• Otsi Äripäevast

Põhjalik muudatuste juhtimine

Kuidas muutusi edukalt töötajatele selgitada ja ühtse meeskonnana ellu viia?

Põhjalik muudatuste juhtimine

Toimumiskoht

Äripäeva Akadeemia

3-päevane muudatuste juhtimise koolitus annab teadmised ja praktilised võtted muutuste edukaks elluviimiseks.

Muudatused on elu vältimatu osa, kuid nendega kaasneb alati vähemal või rohkemal määral segadust. Kuidas kasvatada juhina oma võimekust muutusi algatada ja ellu viia? Kuidas ennast ja oma meeskonda muudatustega kaasnevast heitlikust perioodist läbi juhtida ning sealjuures positiivne energia säilitada?

3- päevane juhtimisprogramm koos järelkohtumisega annab teadmisi nii iseenda juhtimiseks kui oma inimeste toetamiseks, et muutusi edukalt ellu viia. Koolitusel õpetatakse, kuidas muutuste elluviimise protsess üles ehitada, kuidas emotsioone juhtida ja muutuste vajalikkust selgitada.

Eesmärgid

 • Omandada reaalseid oskusi tulemuslike muutuste läbiviimiseks
 • Mõista muutuste psühholoogiat – miks muutused inimestele vastakalt mõjuvad ja kuidas tagada edukas kohanemine
 • Edendada juhtimisoskusi muutuste elluviimiseks ja organisatsiooni arengu kiirendamiseks
 • Mõista võimalusi oma mõju kasvatamiseks ja teadvustada oma rolli muutuste juhina

Koolitusele on oodatud juhid, juhi ambitsiooniga tippspetsialistid, projektijuhid ja kiirelt kasvavate organisatsioonide juhid, kellel on huvi oma teadmiste täiendamiseks töös inimestega.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevatest küsimustest:

 • Kas puutud oma töös kokku muutuste planeerimise, ettevalmistamise ja elluviimisega?
 • Kas soovid koguda teadmisi ja tehnikaid, kuidas “inimfaktorit” muutuste protsessis paremini juhtida?
 • Kas soovid muutuste keskel ka enese juhtimiseks efektiivseid praktikaid vallata?
 • Kas sind huvitab, kuidas muutust sihtgrupist lähtuvalt edukalt kommunikeerida?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • omab praktilisi oskusi tulemuslike muutuste läbiviimiseks;
 • mõistab muutuste psühholoogilist mõju;
 • tunneb juhtimisvõtteid muudatuste elluviimise toetamiseks ja organisatsiooni arengu kiirendamiseks;
 • oskab kasutada võtteid muudatustega kaasneva vastupanuga toimetulekuks.

Koolituse tulemusi hinnatakse isikliku arengueesmärgi kontekstis läbiviidavate ülesannete ja mõtestamise kaudu. Praktilise väljundina koostatakse koolituse käigus isiklik arenguplaan.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolituse põhiprogrammi (3 moodulit) läbimine ja isikliku arenguplaani koostamine.

Koolituse läbiviijad lähtuvad põhimõttest, et areng sünnib koosloomes ja kogemuse põhiselt. Info jagamist kombineeritakse praktiliste ülesannete, enesehindamiste, katsetuste ja aruteludega.

Eeltöö: juhtimisalase arenguvajaduse sõnastamine.

Kodutööd: iseseisev töö lisamaterjalidega, juhtimistegevused ja nende analüüs arengueesmärgi suunas liikumisel.

JÄRELKOHTUMINE

3-tunnise järelkohtumise eesmärgid on:

 • 3-päevases koolitusprogrammis õpitu kinnistamine
 • omandatud teadmiste ellu rakendamise kogemuste jagamine
 • kovisooni käigus esile kerkinud väljakutsete analüüsimine
 • koolituse vältel tekkinud professionaalide võrgustiku elavdamine.

Järelkohtumine annab ka hea võimaluse jälgida, kuidas olete koolituse alguses seatud arengueesmärgini liikunud.

 

Toetavad koolitusmaterjalid

Peamised raamatusoovitused:

Adam Grant „Järelemõtlemise kunst“

Stephen R. Covey „Väga efektiivse inimese 7 harjumust : muutumise võimsad õppetunnid“

Simon Sinek „Esmalt küsi "Miks?" : kuidas suurepärased liidrid inimesi tegudele innustavad“

Patrick Lencion “The Five Dysfunctions of a Team”

Lisasoovitused

Jake Knapp Sprint : kuidas kõigest viie päevaga lahendada suuri probleeme ja proovida läbi uusi ideid“

John Doerr „Mõõda seda, mis loeb”

Richard Thaler „Nügimine : viis toetada valikuid, mis viivad tervise, jõukuse ja õnneni“

Agiilsed praktikadhttps://theliberators.com/resources/
https://medium.com/@liv.gust/retrospective-formats-for-high-performing-teams-b26ce156b956  

 

Muutuste juhtimise 3-päevase koolitusprogrammi jätkuvõimalusena soovitame lisasessiooni „Edasiviiva suhtlemise treening“.

Maht: 27 akadeemilist tundi

Osalejate arv: 10-12

 

Koolituse sisukirjeldus

EELTÖÖ: juhtimisalase arenguvajaduse või lahendust vajava probleemi sõnastamine.

I MOODUL: Juht iseenda arengu juhina

Muutuste edukas juhtimine saab alguse iseenda tundmisest ja oskuslikust suunamisest. Teadlikkus oma mõtete ja tunnete suunamise võimalustest aitab ellu viia kasulikke muutusi, tegutseda tulemuslikumalt ja ennetada nii iseenda kui teiste ülepinget.

II MOODUL: Juht meeskonnajuhina

Eestvedamise rõõmud ja väljakutsed on enamasti seotud inimestega. Kuidas juhtida inimesi läbi muutuste nii, et säiliks koostöö, võttes arvesse ka kaugtöö eripärasid? Teises moodulis keskendume sellele, kuidas soodustada meeskonna teotahet ja hoida usalduslikku õhkkonda keset muutlikke olusid.

III MOODUL: Juhi roll ja mõju organisatsiooni edendajana

Kuidas soodustada kohanemisvõimet ja muutuste elluviimist kogu organisatsioonis? Kuidas juhtida kaasaegse ettevõtte jaoks kriitilise tähtsusega sisemisi protsesse? Kolmanda mooduli tulemusena on iga osaleja lahti mõtestanud parimad praktikad oma organisatsiooni jaoks ning koostanud mudeli, mida reaalselt ellu rakendada.

Esinejad

 • Kristi Liiva

 • Eva-Maria Kangro

Ajakava

I MOODUL
II MOODUL
III MOODUL

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

Isiklikud tugevused ja kitsaskohad juhina

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

Iseenda juhtimine läbi muutuste

 • psühholoogilised reaktsioonid muutustele
 • muutusega kohanemise etapid

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

Iseenda juhtimine läbi muutuste

 • takistused ja vastupanu muutuste protsessis

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

Iseenda juhtimine läbi muutuste

 • isikliku muutumisimmuunsuse lahti harutamine 

Põhjalik muudatuste juhtimine

Kuidas muutusi edukalt töötajatele selgitada ja ühtse meeskonnana ellu viia?

Põhjalik muudatuste juhtimine

Toimumiskoht

Äripäeva Akadeemia

3-päevane muudatuste juhtimise koolitus annab teadmised ja praktilised võtted muutuste edukaks elluviimiseks.

Muudatused on elu vältimatu osa, kuid nendega kaasneb alati vähemal või rohkemal määral segadust. Kuidas kasvatada juhina oma võimekust muutusi algatada ja ellu viia? Kuidas ennast ja oma meeskonda muudatustega kaasnevast heitlikust perioodist läbi juhtida ning sealjuures positiivne energia säilitada?

3- päevane juhtimisprogramm koos järelkohtumisega annab teadmisi nii iseenda juhtimiseks kui oma inimeste toetamiseks, et muutusi edukalt ellu viia. Koolitusel õpetatakse, kuidas muutuste elluviimise protsess üles ehitada, kuidas emotsioone juhtida ja muutuste vajalikkust selgitada.

Eesmärgid

 • Omandada reaalseid oskusi tulemuslike muutuste läbiviimiseks
 • Mõista muutuste psühholoogiat – miks muutused inimestele vastakalt mõjuvad ja kuidas tagada edukas kohanemine
 • Edendada juhtimisoskusi muutuste elluviimiseks ja organisatsiooni arengu kiirendamiseks
 • Mõista võimalusi oma mõju kasvatamiseks ja teadvustada oma rolli muutuste juhina

Koolitusele on oodatud juhid, juhi ambitsiooniga tippspetsialistid, projektijuhid ja kiirelt kasvavate organisatsioonide juhid, kellel on huvi oma teadmiste täiendamiseks töös inimestega.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevatest küsimustest:

 • Kas puutud oma töös kokku muutuste planeerimise, ettevalmistamise ja elluviimisega?
 • Kas soovid koguda teadmisi ja tehnikaid, kuidas “inimfaktorit” muutuste protsessis paremini juhtida?
 • Kas soovid muutuste keskel ka enese juhtimiseks efektiivseid praktikaid vallata?
 • Kas sind huvitab, kuidas muutust sihtgrupist lähtuvalt edukalt kommunikeerida?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • omab praktilisi oskusi tulemuslike muutuste läbiviimiseks;
 • mõistab muutuste psühholoogilist mõju;
 • tunneb juhtimisvõtteid muudatuste elluviimise toetamiseks ja organisatsiooni arengu kiirendamiseks;
 • oskab kasutada võtteid muudatustega kaasneva vastupanuga toimetulekuks.

Koolituse tulemusi hinnatakse isikliku arengueesmärgi kontekstis läbiviidavate ülesannete ja mõtestamise kaudu. Praktilise väljundina koostatakse koolituse käigus isiklik arenguplaan.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolituse põhiprogrammi (3 moodulit) läbimine ja isikliku arenguplaani koostamine.

Koolituse läbiviijad lähtuvad põhimõttest, et areng sünnib koosloomes ja kogemuse põhiselt. Info jagamist kombineeritakse praktiliste ülesannete, enesehindamiste, katsetuste ja aruteludega.

Eeltöö: juhtimisalase arenguvajaduse sõnastamine.

Kodutööd: iseseisev töö lisamaterjalidega, juhtimistegevused ja nende analüüs arengueesmärgi suunas liikumisel.

JÄRELKOHTUMINE

3-tunnise järelkohtumise eesmärgid on:

 • 3-päevases koolitusprogrammis õpitu kinnistamine
 • omandatud teadmiste ellu rakendamise kogemuste jagamine
 • kovisooni käigus esile kerkinud väljakutsete analüüsimine
 • koolituse vältel tekkinud professionaalide võrgustiku elavdamine.

Järelkohtumine annab ka hea võimaluse jälgida, kuidas olete koolituse alguses seatud arengueesmärgini liikunud.

 

Toetavad koolitusmaterjalid

Peamised raamatusoovitused:

Adam Grant „Järelemõtlemise kunst“

Stephen R. Covey „Väga efektiivse inimese 7 harjumust : muutumise võimsad õppetunnid“

Simon Sinek „Esmalt küsi "Miks?" : kuidas suurepärased liidrid inimesi tegudele innustavad“

Patrick Lencion “The Five Dysfunctions of a Team”

Lisasoovitused

Jake Knapp Sprint : kuidas kõigest viie päevaga lahendada suuri probleeme ja proovida läbi uusi ideid“

John Doerr „Mõõda seda, mis loeb”

Richard Thaler „Nügimine : viis toetada valikuid, mis viivad tervise, jõukuse ja õnneni“

Agiilsed praktikadhttps://theliberators.com/resources/
https://medium.com/@liv.gust/retrospective-formats-for-high-performing-teams-b26ce156b956  

 

Muutuste juhtimise 3-päevase koolitusprogrammi jätkuvõimalusena soovitame lisasessiooni „Edasiviiva suhtlemise treening“.

Maht: 27 akadeemilist tundi

Osalejate arv: 10-12

 

Koolituse sisukirjeldus

EELTÖÖ: juhtimisalase arenguvajaduse või lahendust vajava probleemi sõnastamine.

I MOODUL: Juht iseenda arengu juhina

Muutuste edukas juhtimine saab alguse iseenda tundmisest ja oskuslikust suunamisest. Teadlikkus oma mõtete ja tunnete suunamise võimalustest aitab ellu viia kasulikke muutusi, tegutseda tulemuslikumalt ja ennetada nii iseenda kui teiste ülepinget.

II MOODUL: Juht meeskonnajuhina

Eestvedamise rõõmud ja väljakutsed on enamasti seotud inimestega. Kuidas juhtida inimesi läbi muutuste nii, et säiliks koostöö, võttes arvesse ka kaugtöö eripärasid? Teises moodulis keskendume sellele, kuidas soodustada meeskonna teotahet ja hoida usalduslikku õhkkonda keset muutlikke olusid.

III MOODUL: Juhi roll ja mõju organisatsiooni edendajana

Kuidas soodustada kohanemisvõimet ja muutuste elluviimist kogu organisatsioonis? Kuidas juhtida kaasaegse ettevõtte jaoks kriitilise tähtsusega sisemisi protsesse? Kolmanda mooduli tulemusena on iga osaleja lahti mõtestanud parimad praktikad oma organisatsiooni jaoks ning koostanud mudeli, mida reaalselt ellu rakendada.

Esinejad

 • Kristi Liiva

 • Eva-Maria Kangro

Ajakava

I MOODUL
II MOODUL
III MOODUL

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

Isiklikud tugevused ja kitsaskohad juhina

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

Iseenda juhtimine läbi muutuste

 • psühholoogilised reaktsioonid muutustele
 • muutusega kohanemise etapid

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

Iseenda juhtimine läbi muutuste

 • takistused ja vastupanu muutuste protsessis

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

Iseenda juhtimine läbi muutuste

 • isikliku muutumisimmuunsuse lahti harutamine 

Registreerimine

Hind
Osalejaid

08.11.-22.11.2022 Põhjalik muudatuste juhtimine

1975,00 €

2370,00 € km-ga

0
 • Registreeri Töötukassa kaudu

08.11.-22.11.2022 Põhjalik muudatuste juhtimine

OsalejaidHind
0

1975,00 €

2370,00 € km-ga

 • Registreeri Töötukassa kaudu

Lisainfo

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2022
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]