Vue.js front-end raamistik

Baaskasutus /Router /Vuex

Kestus: 5 päeva

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

Veebivaldkond on pidevas ning ülikiires muutumises. Nüüdisaegse veebitehnoloogia eesmärgiks on pakkuda väga head kasutajakogemust ja iga arendustiim püüab teha omaltpoolt kõik, et seda luua.

Paljud ärid ja ettevõtmised on loobunud vahetust silmast-silma kontaktist kliendiga ja oma füüsilised esindused osaliselt või täiesti sulgenud. Nad on oma teenused ning kauplemise digitaliseerinud ja teenindavad nüüd kliente virtuaalse keskkonna vahendusel. Lihtsad ning pelgalt kontakte vahendavad kodulehed on lühikese aja jooksul muutunud tarkadeks, interaktiivseteks ning äriliselt kriitilise tähtsusega veebirakendusteks. Need on kolinud välja pimedatest serveriruumidest ja asunud elama otse oma kasutajate näppude alla veebi lehitsejaisse.

See on võimalikuks saanud suuresti tänu javascript`ile, mis on arenenud täisväärtuslikuks programmeerimiskeeleks ja on lahutamatu koostisosa interaktiivse veebiäpi toimivas retseptis nii front-end kui back-end poolel.

Kuna mobiilirakendused laetakse alla ja käivitatakse kliendi poolel, siis on kvaliteetne front-end arendus kaalukas komponent kogu ärimudeli edukaks toimimiseks. Front-end arendaja peab täna tundma väga hästi vähemalt ühte javascript`i raamistikku, mis tema tööd oluliselt hõlbustab, kiirendab ja tagab kvaliteetsema ning hallatavama lõpptulemuse. Kasulik on ühe framework`i tundmine ka teiste sarnaste õppimisel ja nendega töötamisel.

See koolitus õpetab kasutama ultramoodsat Vue.js raamistikku, mille abil on võimalik luua tänapäevaseid veebirakendusi.

Lisaks käsitletakse koolituse käigus front-end arenduse tööriistu- ja vooge (terminal/git/npm/node/webpack), rakenduse planeerimist ja publitseerimist / JAMstack ning agiilse front-end arenduse praktikaid.

 

Sihtgrupp:

Kõik elementaarsete baasteadmistega (HTML/CSS/JS) veebitehnoloogia huvilised.

Front-end arendajad, tarkvara arendajad, veebiehitajad, iseõppijad, ümberõppijad, vabakutselised, disainerid.

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 •          Teab, kuidas toimib front-end ja Vue.js arenduse töövoog praktikas
 •          Oskab kirjutada nüüdisaegset front-end koodi
 •          Oskab liidestada Vue.js raamistiku juba toimiva veebilehega
 •          Oskab luua kiireid, dünaamilisi ja turvalisi veebirakendusi Vue.js raamistikule
 •          Oskab loodud rakendusi kasutamiseks publitseerida
 •          Oskab kasutada modernseid veebiarenduse tööriistu (terminal/git/npm/webpack/node)
 •          Suudab konkureerida tööturul vormistades proovitöid Vue.js abil

 

Koolitusel osalemise eeldused:

Baasteadmised veebitehnoloogiast: HTML/CSS/Javascript

 

Ajakava:

09:30-14:15 

1. päev

SISSEJUHATUS

 •         Mis on Vue.js raamistik?
 •         Kuidas alustada? Installeerimine ja NPM paketid
 •         Esimene Vue äpp
 •         Template ja suhtlus DOM-iga
 •         Vue dev tools veebilehitsejas

VUE ÜKSUS

 •          Uue üksuse loomine
 •         Andmed ja meetodid, reaktiivsus
 •         Elutsüklite haakumine (lifecycle hooks)
 •         Elutsükli diagramm

TEMPLATE SÜNTAKS

 •         Interpolatsioon
 •         Direktiivid

2. päev

STIILID JA KLASSID

DIREKTIIVID

 •         Tingimuslik renderdamine
 •         Listide renderdamine
 •         Event handling
 •         V-model

KOMPONENDID

 •         Juurkomponent ja “lapsed”
 •         Andmete liikumine komponentide vahel
 •         Event`ide kuulamine
 •         Single File Component (SFC) struktuur
 •         Taaskasutamine, globaalne vs lokaalne registreerimine
 •         Modulaarsus

PROPS

 •         Camelcase vs kebab-case
 •         Tüübid
 •         Staatiline vs dünaamiline
 •         Ühesuunaline andmete liikumine
 •         Valideerimine
 •         Muud atribuudid

3. päev

 •         Vorm
 •         Valideerimine
 •         Animatsioon, transition
 •         Ühendus välisilmaga (http)

4. päev

 •         VUE CLI arenduse tööriist
 •         SINGLE PAGE APPLICATION / SPA
 •         VUE ROUTER

5. päev

 •         STATE MANAGEERIMINE / VUEX

 

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Õppetegevus on täies mahus praktiline ja peale lühikest sissejuhatust asutakse kohe koodi kirjutama. Luuakse lihtsamaid rakendusi ja neid ehitades tutvutakse erinevate kontseptsioonidega ning lahendatakse seonduvaid probleeme. Tunni alguses planeeritakse koos tegevused ning tunni lõpus vaadatakse tehtu üle retrospektiivis - igaüks saab anda tagasisidet enda vaatenurgast. Koju kaasa võetakse vähemalt ühe praktiline ülesanne ja iga uue tunni alguses tehakse lühikese demo kogu õppegrupile. Koolituse lõpuks ehitab iga osaleja ühe keerulisema rakenduse SPA formaadis, mis kasutab lisaks Vue.js baasraamistikule ka Vue router`it ning Vuex moodulit. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse ehitatud rakenduse code review ja DEMO põhjal.

Koolitus koosneb viiest moodulist ja toimub viiel järjestikkusel nädalal. Iga mooduli maht on 5 akadeemilist tundi. Koolitusel on ka kodutöö, kogumahuga 5 akadeemilist tundi.

 

Maht: 30 akadeemilist tundi

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

 

Koolitushind sisaldab lisaks:
õppematerjale;
koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
tunnistust.

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel! 

 

Loe artiklit:

Koolitussoovitus: Vue.js raamistik lubab luua tänapäevaseid veebirakendusi

KOOLITAJA

Karel Kangro

Karel Kangro on tarkvaraarendaja Bigbank AS-is*. Ta on IT vallas autodidakt ja vabakutselise full-stack arendajana töötanud 5 aastat. Viimased paar aastat on ta Bigbank’i veebitiimis Vue.js raamistikule UI komponentide teeki ehitanud. Karel on loodut aidanud front-end poolelt agiilselt rakendada erinevates tootetiimides. Vue.js alaseid teadmisi on ta varem jaganud ettevõttesiseselt ning koos oma kolleegidega Tartu Ülikoolis IT magistrantidele
.
* Bigbank on nomineeritud Banking Technology Awards 2019 viie finalisti hulka “Tech team of the year” kategoorias.
Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Nädal enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 618 1727 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi. .

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Vaata ka neid