Korruptsiooniriskid ja isikuandmete kaitse meditsiinis

Millised on peamised õiguslikud ohud meditsiini ja tervishoiu valdkonnas tegutsevate spetsialistidele ja kuidas kaitsta oma õigusi?

07. mai 2020

Kestus: 1 päev

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

7. mai koolitus toimub veebis. Enne koolituse algust saab osaleja lingi, mille kaudu koolitusel osaleda.
Õigusruum meditsiinis ja tervishoius ei piirdu vaid valdkonnaspetsiifiliste õigusaktidega. Korruptsioonivastases seaduses ja isikuandmete kaitse seaduses (ja GDPR) sätestatud nõudeid tundmata võib võrdlemisi kergesti sattuda õiguslikule karile. Nii korruptsioonivastane seadus kui isikuandmete kaitse õigus seavad arstidele piiranguid, mida sageli ei teata ega teadvustata.

Koolituse käigus vaadeldakse lähemalt õiguslikke riske, mis seonduvad näiteks lähedaste raviga, suhtlusega ravimitootjatega, patsientide kingitustega ja delikaatsete andmete töötlemisega. Lisaks selgitatakse, millised kohustused lasuvad raviasutuste juhtidel eelloetletud riskide ennetamisel.

 

Koolituse eesmärk on anda meditsiini ja tervishoiu valdkonnas tegutsevatele spetsialistidele ülevaade peamistest õiguslikest ohukohtadest võimalikes huvide konflikti olukordades ja isikuandmetega töötades.

 

Koolitusele on oodatud arstid, tervishoiuteenuste osutajad, raviasutuste juhid, ravimi- ja meditsiiniseadmete tootjad ja edasimüüjad.

 

Koolitus sobib sulle juhul, kui vähemalt üks allolevatest väidetest kehtib Sinu kohta.

  • Sinu jaoks on ebaselge, millises olukordades kehtib arstidele korruptsioonivastane seadus.
  • Sa ei tea täpselt, millal arst tohib lähedasi ravida.
  • Sa ei tea, milliseid kingitusi tohib arst vastu võtta patsientidelt või ravimi- ja meditsiiniseadmete tootjatelt ja edasimüüjatelt.
  • Sa pole kindel, millised andmeid võid andmebaasidest patsientide kohta vaadata.
  • Sa ei tea, millised kohustused on raviasutusel isikuandmete töötlemisel.

 

Koolituse tulemusena osaleja

  • teab, millises olukorras tegutseb arst ametiisikuna;
  • teab, millised piirangud kaasnevad arstile lähedaste ravimise osas;
  • oskab vältida ja lahendada huvide konflikte igapäevatöös;
  • teab peamisi isikuandmete kaitse õigusest tulenevaid nõudeid, mis kehtivad patsientide andmete töötlemisel;
  • teab, kuidas kaitsta oma õigusi isikuandmete töötlemisel.

Koolituse tulemusi hinnatakse näitekaasuste lahendamiste ja arutelude teel. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 6 akadeemilist tundi

 

Veebikoolitused on täisväärtuslikud koolitused – kõik osalejad on koos õpetajaga live’is ühes veebiruumis, toimuvad arutelud ja küsimuste-vastuste voorud, tiimitööd, aeg-ajalt antakse individuaalseid ülesandeid ja kogu õppeprotsessi juhib koolitaja. Meile on kõige olulisem, et Sina saaksid õppida! Veebikoolitused on disainitud selliselt, et omandaksid koolitusprogrammis välja toodud õpiväljundid.

Veebikoolitusel saab osaleda igaüks, olenemata sellest, kas ta on kodus, välismaal pikaks veninud puhkusel või oma kesklinna kontoris. Praegu on kõige õigem aeg uusi teadmisi ja oskusi omandada, et panustada tuleviku arengutesse.

Sinu risk on null! Kui peaks juhtuma, et veebikoolitus ei täida Sinu ootusi, siis saad hiljem samasisulisel klassiruumikoolitusel osaleda tasuta!

KOOLITAJAD

Norman Aas

Nõunik, vandeadvokaat
Norman on 17 aastat töötanud prokurörina ja menetlenud sadu kriminaalasju. Peaprokurörina aastatel 2005-2014 vastutas ta kõige olulisemate ja suuremate kuritegude menetlemise eest Eestis, sealhulgas poliitilise korruptsiooni juhtumid. Justiitsministeeriumi kantslerina aastatel 2014—2017 oli tema vastutusalaks riikliku õiguspoliitika koordineerimine; ta tunneb detailselt poliitikakujundamise ja eeskirjade koostamise protsessi. Muu hulgas vastutas Norman korruptsiooniga võitlemise poliitika ja strateegia koordineerimise ja elluviimise eest riiklikul tasandil.

Norman on aidanud mitmel suurel rahvusvahelisel ettevõttel korraldada siseuurimisi, tuvastada ebaausa juhtimise kuritegusid ja aidanud ettevõtetel taastada normaalset äritegevust. Ta on teinud tõhusalt koostööd õiguskaitseorganitega, et kaitsta pettuse ja korruptsiooni tõttu kannatanud ettevõtete õigusi ning on aidanud rakendada ettevõtetes ja riigiasutustes, sealhulgas suurtes haiglates ja omavalitsustes, korruptsiooniga võitlemise strateegiat.

Norman on Tallinna Ülikooli kriminaalõiguse ja kriminaalmenetluse lektor ja mitmete seaduste kommenteeritud väljaannete kaasautor. Lisaks sellele on ta Eesti juhtiva õigusajakirja “Juridica” väljaandva sihtasutuse nõukogu liige.

Lise-Lotte Lääne

Vandeadvokaat
Lise-Lotte on advokaadibüroo Sorainen Eesti kontori meditsiini ja tervishoiu ärivaldkonna juht. See tähendab, et ta nõustab igapäevaselt nimetatud ärisektoris tegutsevaid kliente ning omab seetõttu head ülevaadet just selles sektoris aktuaalsete õigusküsimuste osas. Nõustamisvaldkonnad ulatuvad üldistest regulatiivsetest küsimustest kliiniliste uuringuteni ning ta esindab kliente ka kohtuvaidlustes. 2018. aastast on Lise-Lotte aktiivselt nõustanud kliente isikuandmete kaitse õiguse küsimustes nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil.

Lise-Lotte on töötanud õigusalal alates aastast 2009, sellest viimased seitse aastat advokaadina. Olles omandanud magistrikraadi lisaks õigusteadusele ka ärijuhtimises, teab ja tunneb ta õiguslikke aspekte, millele tuleks tähelepanu pöörata just ettevõtluses. Lisaks igapäevatööle õpetab Lise-Lotte lektorina tudengeid Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas.
AJAKAVA

09:30 - 09:45

09:30 - 09:45

Kogunemine

09:45 - 11:30

09:45 - 11:30

1. Arstide toimingupiirangud

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

2. Kingitused ja toetused

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

Isikuandmete kaitse meditsiinis ja tervishoius

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil akade[email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].