Riskijuhtimine

Riskide juhtimine: miks, kes ja kuidas?

Riskijuhtimine

Kestus:

4 akadeemilist tundi

Organisatsioonide edukust hinnatakse muuhulgas selle järgi, kui hästi ja efektiivselt nad suudavad  oma eesmärke saavutada. Tänane maailm näitab selgelt, et ettevõtete eesmärgid ohustavad sageli kriitiliste riskide realiseerumine ning nende laastav mõju. Seega on esmalt väga oluline, et nii spetsialistel kui juhtidel on kõige värskemad teadmised riskide juhtimise põhimõtetest. Lisaks on oluline, et nad oskavad riskijuhtimise teadmisi rakendada ning luua organisatsioonikultuuri, kus riskide juhtimine on lahendatud asjakohaselt ning töötajad mõistavad oma rolli riskijuhtimisega seoses.

Koolituse eesmärk on anda laiapõhjaline ülevaade ettevõtte riskide juhtimise põhimõtetest ja protsessist suuremate ettevõtete kontekstis.

Sihtgrupp: erinevate valdkondade spetsialistid ja juhid, kes soovivad saada süsteemset ülevaadet ettevõtte riskide juhtimise põhimõtetest, riskide juhtimise protsessist ning riskide juhtimise erinevatest tehnikatest

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab ettevõtte riskijuhtimise põhitõdesid, saab aru põhimõistetest;
 • mõistab, millised on enamlevinud riskide tüübid ja riskide maandamise strateegiad;
 • oskab vajadusel väärtust luua riskide enesehindamise protsessis;
 • orienteerub riskide juhtimise protsessis.

Metoodika:

Koolitus viiakse läbi loenguna. Erinevate teemade kinnistamiseks kasutatakse lektori koordineeritud ühiseid arutelusid ning tehakse praktilisi harjutusi. Koolituse temaatikaid kinnistatakse ning tulemusi hinnatakse praktiliste harjutuste tegemise ning ühiste arutelude abil.

Maht: 4 akadeemilist tundi

* Koolitus on osa Finantsjuhtimise arenguprogrammist. Koolitusmooduleid on võimalik osta eraldi või ühe paketina.

 

Koolitust viib läbi Kuldar Ojang.

Kuldar on omandanud magistrikraadi TTÜ majandusteaduskonnas ning töötanud panganduses alates 1994. aastast. Tal on üle 15 aasta siseauditi töökogemust Hansapangas/Swedbankis ning 7 aastat riskijuhtimise ja toimepidevuse juhtimise kogemust SEB Pangas.

Lisaks on Kuldar olnud auditikomitee liige Eesti Raudtee AS-is, Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA-s ja TREV-2 grupis. Ta on pidanud loenguid siseauditi ja riskijuhtimise teemadel Eesti Siseaudiitorite Ühingu liikmetele, mitmetele avaliku- ja erasektori organisatsioonidele ning Audentese ja Tallinna Tehnikaülikooli tudengitele.

Kuldaril on erialased sertifikaadid CIA (Certified Internal Auditor) ja CCSA (Certification in Control Self-Assessment). Ta on olnud Eesti Siseaudiitorite Ühingu ja Institute of Internal Auditors (IIA) liige alates 2000. aastast.

 

Koolitusel osalejate tagasiside:

"Väga asjakohane materjal, head näited."
"Ainult kiidusõnad - väga pädev, seletas huvitavalt, tõi praktilisi näiteid."
"Väga hea koolitaja, selgitas lihtsalt, tõi suurepäraseid näiteid-temaga oli mugav suhelda."
"Rääkis asjakohaselt, tõi konkreetseid näiteid elust, seletas asjad ilusti lahti ja sai ise mõelda küsimustele vastuseid."

 

Loe ka temaatilist intervjuud: Kuldar Ojanguga riskijuhtimisest

Koolitajad

 • Kuldar Ojang

  Riskijuhtimise ekspert

  Kuldar Ojang

  Riskijuhtimise ekspert

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

Loeng

 • Riskid – definitsioonid ja põhimõisted, levinumad riskitüübid
 • Rollid ja strateegiad riskide juhtimisel
  • Kolme kaitseliini mudel
  • Rollid riskide juhtimisel
  • Riskide maandamise strateegiad
  • Riskide juhtimise head tavad
  • Riskide omanikud

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

Loeng

 • Riskide juhtimise protsess
  • Põhimõtted ja eeldused ning riskide juhtimise eesmärgid
  • Riskide tuvastamise tehnikad (Risk Self assessment tehnika)
  • Riskide hindamine
  • Riskide juhtimine
  • Riskide seire ja aruandlus
  • Intsidentide juhtimine
  • Toimepidevuse planeerimine
  • Riskide juhtimine ja kommunikatsioon
Riskijuhtimine

Kestus:

4 akadeemilist tundi

Organisatsioonide edukust hinnatakse muuhulgas selle järgi, kui hästi ja efektiivselt nad suudavad  oma eesmärke saavutada. Tänane maailm näitab selgelt, et ettevõtete eesmärgid ohustavad sageli kriitiliste riskide realiseerumine ning nende laastav mõju. Seega on esmalt väga oluline, et nii spetsialistel kui juhtidel on kõige värskemad teadmised riskide juhtimise põhimõtetest. Lisaks on oluline, et nad oskavad riskijuhtimise teadmisi rakendada ning luua organisatsioonikultuuri, kus riskide juhtimine on lahendatud asjakohaselt ning töötajad mõistavad oma rolli riskijuhtimisega seoses.

Koolituse eesmärk on anda laiapõhjaline ülevaade ettevõtte riskide juhtimise põhimõtetest ja protsessist suuremate ettevõtete kontekstis.

Sihtgrupp: erinevate valdkondade spetsialistid ja juhid, kes soovivad saada süsteemset ülevaadet ettevõtte riskide juhtimise põhimõtetest, riskide juhtimise protsessist ning riskide juhtimise erinevatest tehnikatest

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab ettevõtte riskijuhtimise põhitõdesid, saab aru põhimõistetest;
 • mõistab, millised on enamlevinud riskide tüübid ja riskide maandamise strateegiad;
 • oskab vajadusel väärtust luua riskide enesehindamise protsessis;
 • orienteerub riskide juhtimise protsessis.

Metoodika:

Koolitus viiakse läbi loenguna. Erinevate teemade kinnistamiseks kasutatakse lektori koordineeritud ühiseid arutelusid ning tehakse praktilisi harjutusi. Koolituse temaatikaid kinnistatakse ning tulemusi hinnatakse praktiliste harjutuste tegemise ning ühiste arutelude abil.

Maht: 4 akadeemilist tundi

* Koolitus on osa Finantsjuhtimise arenguprogrammist. Koolitusmooduleid on võimalik osta eraldi või ühe paketina.

 

Koolitust viib läbi Kuldar Ojang.

Kuldar on omandanud magistrikraadi TTÜ majandusteaduskonnas ning töötanud panganduses alates 1994. aastast. Tal on üle 15 aasta siseauditi töökogemust Hansapangas/Swedbankis ning 7 aastat riskijuhtimise ja toimepidevuse juhtimise kogemust SEB Pangas.

Lisaks on Kuldar olnud auditikomitee liige Eesti Raudtee AS-is, Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA-s ja TREV-2 grupis. Ta on pidanud loenguid siseauditi ja riskijuhtimise teemadel Eesti Siseaudiitorite Ühingu liikmetele, mitmetele avaliku- ja erasektori organisatsioonidele ning Audentese ja Tallinna Tehnikaülikooli tudengitele.

Kuldaril on erialased sertifikaadid CIA (Certified Internal Auditor) ja CCSA (Certification in Control Self-Assessment). Ta on olnud Eesti Siseaudiitorite Ühingu ja Institute of Internal Auditors (IIA) liige alates 2000. aastast.

 

Koolitusel osalejate tagasiside:

"Väga asjakohane materjal, head näited."
"Ainult kiidusõnad - väga pädev, seletas huvitavalt, tõi praktilisi näiteid."
"Väga hea koolitaja, selgitas lihtsalt, tõi suurepäraseid näiteid-temaga oli mugav suhelda."
"Rääkis asjakohaselt, tõi konkreetseid näiteid elust, seletas asjad ilusti lahti ja sai ise mõelda küsimustele vastuseid."

 

Loe ka temaatilist intervjuud: Kuldar Ojanguga riskijuhtimisest

Koolitajad

 • Kuldar Ojang

  Riskijuhtimise ekspert

  Kuldar Ojang

  Riskijuhtimise ekspert

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

Loeng

 • Riskid – definitsioonid ja põhimõisted, levinumad riskitüübid
 • Rollid ja strateegiad riskide juhtimisel
  • Kolme kaitseliini mudel
  • Rollid riskide juhtimisel
  • Riskide maandamise strateegiad
  • Riskide juhtimise head tavad
  • Riskide omanikud

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

Loeng

 • Riskide juhtimise protsess
  • Põhimõtted ja eeldused ning riskide juhtimise eesmärgid
  • Riskide tuvastamise tehnikad (Risk Self assessment tehnika)
  • Riskide hindamine
  • Riskide juhtimine
  • Riskide seire ja aruandlus
  • Intsidentide juhtimine
  • Toimepidevuse planeerimine
  • Riskide juhtimine ja kommunikatsioon

Registreerimine

Hind
Osalejaid

16.01.2025 Riskijuhtimine

325,34 €

396,91 € km-ga

16.01.2025 Riskijuhtimine

OsalejaidHind

325,34 €

396,91 € km-ga

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta. Enne koolituse toimumist saadame Teile e-kirjaga meeldetuletuse osalemise infoga. Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni.  

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste harjutuste ja arutelude käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Koolitus toimub hästi valgustatud ning metoodikat toetavas ruumis. Ratastooliga ligipääs on tagatud.  

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Äripäeva Akadeemia | Vana-Lõuna 39/1, Tallinn | 667 0439 | [email protected]
© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]