Kuidas juhtida talente?

Tööriistad ambitsioonika meeskonna juhtimiseks

Kuidas juhtida talente?

Kestus:

11 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Selleks, et edukalt meeskonda juhtida, tuleb enda meeskonnaliikmeid tunda ja osata neile individuaalselt läheneda. Sageli napib juhtidel vastavaid oskusi, mis pidurdab suurepäraste tulemuste saavutamist. Need oskused on seotud inimeste motiveerimisega, inimestele tunde andmisega, et nad on olulised ja märgatud – positiivse tööõhkkonna loomise oskused, arenguvestluste läbiviimise oskused, tagasiside andmise oskused ja läbi tööülesannete arendamise oskused.

Kuna talente ja töötajaid napib ning töötajate ootused on muutunud, on olemasolevate töötajate hoidmiseks ja uute sobivate töötajate ettevõttesse värbamiseks teha midagi teistmoodi. Vaja on leida viisid, kuidas inimestele personaalselt läheneda ning nende potentsiaali, ambitsioone ja vajadusi tundma õppida ning neile luua sobivad tingimused, samaaegselt nende potentsiaali maksimaalselt ära kasutades.

 

Koolitusel käsitletakse kahte uudset teemat juhtimises:

 • Juht, kui talendijuht (Talent Advisor);
 • Juht, kui personaalsete töörollide kujundaja ja meeskonnaliikmete karjääri suunaja (Job Crafting).

Kaasaegne talendijuhtimise oskustega juht oskab oma inimesi ja nende potentsiaali analüüsida, inimsuhteid ja konflikte juhtida, peab regulaarseid 1:1 vestlusi, annab regulaarselt tagasisidet, on abiks oma meeskonnaliikmete karjääri planeerimisel ja aitab meeskonnas välja kujundada parimad ja toimivad töörollid.

Koolituse eesmärk on inspireerida juhte personaliseeritud juhtimise teemadel ja luua neile võimalus oma oskuseid täiendada.

Koolitusele on oodatud:

 • Juhid, kes tunnevad, et vajavad „restarti“. Alustavad ja kogenud juhid, kes soovivad oma tööriistakasti värskendada;
 • Personalijuhid ja -partnerid.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas soovid, et inimesed teeksid oma tööd suurema pühendumuse ja rõõmuga?
 • Kas tahaksid inimestest paremini aru saada?
 • Kas tunned, et Sul napib teadmisi ja oskusi personaalseks tööks oma inimestega?
 • Kas soovid täiendada enda psühholoogialaseid teadmisi?
 • Kas soovid teada saada karjääriplaneerimise algtõed?
 • Kas tahad teada, mis on Talent Advisory lähenemine ja Job Crafting?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • on tutvunud kaasaegse Talent Advisory lähenemisega juhtimises;
 • oskab hinnata oma töötajate tõelist potentsiaali ja võimeid;
 • mõistab, et tema meeskond koosneb erineva profiiliga inimestest;
 • teab, kuidas analüüsida inimesi ja leida seda, mis neid motiveerib;
 • on tutvunud erinevate 1:1 peetavate vestluste mudelitega, oskab küsida coachivaid küsimusi;
 • mõistab enda rolli meeskonnaliimete karjääritee planeerijana;
 • oskab kasutada Job Craftingu võtteid, et oskuslikult enda inimeste töörolle kujundada.

Koolituse tulemusi hinnatakse koolituspäevade harjutuste, grupitööde ja arutelude põhjal. Teisel päeval esitavad osalejad enda tegevussammude lühiplaani, mida nad soovivad enda organisatsioonis ellu viia.

Peale esimest koolituspäeva teevad osalejad meeskonnaliikmete Skill & Will analüüsi või job craftingu ühele oma meeskonnaliikmele.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

Koolitus toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele – auditooriumis, kus on kasutusel kõik ohutust tagavad meetmed ja/või veebis Zoom keskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Koolitajad

 • Tiiu Allikvee

  Fontese juhtivkonsultant ja mentorluse valdkonna juht. Executive Coach ja Senior Practitioner (EMCC), sertifitseeritud karjäärinõustaja (tase 7). On olnud aastaid juhtide nõustaja ja kompetentside hindaja, arenguprogrammide disainija ja koolitaja. Fontese coachiva mentorluse programmi üks eestvedajatest. Koolitab erinevatel teemadel: juhtimine, mentorlus, karjäärinõustajate väljaõppeprogrammid, coachiv juhtimine, jne.

  Tiiu Allikvee

  Fontese juhtivkonsultant ja mentorluse valdkonna juht. Executive Coach ja Senior Practitioner (EMCC), sertifitseeritud karjäärinõustaja (tase 7). On olnud aastaid juhtide nõustaja ja kompetentside hindaja, arenguprogrammide disainija ja koolitaja. Fontese coachiva mentorluse programmi üks eestvedajatest. Koolitab erinevatel teemadel: juhtimine, mentorlus, karjäärinõustajate väljaõppeprogrammid, coachiv juhtimine, jne.

 • Piret Jamnes

  Fontese partner, Talent Development ärisuuna juht. Executive Coach ja Senior Practitioner (EMCC), sertifitseeritud karjäärinõustaja (tase 7), TLÜ karjääri arendamise ja juhtimise külalislektor. On olnud aastaid juhtide nõustaja, kompetentside hindaja, arenguprogrammide disainija ja koolitaja. Fontese coachiva mentorluse programmi üks eestvedajatest. Õpib praegu Ecole des Ponts Business Schoolis Doctorate of Business Administration kursusel.

  Piret Jamnes

  Fontese partner, Talent Development ärisuuna juht. Executive Coach ja Senior Practitioner (EMCC), sertifitseeritud karjäärinõustaja (tase 7), TLÜ karjääri arendamise ja juhtimise külalislektor. On olnud aastaid juhtide nõustaja, kompetentside hindaja, arenguprogrammide disainija ja koolitaja. Fontese coachiva mentorluse programmi üks eestvedajatest. Õpib praegu Ecole des Ponts Business Schoolis Doctorate of Business Administration kursusel.

Ajakava

1.päev
2.päev

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

Muutunud ootused juhtimisele

•    Sissejuhatus. Saame tuttavaks.
•    Muutunud ootused juhtimisele.
•    Talent Advisory lähenemine juhtimisele

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

Juht kui Talent Advisor

•    Juhi erinevad rollid ja tegevused.
•    Kuidas juht loob väärtust?
•    Erinevad juhtimisstiilid (D. Goleman).
•    Töötajate potentsiaali määratlemine.
•    Enda ettevõtte kogemuse jagamine.

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

Meeskonnaliikmete tundmine ja nende tugevuste rakendamine

•    Meeskonnaliikmete analüüsimine. Skill & Will mudel.
•    Ära sunni koera puu otsa ronima! Kuidas kujundada parimad töörollid.
•    Job Crafting – töörolli kujundamine.
•    Job Craftingu harjutus.

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 16:30

Juht kui meeskonnaliikme karjääri suunaja

•    Karjääri tänapäevane mõiste.
•    Karjääridisain pikas ja lühikeses vaates.
•    Töötaja motivatsiooni kraadimine.
•    Isiklikud tööväärtused ja nendega arvestamine.
•    Harjutus tööväärtuskaartidega.
•    Mida saab juht teha, et toetada meeskonnaliikme arengut?

Kuidas juhtida talente?

Kestus:

11 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Selleks, et edukalt meeskonda juhtida, tuleb enda meeskonnaliikmeid tunda ja osata neile individuaalselt läheneda. Sageli napib juhtidel vastavaid oskusi, mis pidurdab suurepäraste tulemuste saavutamist. Need oskused on seotud inimeste motiveerimisega, inimestele tunde andmisega, et nad on olulised ja märgatud – positiivse tööõhkkonna loomise oskused, arenguvestluste läbiviimise oskused, tagasiside andmise oskused ja läbi tööülesannete arendamise oskused.

Kuna talente ja töötajaid napib ning töötajate ootused on muutunud, on olemasolevate töötajate hoidmiseks ja uute sobivate töötajate ettevõttesse värbamiseks teha midagi teistmoodi. Vaja on leida viisid, kuidas inimestele personaalselt läheneda ning nende potentsiaali, ambitsioone ja vajadusi tundma õppida ning neile luua sobivad tingimused, samaaegselt nende potentsiaali maksimaalselt ära kasutades.

 

Koolitusel käsitletakse kahte uudset teemat juhtimises:

 • Juht, kui talendijuht (Talent Advisor);
 • Juht, kui personaalsete töörollide kujundaja ja meeskonnaliikmete karjääri suunaja (Job Crafting).

Kaasaegne talendijuhtimise oskustega juht oskab oma inimesi ja nende potentsiaali analüüsida, inimsuhteid ja konflikte juhtida, peab regulaarseid 1:1 vestlusi, annab regulaarselt tagasisidet, on abiks oma meeskonnaliikmete karjääri planeerimisel ja aitab meeskonnas välja kujundada parimad ja toimivad töörollid.

Koolituse eesmärk on inspireerida juhte personaliseeritud juhtimise teemadel ja luua neile võimalus oma oskuseid täiendada.

Koolitusele on oodatud:

 • Juhid, kes tunnevad, et vajavad „restarti“. Alustavad ja kogenud juhid, kes soovivad oma tööriistakasti värskendada;
 • Personalijuhid ja -partnerid.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas soovid, et inimesed teeksid oma tööd suurema pühendumuse ja rõõmuga?
 • Kas tahaksid inimestest paremini aru saada?
 • Kas tunned, et Sul napib teadmisi ja oskusi personaalseks tööks oma inimestega?
 • Kas soovid täiendada enda psühholoogialaseid teadmisi?
 • Kas soovid teada saada karjääriplaneerimise algtõed?
 • Kas tahad teada, mis on Talent Advisory lähenemine ja Job Crafting?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • on tutvunud kaasaegse Talent Advisory lähenemisega juhtimises;
 • oskab hinnata oma töötajate tõelist potentsiaali ja võimeid;
 • mõistab, et tema meeskond koosneb erineva profiiliga inimestest;
 • teab, kuidas analüüsida inimesi ja leida seda, mis neid motiveerib;
 • on tutvunud erinevate 1:1 peetavate vestluste mudelitega, oskab küsida coachivaid küsimusi;
 • mõistab enda rolli meeskonnaliimete karjääritee planeerijana;
 • oskab kasutada Job Craftingu võtteid, et oskuslikult enda inimeste töörolle kujundada.

Koolituse tulemusi hinnatakse koolituspäevade harjutuste, grupitööde ja arutelude põhjal. Teisel päeval esitavad osalejad enda tegevussammude lühiplaani, mida nad soovivad enda organisatsioonis ellu viia.

Peale esimest koolituspäeva teevad osalejad meeskonnaliikmete Skill & Will analüüsi või job craftingu ühele oma meeskonnaliikmele.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

Koolitus toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele – auditooriumis, kus on kasutusel kõik ohutust tagavad meetmed ja/või veebis Zoom keskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Koolitajad

 • Tiiu Allikvee

  Fontese juhtivkonsultant ja mentorluse valdkonna juht. Executive Coach ja Senior Practitioner (EMCC), sertifitseeritud karjäärinõustaja (tase 7). On olnud aastaid juhtide nõustaja ja kompetentside hindaja, arenguprogrammide disainija ja koolitaja. Fontese coachiva mentorluse programmi üks eestvedajatest. Koolitab erinevatel teemadel: juhtimine, mentorlus, karjäärinõustajate väljaõppeprogrammid, coachiv juhtimine, jne.

  Tiiu Allikvee

  Fontese juhtivkonsultant ja mentorluse valdkonna juht. Executive Coach ja Senior Practitioner (EMCC), sertifitseeritud karjäärinõustaja (tase 7). On olnud aastaid juhtide nõustaja ja kompetentside hindaja, arenguprogrammide disainija ja koolitaja. Fontese coachiva mentorluse programmi üks eestvedajatest. Koolitab erinevatel teemadel: juhtimine, mentorlus, karjäärinõustajate väljaõppeprogrammid, coachiv juhtimine, jne.

 • Piret Jamnes

  Fontese partner, Talent Development ärisuuna juht. Executive Coach ja Senior Practitioner (EMCC), sertifitseeritud karjäärinõustaja (tase 7), TLÜ karjääri arendamise ja juhtimise külalislektor. On olnud aastaid juhtide nõustaja, kompetentside hindaja, arenguprogrammide disainija ja koolitaja. Fontese coachiva mentorluse programmi üks eestvedajatest. Õpib praegu Ecole des Ponts Business Schoolis Doctorate of Business Administration kursusel.

  Piret Jamnes

  Fontese partner, Talent Development ärisuuna juht. Executive Coach ja Senior Practitioner (EMCC), sertifitseeritud karjäärinõustaja (tase 7), TLÜ karjääri arendamise ja juhtimise külalislektor. On olnud aastaid juhtide nõustaja, kompetentside hindaja, arenguprogrammide disainija ja koolitaja. Fontese coachiva mentorluse programmi üks eestvedajatest. Õpib praegu Ecole des Ponts Business Schoolis Doctorate of Business Administration kursusel.

Ajakava

1.päev
2.päev

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

Muutunud ootused juhtimisele

•    Sissejuhatus. Saame tuttavaks.
•    Muutunud ootused juhtimisele.
•    Talent Advisory lähenemine juhtimisele

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

Juht kui Talent Advisor

•    Juhi erinevad rollid ja tegevused.
•    Kuidas juht loob väärtust?
•    Erinevad juhtimisstiilid (D. Goleman).
•    Töötajate potentsiaali määratlemine.
•    Enda ettevõtte kogemuse jagamine.

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

Meeskonnaliikmete tundmine ja nende tugevuste rakendamine

•    Meeskonnaliikmete analüüsimine. Skill & Will mudel.
•    Ära sunni koera puu otsa ronima! Kuidas kujundada parimad töörollid.
•    Job Crafting – töörolli kujundamine.
•    Job Craftingu harjutus.

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 16:30

Juht kui meeskonnaliikme karjääri suunaja

•    Karjääri tänapäevane mõiste.
•    Karjääridisain pikas ja lühikeses vaates.
•    Töötaja motivatsiooni kraadimine.
•    Isiklikud tööväärtused ja nendega arvestamine.
•    Harjutus tööväärtuskaartidega.
•    Mida saab juht teha, et toetada meeskonnaliikme arengut?

Registreerimine

Hind
Osalejaid

29.11., 06.12.2023 Kuidas juhtida talente?

755,00 €

906,00 € km-ga

0
 • Registreeri Töötukassa kaudu

29.11., 06.12.2023 Kuidas juhtida talente?

OsalejaidHind
0

755,00 €

906,00 € km-ga

 • Registreeri Töötukassa kaudu

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].

Tühistamisinfo

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2023
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]