 akadeemilist tundi  (4 ak h korraga, 6 õhtul, 2 nädala jooksul)

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0613 Tarkvara ja rakenduste arenduse ning analüüsi õppekavarühm

Koolituse hind sisaldab lisaks:

 • sooje jooke koos küpsistega;
 • värskeid puuvilju;
 • tunnistust;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel 2 nädala jooksul pärast koolitust.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus.Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend. 

IT koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Loe koolitaja artikleid: 

Parim viis veebirakenduste loomiseks ilma koodita

Kuidas Bubble.io töötab?

Koolitust viib läbi Olari Rätsep.
Koolitaja enesetutvustus: „Hingelt ettevõtja, kuid viimased 6,5 aastat olen nautinud palgatöölise mõnusat elu Tallink Grupis. Seoses keerulisemate aegadega turismisektoris, eriti 2020 aasta II pooles panin oma hobi ka korraks endale lisateenistust tootma, kui umbes poole aasta jooksul pakkusin Bubble.io arendusi Fiverr.com platvormil. Bubble.io’ga tutvusin umbes 3 aastat tagasi, kui otsisin oma ideele arendajat. See oligi koht, kus üks hea tuttav ütles: „Sul ei ole vaja uut arendajat, sul on vaja Bubblet”. Pärast seda olen loonud pildijagamise portaali, 4-5 äppi Fiverr keskkonnas, endale paar pisikest dashboardi ning nüüd pusin juba uue projekti kallal ja seda kõike ridagi koodi kirjutamata.„

Koolitajad

 • Olari Rätsep

  Koolitaja enesetutvustus: „Hingelt ettevõtja, kuid viimased 6,5 aastat olen nautinud palgatöölise mõnusat elu Tallink Grupis. Seoses keerulisemate aegadega turismisektoris, eriti 2020 aasta II pooles panin oma hobi ka korraks endale lisateenistust tootma, kui umbes poole aasta jooksul pakkusin Bubble.io arendusi Fiverr.com platvormil. Bubble.io’ga tutvusin umbes 3 aastat tagasi, kui otsisin oma ideele arendajat. See oligi koht, kus üks hea tuttav ütles: „Sul ei ole vaja uut arendajat, sul on vaja Bubblet”. Pärast seda olen loonud pildijagamise portaali, 4-5 äppi Fiverr keskkonnas, endale paar pisikest dashboardi ning nüüd pusin juba uue projekti kallal ja seda kõike ridagi koodi kirjutamata.„

  Olari Rätsep

  Koolitaja enesetutvustus: „Hingelt ettevõtja, kuid viimased 6,5 aastat olen nautinud palgatöölise mõnusat elu Tallink Grupis. Seoses keerulisemate aegadega turismisektoris, eriti 2020 aasta II pooles panin oma hobi ka korraks endale lisateenistust tootma, kui umbes poole aasta jooksul pakkusin Bubble.io arendusi Fiverr.com platvormil. Bubble.io’ga tutvusin umbes 3 aastat tagasi, kui otsisin oma ideele arendajat. See oligi koht, kus üks hea tuttav ütles: „Sul ei ole vaja uut arendajat, sul on vaja Bubblet”. Pärast seda olen loonud pildijagamise portaali, 4-5 äppi Fiverr keskkonnas, endale paar pisikest dashboardi ning nüüd pusin juba uue projekti kallal ja seda kõike ridagi koodi kirjutamata.„

Ajakava

1.päev
2.päev
3.päev
4.päev
5.päev
6.päev

16:45 – 17:00

Kogunemine

Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn, IT Koolituse ruumides. Parkida saab Europarki parklas Veerenni 36, EP63. 

17:00 – 18:30

1. Ärianalüüs ja ülesande püstitus

 • üldine äriplaan;
 • ärimudeli analüüs;
 • ülesande püstituse kirjeldus;
 • selge kirjeldus aplikatsiooni eesmärgist ja põhifunktsioonidest;
 • tugifunktsioonide kaardistamine;
 • andmebaasi ja rakenduse tööks vajalike andmeväljade kirjeldus;
 • Bubble konto loomine ja aplikatsiooni loomine.

Kasutatav meetod: workshop.

18:30 – 19:00

Kohvipaus

19:00 – 20:30

2. Vaata ja jäta meelde

 • üldine ülevaade;
 • design - kõigi peamiste elementide kirjeldus (sisendväljad, nupud, valikud jne);
 • workflows;
 • data;
 • styles;
 • plugins;
 • settings;
 • logs;
 • näidislahenduse loomine.

Kasutatav meetod: vaata ja jäta meelde.

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

IT Koolitus Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 6181727 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]