Kaugtöö ja hübriidmeeskondade juhtimine

Kuidas juhina hakkama saada “virtuaalkontori” väljakutsetega selliselt, et iga meeskonnaliige oleks motiveeritud, pühendunud ja tulemuslik?

Kaugtöö ja hübriidmeeskondade juhtimine

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Veebikoolitus

Globaalselt tuntud konsultatsiooniettevõtte McKinsey & Company prognoosi kohaselt on tuleviku töökeskkond ja -korraldus hübriidvorm kaugtööst ja kontorist. Paindlikke töökohti vahendava portaali Flexjobs 2021 läbiviidud uuringu järgi eelistab 97% töötajatest mingis vormis kaugtööd. Bryan Robinsoni sõnul on toksilise töökultuuri, madala palga ja juhtimiskvaliteedi kõrval kaugtöö võimaluse puudumine üks peamistest põhjustest, miks inimesed otsustavad töökohta vahetada. 

Töötajad nõuavad kaugtöö võimalusi ja tööandjad reageerivad sellele, liikudes hübriidse töömudeli suunas, mis on kombinatsioon kontorist ja kaugtööst. Kui juhid soovivad hoida ja meelitada ligi parimaid talente, siis tuleb omandada uued oskused, et  nii hübriidsed kui ka virtuaalsed meeskonnad toimiksid tõhusalt ja töötajad oleksid motiveeritud. Juhid peavad erilist tähelepanu pöörama sellele, kuidas luuakse ja säilitatakse kultuur, usaldus, motivatsioon ja kolleegidevahelised suhted selles uues keskkonnas. Selleks, et meeskond oleks tulemuslik, peab vanad juhtimispraktikad asendama uutega.

Koolituse eesmärk on aidata juhil mõista kaugtööga kaasnevaid väljakutseid ning pakkuda erinevaid kaasaegseid võimalusi hübriidmeeskondade edukaks juhtimiseks.

Koolitusele on oodatud kõik juhid olenemata valdkonnast ja juhtimistasandist, juhid kelle meeskonnas tehakse kaugtööd või kes tunnetavad survet kaugtööd praktiseerida.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Soovid teada saada millised on konkreetsed eelised ja probleemid, mida tuleb kaugtöö ja hübriidmeeskondade puhul arvesse võtta?
 • Sind huvitab kuidas tehnoloogia võib mõjutada töötajate psühholoogilist seisundit? Kas ekraaniväsimus on päriselt olemas?
 • Sulle tundub, et töötajad ei tööta kaugtöö vormis sama tulemuslikult kui kontoris olles?
 • Sa vajaksid uusi teadmisi, kuidas töötajaid kaugtöö keskkonnas innustada ja motiveerida?
 • Soovid teada saada kuidas pidada raskeid vestlusi ja lahendada konflikte olukorras, kus puudub võimalus näost-näkku kohtuda?
 • Sind huvitab kuidas virtuaalmeeskondadega teha innovatsiooni?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab kaug- ja hübriidtöövormiga kaasnevaid väljakutseid ja eeliseid;
 • teab, kuidas suurendada meeskonnaliikmete motivatsiooni;
 • mõistab, kuidas luua usaldust ja ühendust kaugtöökeskkonnas;
 • teab, kuidas jagada tõhusalt teavet virtuaalsetes meeskondades;
 • mõistab, kuidas kujundada virtuaalse meeskonna koosolekud, et kaasata kõiki meeskonnaliikmeid;
 • mõistab, kuidas luua tugev pinnas innovatsiooniks;
 • teab, kuidas selgitada välja ülesanded ja tegevused, mis sobivad kõige paremini kaugtöö ja mis omakorda kohapealse töö tegemiseks.

Koolitusel vaheldub teoreetiline osa praktiliste harjutustega. Osalejad saavad veebikeskonnas läbi proovida ning enda jaoks leida kõige sobilikumad praktikad. Lisaks saavad kõik koolituse läbinud kaasa ka ülevaatliku materjali, mis toetab kaugtöö juhtimise rakendamist igapäevatöös.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ning õpiväljundite saavutamine. Koolituse tulemusi hinnatakse harjutamise ja arutelude teel.Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Koolitus toimub veebikeskkonnas Zoom. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo. Palume osalejatel koolituse ajal veebikaamera sees hoida.

Maht: 8 akadeemilist tundi.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Koolitusel osalenute tagasiside:

✔️"Väga kasulik ja teema , mida mujalt õppida ei saa."

✔️"Võtan siit korraliku menüü kaasa, mida praktiseerida."

✔️ "Selge esitlus ja ülesehitus toredate näidetega, vajalikud aspektid käsitletud. Super!"

✔️"Mulle eriti meeldisid väikesed tehniliste lahenduste vihjed, millega meeskondade tööd-
paremaks/kiiremaks jne muuta."

Koolitajad

 • Reelika Ein

  Reelika Ein on organisatsiooni- ja juhtimiskultuuri kujundaja, innovatsioonijuhtimise konsultant ja 15+ aastase töökogemusega inimeste juhtimise valdkonna praktik, kes on omandanud kaasaegsed teadmised innovatsiooni ja kaugtöö juhtimisest Stanfordi Ülikoolis.            

  Reelika kogemus kaugtöö ja -meeskondade juhtimisega sai alguse juba 2010, kui Päästeametis tuli distantsilt juhtida erinevates asukohtades paiknevaid meeskondi virtuaalselt ja paindlikke töövorme väärtustades. Täna töötab Reelika startupis INZMO, mis tegutseb Tallinnas, Berliinis ja Liechtensteinis.

  Reelika on Eestis ainus, kes koolitab kaugtöö teemal juhte maailma tipptasemel teadmiste pinnalt. Koolitusel annab ta edasi teadmised, mis on omandatud Stanfordi Ülikoolis 3 kursuse baasilt.

  Reelika Ein

  Reelika Ein on organisatsiooni- ja juhtimiskultuuri kujundaja, innovatsioonijuhtimise konsultant ja 15+ aastase töökogemusega inimeste juhtimise valdkonna praktik, kes on omandanud kaasaegsed teadmised innovatsiooni ja kaugtöö juhtimisest Stanfordi Ülikoolis.            

  Reelika kogemus kaugtöö ja -meeskondade juhtimisega sai alguse juba 2010, kui Päästeametis tuli distantsilt juhtida erinevates asukohtades paiknevaid meeskondi virtuaalselt ja paindlikke töövorme väärtustades. Täna töötab Reelika startupis INZMO, mis tegutseb Tallinnas, Berliinis ja Liechtensteinis.

  Reelika on Eestis ainus, kes koolitab kaugtöö teemal juhte maailma tipptasemel teadmiste pinnalt. Koolitusel annab ta edasi teadmised, mis on omandatud Stanfordi Ülikoolis 3 kursuse baasilt.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine veebikeskkonnas Zoom

Koolitus toimub veebikeskkonnas Zoom.

09:45 – 11:30

1.Kaugtöö ja hübriidmeeskonna juhtimisega seotud peamised väljakutsed ning lahendused

11:30 – 11:45

Paus

11:45 – 13:15

2. (Kaug)töötaja motiveerimine

13:15 – 14:00

Lõunapaus

14:00 – 15:30

3. Virtuaalkontori psühholoogilised pimenurgad ja nendega toimetuleku viisid

15:30 – 15:45

Paus

15:45 – 17:00

4. Innovatsiooni loomine hübriidmeeskondadega

Kaugtöö ja hübriidmeeskondade juhtimine

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Veebikoolitus

Globaalselt tuntud konsultatsiooniettevõtte McKinsey & Company prognoosi kohaselt on tuleviku töökeskkond ja -korraldus hübriidvorm kaugtööst ja kontorist. Paindlikke töökohti vahendava portaali Flexjobs 2021 läbiviidud uuringu järgi eelistab 97% töötajatest mingis vormis kaugtööd. Bryan Robinsoni sõnul on toksilise töökultuuri, madala palga ja juhtimiskvaliteedi kõrval kaugtöö võimaluse puudumine üks peamistest põhjustest, miks inimesed otsustavad töökohta vahetada. 

Töötajad nõuavad kaugtöö võimalusi ja tööandjad reageerivad sellele, liikudes hübriidse töömudeli suunas, mis on kombinatsioon kontorist ja kaugtööst. Kui juhid soovivad hoida ja meelitada ligi parimaid talente, siis tuleb omandada uued oskused, et  nii hübriidsed kui ka virtuaalsed meeskonnad toimiksid tõhusalt ja töötajad oleksid motiveeritud. Juhid peavad erilist tähelepanu pöörama sellele, kuidas luuakse ja säilitatakse kultuur, usaldus, motivatsioon ja kolleegidevahelised suhted selles uues keskkonnas. Selleks, et meeskond oleks tulemuslik, peab vanad juhtimispraktikad asendama uutega.

Koolituse eesmärk on aidata juhil mõista kaugtööga kaasnevaid väljakutseid ning pakkuda erinevaid kaasaegseid võimalusi hübriidmeeskondade edukaks juhtimiseks.

Koolitusele on oodatud kõik juhid olenemata valdkonnast ja juhtimistasandist, juhid kelle meeskonnas tehakse kaugtööd või kes tunnetavad survet kaugtööd praktiseerida.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Soovid teada saada millised on konkreetsed eelised ja probleemid, mida tuleb kaugtöö ja hübriidmeeskondade puhul arvesse võtta?
 • Sind huvitab kuidas tehnoloogia võib mõjutada töötajate psühholoogilist seisundit? Kas ekraaniväsimus on päriselt olemas?
 • Sulle tundub, et töötajad ei tööta kaugtöö vormis sama tulemuslikult kui kontoris olles?
 • Sa vajaksid uusi teadmisi, kuidas töötajaid kaugtöö keskkonnas innustada ja motiveerida?
 • Soovid teada saada kuidas pidada raskeid vestlusi ja lahendada konflikte olukorras, kus puudub võimalus näost-näkku kohtuda?
 • Sind huvitab kuidas virtuaalmeeskondadega teha innovatsiooni?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab kaug- ja hübriidtöövormiga kaasnevaid väljakutseid ja eeliseid;
 • teab, kuidas suurendada meeskonnaliikmete motivatsiooni;
 • mõistab, kuidas luua usaldust ja ühendust kaugtöökeskkonnas;
 • teab, kuidas jagada tõhusalt teavet virtuaalsetes meeskondades;
 • mõistab, kuidas kujundada virtuaalse meeskonna koosolekud, et kaasata kõiki meeskonnaliikmeid;
 • mõistab, kuidas luua tugev pinnas innovatsiooniks;
 • teab, kuidas selgitada välja ülesanded ja tegevused, mis sobivad kõige paremini kaugtöö ja mis omakorda kohapealse töö tegemiseks.

Koolitusel vaheldub teoreetiline osa praktiliste harjutustega. Osalejad saavad veebikeskonnas läbi proovida ning enda jaoks leida kõige sobilikumad praktikad. Lisaks saavad kõik koolituse läbinud kaasa ka ülevaatliku materjali, mis toetab kaugtöö juhtimise rakendamist igapäevatöös.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ning õpiväljundite saavutamine. Koolituse tulemusi hinnatakse harjutamise ja arutelude teel.Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Koolitus toimub veebikeskkonnas Zoom. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo. Palume osalejatel koolituse ajal veebikaamera sees hoida.

Maht: 8 akadeemilist tundi.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Koolitusel osalenute tagasiside:

✔️"Väga kasulik ja teema , mida mujalt õppida ei saa."

✔️"Võtan siit korraliku menüü kaasa, mida praktiseerida."

✔️ "Selge esitlus ja ülesehitus toredate näidetega, vajalikud aspektid käsitletud. Super!"

✔️"Mulle eriti meeldisid väikesed tehniliste lahenduste vihjed, millega meeskondade tööd-
paremaks/kiiremaks jne muuta."

Koolitajad

 • Reelika Ein

  Reelika Ein on organisatsiooni- ja juhtimiskultuuri kujundaja, innovatsioonijuhtimise konsultant ja 15+ aastase töökogemusega inimeste juhtimise valdkonna praktik, kes on omandanud kaasaegsed teadmised innovatsiooni ja kaugtöö juhtimisest Stanfordi Ülikoolis.            

  Reelika kogemus kaugtöö ja -meeskondade juhtimisega sai alguse juba 2010, kui Päästeametis tuli distantsilt juhtida erinevates asukohtades paiknevaid meeskondi virtuaalselt ja paindlikke töövorme väärtustades. Täna töötab Reelika startupis INZMO, mis tegutseb Tallinnas, Berliinis ja Liechtensteinis.

  Reelika on Eestis ainus, kes koolitab kaugtöö teemal juhte maailma tipptasemel teadmiste pinnalt. Koolitusel annab ta edasi teadmised, mis on omandatud Stanfordi Ülikoolis 3 kursuse baasilt.

  Reelika Ein

  Reelika Ein on organisatsiooni- ja juhtimiskultuuri kujundaja, innovatsioonijuhtimise konsultant ja 15+ aastase töökogemusega inimeste juhtimise valdkonna praktik, kes on omandanud kaasaegsed teadmised innovatsiooni ja kaugtöö juhtimisest Stanfordi Ülikoolis.            

  Reelika kogemus kaugtöö ja -meeskondade juhtimisega sai alguse juba 2010, kui Päästeametis tuli distantsilt juhtida erinevates asukohtades paiknevaid meeskondi virtuaalselt ja paindlikke töövorme väärtustades. Täna töötab Reelika startupis INZMO, mis tegutseb Tallinnas, Berliinis ja Liechtensteinis.

  Reelika on Eestis ainus, kes koolitab kaugtöö teemal juhte maailma tipptasemel teadmiste pinnalt. Koolitusel annab ta edasi teadmised, mis on omandatud Stanfordi Ülikoolis 3 kursuse baasilt.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine veebikeskkonnas Zoom

Koolitus toimub veebikeskkonnas Zoom.

09:45 – 11:30

1.Kaugtöö ja hübriidmeeskonna juhtimisega seotud peamised väljakutsed ning lahendused

11:30 – 11:45

Paus

11:45 – 13:15

2. (Kaug)töötaja motiveerimine

13:15 – 14:00

Lõunapaus

14:00 – 15:30

3. Virtuaalkontori psühholoogilised pimenurgad ja nendega toimetuleku viisid

15:30 – 15:45

Paus

15:45 – 17:00

4. Innovatsiooni loomine hübriidmeeskondadega

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]