Uute ärivõimaluste testimine ja innovatsioon

Kuidas leida uusi ärivõimalusi ja disainida innovatsioonieksperimente?

Kestus: 16 akadeemilist tundi

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Koolituse tulemusena mõistad innovatsiooniprotsessi ja oskad ellu viia innovatsioonieksperimente - neid disainida, nende abil andmeid koguda, analüüsida ja teha argumenteeritud juhtimisotsuseid muudatuste elluviimisel ja nende juhtimisel.

 

Koolitusel saad oma äri põhjal eksperimente disainida ning pärast koolitust on võimalik eksperimendid reaalses keskkonnas valideerida. Kogutud andmed võimaldavad teha edasisi juhtimisotsuseid konkreetse projekti elluviimiseks.

 

Pea kõik muutuste juhtimisega kokkupuutuvad inimesed on erakordselt suure surve all – piiratud ressurssidega tuleb kiirelt leida uusi lahendusi uutele probleemidele. Käesolevasse koolitusse on kompaktselt pakendatud praktilised protsessid ja tööriistad, mis võimaldavad muutuste juhtidel süsteemselt läheneda innovatsioonile, valideerida uusi ideid ja võimalikke lahendusi, et edu ei oleks juhuslik.

 

Koolitusel saad vastuse küsimustele:

Kuidas valideerida probleemi ja võimalikku lahendust?

Kuidas leida tulevikutrendide seast uus suund ja jätkusuutlik ärimudel?

Kuidas kogutud andmeid analüüsida?

Millisesse uuendusse investeerida ja miks?

 

Koolituse eesmärk on anda osalejatele põhjalik ülevaade tulevikutrendide analüüsist, andmete kogumise meetoditest (innovatsioonieksperimendid) ja uute ärivõimaluste avastamisest koos praktilise eksperimentide disainimise kogemusega.

 

Koolitusele on oodatud ettevõtete innovatsioonijuhid, arendusjuhid, tegevjuhid ning kõik spetsialistid, kelle tegevus toetab äriarendust ja innovatsiooni.

 

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Vajad lisainfot ja kinnitust, et sinu idee(d) on väärt elluviimist?
 • Tegutsed piiratud ressursside tingimustes ja ebaõnnestunud projektideks on eelarves vähe ruumi?
 • Soovid uusi projekte ellu viies toetuda faktidele, mitte arvamustele, et vähendada riski ebaõnnestuda?
 • Andmetel põhinev argumentatsioon on sinu jaoks oluline?
 • Soovid innovatsiooniprotsessi ja -mõttelaadi muuta lihtsate vahenditega enda ettevõttes sama tavapäraseks kui seda on raamatupidamine?

 

Koolitaja loob keskkonna, kus iga õppija saab kogemusliku tunnetuse mitmekesistest innovatsioonieksperimentidest ja innovatsiooniprotsessist tervikuna. Õppija saab praktilise kogemuse nii koolitaja poolt ettevalmistatud näidiskaasuste põhjal kui ka teisel koolituspäeval ise eksperimente disainides. Peale koolitust on võimalik auditooriumis disainitud eksperimendid reaalses keskkonnas valideerida.

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab innovatsiooniprotsessi, kontseptsiooni ja–eksperimente;
 • disainib uute probleemide ja lahenduste valideerimiseks innovatsioonieksperimente;
 • oskab koguda andmeid uute probleemide ja lahenduste valideerimiseks, neid analüüsida ja teha argumenteeritud juhtimisotsuseid muudatuste elluviimisel;
 • oskab eksperimentide abil tuvastada uusi ärivõimalusi ja trende;
 • teab, kuidas kasutada vähemalt 20 uut tööriista, mille abil andmeid koguda, analüüsida ja otsuseid teha.
 • mõistab tähtsamaid mõõdikuid andmete analüüsimisel skaleeritavate ärimudelite puhul.

 

Esimesel koolituspäeval annab koolitaja teoreetilise ülevate protsessidest ja tööriistadest. Näidiskaasuse põhjal tutvutakse lähemalt kolme innovatsioonieksperimendiga. Õppija saab teada, miks on eksperimente vaja, kuidas neid disainida ja mida saadud andmetest välja lugeda. Osaleja saab ülevaate enam kui 20 digitaalsest tööriistast, mille abil on võimalik kodust lahkumata koguda märkimisväärselt palju andmeid ideede, probleemide ja lahenduste valideerimiseks.

 

Teisel koolituspäeval disainib iga õppija innovatsioonieksperimendid, et valideerida enda jaoks aktuaalne probleem ja lahendus. Disainitud sisendit kasutades on võimalik peale koolitust eksperiment lihtsasti ellu viia ja seda ka vajadusel korrata.

 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Koolituse tulemusi hinnatakse näidiskaasuste arutelude ja praktiliste harjutuste käigus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

 

Maht: 16 akadeemilist tundi (2 järjestikust  päeva).

Vaata koolituse päevakava.

 

Loe koolitaja artiklit: 

Kuidas nutikate testide abil ettevõtte kasvult pidurid maha saada?

KOOLITAJA

Anu Ruul

Start-up’i ja innovatsiooniprotsessi lektor ja koolitaja
Anu Ruul on Eesti üks kogenumaid oma valdkonna koolitajaid. Tal on pea 10 aastat reaalset projektijuhtimise ja ettevõtluskogemust, sh start-up’i tegevjuhtimise ja investeeringute kaasamise kogemus.

Anu konsulteerib erasektori ettevõtteid innovatsiooniprotsessi läbiviimisel. Ta on külalislektorina üles astunud teiste seas maailma tippülikoolis USA-s – Brown University, Ivy League (2019) ning tal on magistrikraad ettevõtluses Estonian Business School’ist. EBS’is on Anu ka liidriarenguprogrammi külalislektor ja start-up ettevõtluse külalisõppejõud. Külalislektorina töötanud ka TalTechis.

Anu Ruul on kirglik innovatsiooniprotsessi fänn. Ta ütleb, et kui ta oleks teadnud 5 aastat tagasi neid asju, mida ta teab täna, oleks ta arvatavasti kuuekohalise summa kokku hoidnud katse-eksitusmeetoditelt. Anu usub, et muutuste juhtide teadlikkuse tõstmine ülaltoodud teemadel on suure väärtusega nii õppija kui ka ressursside kasutamise vaatenurgast.
AJAKAVA

09:30 - 09:45

09:30 - 09:45

Kogunemine

09:45 - 11:30

09:45 - 11:30

I osa

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

II osa

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

III osa

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

IV osa

09:30 - 09:45

09:30 - 09:45

Kogunemine

09:45 - 11:30

09:45 - 11:30

I osa

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

II osa

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

III osa

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

IV osa

REGISTREERIMINE
01.-02.06.2021 Uute ärivõimaluste testimine ja innovatsioon
Hind:
856 €
1 027,20 € km-ga
Osalejate arv:

Lisainfo:
Äripäeva Akadeemia | Vana-Lõuna 39/1, Tallinn
667 0439 | [email protected]

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].