Koolitused

Projektijuhtimine edasijõudnutele

Kestus: 16 akadeemilist tundi

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Kursus tutvustab projektijuhtimise meetodeid, mis lihtsustavad mahukama projekti planeerimist ja juhtimist.

Sihtgrupp: Kursus on suunatud huvilistele, kellel on algteadmised projektide planeerimises või mõningaid kogemusi projektide juhtimises.

Koolituse tulemused / Õpiväljundid 
Kursuse läbinu omandab meetodid, mis lihtsustavad mahuka projekti planeerimist ja juhtimist.

Maht: 16 akadeemilist tundi

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Koolitusel käsitletavad teemad:

1. Projekti olemus

1.1. Projekti definitsioon (omadused, üldised eesmärgid)
1.2. Projekti elutsükkel ja juhtimisvaldkonnad
1.3. Projekti liigid
1.4. Projektimeeskond ja organisatsioonid
1.5. Projektijuhtimise tarkvara

2. Projekti algatamine

2.1. Probleemi tuvastamine
2.2. Ideede genereerimine
2.3. Lahenduse valimine (Otsustuspuu, Tasuvuse analüüs
2.4. Huvigruppide määratlemine
2.5. Oodatava tulemuse kirjeldus
2.6. Projekti esialgne kavand

3. Ulatuse planeerimine

3.1. Eesmärgi määratlemine (SMART reegel)
3.2. Eesmärgi täpsustamine (WBS)
3.3. Ulatuse plaan

4. Kvaliteedi planeerimine

5. Ajaplaneerimine

5.1. Ülesannete loetelu loomine
5.2. Kestuste määratlemine
5.3. Sõltuvuste defineerimine
5.4. Kriitilise tee analüüs

6. Ressursside planeerimine

6.1. Ülesannete ja vastutuste määratlemine (RAM)
6.2. Organisatsiooni struktuur
6.3. Ressursipõhine vs ajapõhine planeerimine (koormuse tasandamine)
6.4. Tööjõu efektiivsus

7. Infovahetuse planeerimine

7.1. Infovahetuse plaan
7.2. Aruandluse kavandamine

8. Kulude planeerimine

8.1. Alt üles vs ülevalt alla planeerimine
8.2. Eelarve
8.3. Kassavoo plaan
8.4. S kõver

9. Alltöö planeerimine

9.1. Hangete kavandamine
9.2. Pakkumise tegemine
9.3. Lepingute sõlmimine

10. Riskijuhtimine

10.1. Riskide tuvastamine
10.2. Riskianalüüs
10.3. Vastumeetmete kavandamine

11. Integreeritud projektiplaani koostamine

12. Projekti täideviimine ja kontroll

12.1. Informatsiooni levitamine
12.2. Muutuste juhtimine
12.3. Tegevusaruanded
12.4. Pidepunktide meetod
12.5. Teenitud väärtuse analüüs
12.6. Trendide analüüs
12.7. Meeskonna arendamine
12.8. Alltöö juhtimine
12.9. Riskide järelvalve ja kontroll
12.10. Muutuste juhtimine

 

Koolitushind sisaldab lisaks:
õppematerjale;
koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:
tasuta parkimist;
sooje jooke koos küpsistega;
värskeid puuvilju;
lõunasööki mõlemal koolituspäeval.

 

KOOLITAJAD

Martin Sillaots

Koolitaja
Koolituskogemus ja valdkonnad
Martin on tegelenud arvutialaste koolitustega alates aastast 1994, mil ta alustas arvutikasutamise algõppe kursustega. Vahepeal õpetas Martin gümnaasiumis majandust. Täna õpetab aga Tallinna Ülikoolis arvutigraafikat, arvutimängude loomist, uurimismeetodeid ja innovatsiooni tehnoloogiaid. Projekti- ja probleemipõhine õpe on nendes ainetes läbiv teema.

Tugevused koolitajana
Martini tugevus on süsteemsus ja selgus. Ta peab oluliseks, et õppetöö sisu tuleb kohendada vastavalt õpilaste võimetele; et keerulisemad ülesanded oleksid arusaadavad ja lihtsad ei tunduks igavad.

Sertifikaadid ja tunnistused
Haridusteaduste doktorikraad ning informaatika magistrikraad multimeedia ja õpisüsteemide valdkonnas.

Henn Sarv

Asenduskoolitaja novembris
Koolituskogemus ja valdkonnad
Henn koolitab IT Koolituses juba üle 25 aasta. Koolituskogemus oli tal ka varem – jagas paar aastat teadmisi Novelli administraatoritele. IT Koolituses on ta keskendunud peamiselt (aga mitte ainult) Microsofti toodetele, seda nii tavakasutajatele (Excelist Visioni) kuni süsteemiadministraatorite ja programmeerijateni. Peamiselt siiski kõik, mis puudutab andmebaase (SQL) ja ärianalüüsi (BI, Excel).

Tugevused koolitajana
Hoolimata sellest, et Henn on 25+ aastat klassi ees seisnud, ei ole ta kaotanud sidet igapäevase eluga: vahepeal on ta loonud arendusettevõtte ja jõudnud selle maha müüa; on konsulteerinud ja juurutanud süsteeme mitmes ettevõttes, peab talu ja korraldab sulgpallivõistlusi. Pidev side tegeliku eluga on see, mis aitab Hennul olla ekspert ja usaldusväärne allikas ka teadmiste jagamisel. Hennu enda õppimisvõime ja üle 60 sooritatud erialaeksami võimaldab õppijaid suurepäraselt mõista ning on tugevuseks ka koolitajana.

Sertifikaadid ja tunnistused
MCP – Microsoft certified Proffessional
MCT – Microsoft Certified Trainer
MCSA – Microsoft Certified Systems Administrator
MCSE – Microsoft Ceritfied Systems Engineer
MCSD – Microsoft Certified Solution Developer
MCDBA – Microsoft Certified Database Administrator
MSFP – Microsoft Solution Framework Practicioner
MCTS: SQL 2005, VS2005, MSPRoj2007
MCITP: SQL 2005 Dev/Adm
MCPD: Web Dev
CLP – Certified Lotus Specialist
CNA – Certified Novell Administrator
OCA – Oracle Certified Associated
CTT – Certified Technical Trainer
ET ICP, MICP – ExecuTrain Instructor Certified Programm, Master of ICP

Lisaks on Henn juba 10 aastat ka Microsofti MVP – enimväärtuslik proff.

• Kõrgharidus (TTÜ majandusinformaatika erialal)
• Microsoft Certified Trainer
• MS Certified Systems Engineer
• Microsoft Certified Professional Developer
• Certified Novell Administrator
• Certified Lotus Specialist
• MS Sales Specialist
• Aasta koolitaja 2011 (Andras)

Publikatsioonid

• kirjutanud Wordi ja Exceli käsiraamatuid;
• arvutialased raamatud (kontoritarkvara – 4 nimetust);
• koolitusmaterjalid (pidev protsess, ei ole avalikult avaldatud);
• raadiosaade Tehnokratt, üle kuue aasta pidevalt;
• telesaade Tehnokratt, 2 aastat;
• artiklid ajalehtedes ja ajakirjades, pidevalt;
• avalikud esinemised seminaridel ja konverentsidel.
REGISTREERIMINE
10.-11.02.2021 Projektijuhtimine edasijõudnutele
Hind:
415 €
498 € km-ga
Osalejate arv:
09.-10.06.2021 Projektijuhtimine edasijõudnutele
Hind:
415 €
498 € km-ga
Osalejate arv:
18.-19.08.2021 Projektijuhtimine edasijõudnutele
Hind:
415 €
498 € km-ga
Osalejate arv:
24.-25.11.2021 Projektijuhtimine edasijõudnutele
Hind:
415 €
498 € km-ga
Osalejate arv:
Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Nädal enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil info@koolitus.ee või telefonil 618 1727 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi. .

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või info@koolitus.ee.

Vaata ka neid