Projektijuhtimise algkoolitus

Kestus: 8 akadeemilist tundi

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

09.02 KOOLITUS TOIMUB VEEBIS! Koolitus annab ülevaate projektide ja projektijuhtimise olemusest ning tutvustab enamlevinud projektiplaneerimise meetodeid.

Sihtgrupp: Koolitus on suunatud kõigile, kes soovivad omandada põhiteadmisi projektijuhtimisest ning enamlevinud võtteid projektide planeerimiseks. Eelnevad teadmised ja kogemused projektijuhtimise valdkonnas pole vajalikud.

Koolituse tulemused / Õpiväljundid Koolituse läbinu oskab koostada lühemaid projektipakkumisi ja -plaane.

Maht: akadeemilist tundi

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Koolitusel käsitletavad teemad:

  • Projekti olemus ja üldine struktuur
  • Probleemi tuvastamine või Idee genereerimine
  • Meeskondade moodustamine
  • Vajaduste ja võimaluste analüüss
  • Projekti eesmärgi planeerimine (SMART ja WBS)
  • Ajakava planeerimine (ajatabel ja graafik)
  • Projekti ressursside planeerimine (RAM ja organisatsiooni struktuur)
  • Maksumuse planeerimine (eelarve ja kassavoo plaan)
  • Riskide leevendamine (SWOT, Riskimaatriks, vastumeetmed)
  • Projekti integreeritud plaani koostamine

 

Koolitushind sisaldab lisaks:
õppematerjale;
koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:
tasuta parkimist;
sooje jooke koos küpsistega;
värskeid puuvilju;
lõunasööki.

KOOLITAJA

Martin Sillaots

Koolitaja
Koolituskogemus ja valdkonnad
Martin on tegelenud arvutialaste koolitustega alates aastast 1994, mil ta alustas arvutikasutamise algõppe kursustega. Vahepeal õpetas Martin gümnaasiumis majandust. Täna õpetab aga Tallinna Ülikoolis arvutigraafikat, arvutimängude loomist, uurimismeetodeid ja innovatsiooni tehnoloogiaid. Projekti- ja probleemipõhine õpe on nendes ainetes läbiv teema.

Tugevused koolitajana
Martini tugevus on süsteemsus ja selgus. Ta peab oluliseks, et õppetöö sisu tuleb kohendada vastavalt õpilaste võimetele; et keerulisemad ülesanded oleksid arusaadavad ja lihtsad ei tunduks igavad.

Sertifikaadid ja tunnistused
Haridusteaduste doktorikraad ning informaatika magistrikraad multimeedia ja õpisüsteemide valdkonnas.
REGISTREERIMINE
08.06.2021 Projektijuhtimise algkoolitus
Hind:
225 €
270 € km-ga
Osalejate arv:
17.08.2021 Projektijuhtimise algkoolitus
Hind:
225 €
270 € km-ga
Osalejate arv:
23.11.2021 Projektijuhtimise algkoolitus
Hind:
225 €
270 € km-ga
Osalejate arv:
Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Nädal enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 618 1727 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi. .

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Vaata ka neid