Ettevõtte arvestussüsteem

Ettevõtte arvestussüsteem

Kestus:

16 akadeemilist tundi

Juhtimisotsuste tegemine põhineb andmetel ning peab olema hoolikalt kalkuleeritud. Seega vajavad juhid juhtimisotsuste tegemisel mitmesugust infot, et adekvaatselt reageerida nii sise- kui väliskeskkonnast tulevatele muutustele. Selliseks infoks on reeglina erinevad omahinna tasemed, tootlikkust ning kasumlikkust puudutavad näitajad.

Finantsaruandlusest saadavate andmete puuduseks on see, et tegemist on minevikus toimunud infoga, mis saabub juhi töölauale viivitusega ning reeglina on see üldine (ettevõtet tervikuna kajastav, mitte konkreetsele tootele orienteeritud). Otsustamine ise on aga tulevikku suunatud tegevus, mistõttu tuleks kasutada ka tulevikku suunatud majandusarvestust (otsusepõhjenduslik majandus­arvestus, juhtimisarvestus), mis osaliselt põhineb kuluarvestusel (juhtimisarvestuse spetsiifilisi vajadusi koondav detailne arvestus ettevõtte kulude kohta).

Koolituse teemad:

 • ettevõtte äriprotsesside kaardistamine;
 • rahaliste ja mitterahaliste näitajate tuvastamine, eristamine ja kasutamine. Kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed näitajad, nende kogumine ja kasutamine;
 • standardkulud, normkulud ja tegelikud kulud;
 • sissejuhatus mõõdikute süsteemi väljatöötamisse ja kasutamisesse;
 • toodete ja teenuste omahinna arvutamine, müügihinna määramine kasumlikkuse saavutamiseks;
 • ettevõtte tegevusmahu tasuvuspunkti arvutamine.

Koolituse eesmärk on anda teadmised ettevõtte arvestussüsteemi ülesehitamisest ning praktilised oskused selle kasutamiseks.

Sihtgrupp: töötajad ettevõtetest, kus juba juurutatakse või plaanitakse juurutada juhtimisarvestussüsteem

Oodatud on:

 • juhid - ettevõtete juhid, ostujuhid, müügijuhid, osakonnajuhid;
 • arvestusala spetsialistid - raamatupidajad, pearaamatupidajad;
 • töötajad, kelle ülesandeks on koostada eelarveid, prognoose ja kalkulatsioone või osaleda nende koostamise protsessides - müügijuhid- ja spetsialistid, eelarvestajad, prognoosijad, analüütikud.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab erinevaid kululiike ja nende tekkepõhjuseid ning oskab anda sisendit juhtimisotsuste vastuvõtmiseks;
 • oskab analüüsida otsuste tegemiseks vajalikke rahalisi ja mitterahalisi näitajad;
 • oskab arvutada toote või teenuse õige omahinna, võttes arvesse kõik ettevõttes esinevad kulud;
 • oskab arvutada tulude ja kulude muutuse mõju toote või teenuse omahinnale ja ettevõtte tulemusele;
 • teab kuidas luua arvestussüsteemi tulude ja kulude eelarvestamiseks, prognoosimiseks ning tegelike tulemuste võrdlemiseks.

Metoodika: 

Koolituse tulemusi hinnatakse praktiliste harjutuste kaudu. Harjutusi on võimalik sooritada (soovi korral) enda ettevõtte andmetel. Selleks palume osalejal ette valmistada oma ettevõtte materjalid: kasumiaruanne kontode ja kuude lõikes ning tegevusmahtu iseloomustavad näitajad. 

Koolitusel peab kaasas olema internetivõrku ühendatav arvuti koos  MS Excel programmiga.

Maht: 16 akadeemilist tundi

* Koolitus on osa Finantsjuhtimise arenguprogrammist. Koolitusmooduleid on võimalik osta eraldi või ühe paketina.

 

Koolitust viib läbi Märt Murd.

Märt Murd on ligi 20 aastat töötanud erinevatel finantsanalüüsi ja prognoosimisega seotud ametikohtadel. Ta tegeles Sideametis (tänane Tehnilise Järelevalve Amet) võrgutariifide kulupõhisuse analüüsimise ja tagamisega Eesti telekomituru avamisel. Hiljem liikus ta erasektorisse, kus töötas esmalt Swedbankis võlglaste analüüsijana ning seejärel eravaldusettevõtte finantsjuhina, vastutades kontserni ja selle tütar- ning sidusettevõtete käekäigu ja investeerimisprojektide eest. Märt on osalenud ka riigi osaluspoliitika väljatöötamisel ja rakendamisel Rahandusministeeriumis, esindades ministeeriumi KredExi laiendatud krediidikomitees ning osaledes riigile kuuluvate äriühingute nõukogude töös. Ta on töötanud Eesti Energias juhtivfinantskontrollerina, vastutades finantsprognooside ja eelarvete koostamise eest kontserni tütarettevõtetes Enefit Solutions ja Enefit Kaevandused. Praegu on Märt finantsjuht ettevõttes Woola, mis toodab jääkvillast mullikile alternatiivi.

2002. aastal pälvis Märt Raamatupidaja.ee poolt välja antava Arvestusala Edendaja tiitli. Tema persoonilugu saab lugeda SIIT.

Koolitajana lähtub Märt põhimõttest, et selgitamisel tuleb alati luua seosed erinevate faktide ja asjaolude vahel ning selgitada põhjuseid, miks midagi on just nii, nagu see on. See lähenemine on pälvinud tunnustust nii töökaaslaste, koostööpartnerite kui õppijate seas.

Koolitajad

 • Märt Murd

  Arvestusala Edendaja tiitliga pärjatud koolitaja, finantsjuht ja ettevõtja

  Märt Murd

  Arvestusala Edendaja tiitliga pärjatud koolitaja, finantsjuht ja ettevõtja

Ajakava

1.päev
2.päev

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

Ettevõtte arvestussüsteem

 • Majandusarvestus, finantsarvestus, kuluarvestus, juhtimisarvestus – mis need on, mis neist kasu on ning millist neist juhtimisel kasutada?
 • Mille üle ettevõttes arvestust tuleb pidada?
 • Näide: ettevõtte mõõdikute süsteem

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

Ettevõtte kulude analüüs

 • Millist liiki kulud ettevõttes esinevad ning kuidas neid ära tunda?
 • Miks on kulude liigitamine oluline ja mida erinevad kululiigid meile räägivad?

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

Omahinna arvutus

 • Mida tähendab omahind ja miks seda arvutatakse?
 • Omahinna kasutamine finantsarvestuses ja ettevõtte juhtimisel
 • Kuidas omahinda arvutatakse ja millised kululiigid on olulised?

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

Täiskuluarvestus e. traditsiooniline kuluarvestus (traditional costing)

 • Omahinna arvutamine tellimuspõhises kuluarvestuses
 • Omahinna arvutamine protsessipõhises kuluarvestuses
Ettevõtte arvestussüsteem

Kestus:

16 akadeemilist tundi

Juhtimisotsuste tegemine põhineb andmetel ning peab olema hoolikalt kalkuleeritud. Seega vajavad juhid juhtimisotsuste tegemisel mitmesugust infot, et adekvaatselt reageerida nii sise- kui väliskeskkonnast tulevatele muutustele. Selliseks infoks on reeglina erinevad omahinna tasemed, tootlikkust ning kasumlikkust puudutavad näitajad.

Finantsaruandlusest saadavate andmete puuduseks on see, et tegemist on minevikus toimunud infoga, mis saabub juhi töölauale viivitusega ning reeglina on see üldine (ettevõtet tervikuna kajastav, mitte konkreetsele tootele orienteeritud). Otsustamine ise on aga tulevikku suunatud tegevus, mistõttu tuleks kasutada ka tulevikku suunatud majandusarvestust (otsusepõhjenduslik majandus­arvestus, juhtimisarvestus), mis osaliselt põhineb kuluarvestusel (juhtimisarvestuse spetsiifilisi vajadusi koondav detailne arvestus ettevõtte kulude kohta).

Koolituse teemad:

 • ettevõtte äriprotsesside kaardistamine;
 • rahaliste ja mitterahaliste näitajate tuvastamine, eristamine ja kasutamine. Kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed näitajad, nende kogumine ja kasutamine;
 • standardkulud, normkulud ja tegelikud kulud;
 • sissejuhatus mõõdikute süsteemi väljatöötamisse ja kasutamisesse;
 • toodete ja teenuste omahinna arvutamine, müügihinna määramine kasumlikkuse saavutamiseks;
 • ettevõtte tegevusmahu tasuvuspunkti arvutamine.

Koolituse eesmärk on anda teadmised ettevõtte arvestussüsteemi ülesehitamisest ning praktilised oskused selle kasutamiseks.

Sihtgrupp: töötajad ettevõtetest, kus juba juurutatakse või plaanitakse juurutada juhtimisarvestussüsteem

Oodatud on:

 • juhid - ettevõtete juhid, ostujuhid, müügijuhid, osakonnajuhid;
 • arvestusala spetsialistid - raamatupidajad, pearaamatupidajad;
 • töötajad, kelle ülesandeks on koostada eelarveid, prognoose ja kalkulatsioone või osaleda nende koostamise protsessides - müügijuhid- ja spetsialistid, eelarvestajad, prognoosijad, analüütikud.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab erinevaid kululiike ja nende tekkepõhjuseid ning oskab anda sisendit juhtimisotsuste vastuvõtmiseks;
 • oskab analüüsida otsuste tegemiseks vajalikke rahalisi ja mitterahalisi näitajad;
 • oskab arvutada toote või teenuse õige omahinna, võttes arvesse kõik ettevõttes esinevad kulud;
 • oskab arvutada tulude ja kulude muutuse mõju toote või teenuse omahinnale ja ettevõtte tulemusele;
 • teab kuidas luua arvestussüsteemi tulude ja kulude eelarvestamiseks, prognoosimiseks ning tegelike tulemuste võrdlemiseks.

Metoodika: 

Koolituse tulemusi hinnatakse praktiliste harjutuste kaudu. Harjutusi on võimalik sooritada (soovi korral) enda ettevõtte andmetel. Selleks palume osalejal ette valmistada oma ettevõtte materjalid: kasumiaruanne kontode ja kuude lõikes ning tegevusmahtu iseloomustavad näitajad. 

Koolitusel peab kaasas olema internetivõrku ühendatav arvuti koos  MS Excel programmiga.

Maht: 16 akadeemilist tundi

* Koolitus on osa Finantsjuhtimise arenguprogrammist. Koolitusmooduleid on võimalik osta eraldi või ühe paketina.

 

Koolitust viib läbi Märt Murd.

Märt Murd on ligi 20 aastat töötanud erinevatel finantsanalüüsi ja prognoosimisega seotud ametikohtadel. Ta tegeles Sideametis (tänane Tehnilise Järelevalve Amet) võrgutariifide kulupõhisuse analüüsimise ja tagamisega Eesti telekomituru avamisel. Hiljem liikus ta erasektorisse, kus töötas esmalt Swedbankis võlglaste analüüsijana ning seejärel eravaldusettevõtte finantsjuhina, vastutades kontserni ja selle tütar- ning sidusettevõtete käekäigu ja investeerimisprojektide eest. Märt on osalenud ka riigi osaluspoliitika väljatöötamisel ja rakendamisel Rahandusministeeriumis, esindades ministeeriumi KredExi laiendatud krediidikomitees ning osaledes riigile kuuluvate äriühingute nõukogude töös. Ta on töötanud Eesti Energias juhtivfinantskontrollerina, vastutades finantsprognooside ja eelarvete koostamise eest kontserni tütarettevõtetes Enefit Solutions ja Enefit Kaevandused. Praegu on Märt finantsjuht ettevõttes Woola, mis toodab jääkvillast mullikile alternatiivi.

2002. aastal pälvis Märt Raamatupidaja.ee poolt välja antava Arvestusala Edendaja tiitli. Tema persoonilugu saab lugeda SIIT.

Koolitajana lähtub Märt põhimõttest, et selgitamisel tuleb alati luua seosed erinevate faktide ja asjaolude vahel ning selgitada põhjuseid, miks midagi on just nii, nagu see on. See lähenemine on pälvinud tunnustust nii töökaaslaste, koostööpartnerite kui õppijate seas.

Koolitajad

 • Märt Murd

  Arvestusala Edendaja tiitliga pärjatud koolitaja, finantsjuht ja ettevõtja

  Märt Murd

  Arvestusala Edendaja tiitliga pärjatud koolitaja, finantsjuht ja ettevõtja

Ajakava

1.päev
2.päev

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

Ettevõtte arvestussüsteem

 • Majandusarvestus, finantsarvestus, kuluarvestus, juhtimisarvestus – mis need on, mis neist kasu on ning millist neist juhtimisel kasutada?
 • Mille üle ettevõttes arvestust tuleb pidada?
 • Näide: ettevõtte mõõdikute süsteem

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

Ettevõtte kulude analüüs

 • Millist liiki kulud ettevõttes esinevad ning kuidas neid ära tunda?
 • Miks on kulude liigitamine oluline ja mida erinevad kululiigid meile räägivad?

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

Omahinna arvutus

 • Mida tähendab omahind ja miks seda arvutatakse?
 • Omahinna kasutamine finantsarvestuses ja ettevõtte juhtimisel
 • Kuidas omahinda arvutatakse ja millised kululiigid on olulised?

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

Täiskuluarvestus e. traditsiooniline kuluarvestus (traditional costing)

 • Omahinna arvutamine tellimuspõhises kuluarvestuses
 • Omahinna arvutamine protsessipõhises kuluarvestuses

Registreerimine

Hind
Osalejaid

14.-15.10.2024 Ettevõtte arvestussüsteem

975,00 €

1189,50 € km-ga

14.-15.10.2024 Ettevõtte arvestussüsteem

OsalejaidHind

975,00 €

1189,50 € km-ga

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta. Enne koolituse toimumist saadame Teile e-kirjaga meeldetuletuse osalemise infoga.  Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni.  

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste harjutuste käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Koolitus toimub hästi valgustatud ning metoodikat toetavas ruumis. Ratastooliga ligipääs on tagatud.  

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Äripäeva Akadeemia | Vana-Lõuna 39/1, Tallinn | 667 0439 | [email protected]
© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]