Järelvaadatav: Kuidas kaitsta ärisaladust?

Kestus: 95 minutit

Hiljuti (2018. aasta lõpus) jõustusid seadusemuudatused, mis sätestavad ärisaladuse kaitset. Võrreldes varasemaga on uues seaduses sõnastus laiem ja karistus äriseaduse lekitamise eest karmim.
Seetõttu korraldame veebiseminari, et selgitada, mis seaduses muutus ja, millised on karistused äriseaduse lekitamise eest. Sest nagu on teada, siis ärisaladuste kaitsmine on oluline nii konkurentsivõime ning teadus- ja arendustegevuse kui ka innovaatilisuse saavutamiseks ja hoidmiseks. Ärisaladused on tihti ettevõtja suurim ja mõnikord koguni ainus kõige olulisem vara. Sellise teabe kaitsmine jääb vahel aga tagaplaanile, mistõttu võib ärisaladuste abil saavutatud konkurentsivõime kasvu ja investeeringute tulususe kaotada praktiliselt üleöö.
 
Veebiseminaril räägime:
- Millal on teave konfidentsiaalne?
- Konfidentsiaalse teabe käitlemine ettevõtte sees.
- Konfidentsiaalse teabe käitlemine ettevõttest väljas: suhted tarnijate/edasimüüjatega (äripartnerid põhitegevuses).
- Mida teha, kui ärisaladus on lekkinud?
- Kuidas kaitsta ärisaladust? Kuidas saab töötajale seada konkurentsikeeldu?
Loe ka Risto Rüütli artiklit ärisaladuse kaitse teemal.
 
Seminari viib läbi Risto Rüütel, advokaadibüroo Eversheds Sutherland Ots & Co partner, EL ja konkurentsiõiguse ning rahvusvahelise kaubanduse valdkonna juht.
 
Veebiseminari saate vaadata pärast arve tasumist. Kui tasute internetipangas või krediitkaardimaksega, tekib veebiseminari vaatamise õigus mõne minuti jooksul. Arvega tasudes tekib veebiseminari vaatamise õigus järgmise tööpäeva hommikuks. Veebiseminari vaatamise õiguse saate osta ka oma kolleegidele. Muutke selleks allpoololeval tellimisvormil vaatajate arvu. Pärast ostu kinnitamist saadame Teie e-maili aadressile juhendi, kuidas määrata kolleegidele vaatamisõigused Äripäeva konto lehel https://login.aripaev.ee.
 
Lisainfot veebiseminaride kohta saab küsida Liina Aru käest (liina.aru@aripaev.ee).
Veebiseminari saate vaadata pärast arve tasumist. Kui tasute internetipangas või krediitkaardimaksega, tekib veebiseminari vaatamise õigus mõne minuti jooksul. Arvega tasudes tekib veebiseminari vaatamise õigus järgmise tööpäeva hommikuks. Veebiseminari vaatamise õiguse saate osta ka oma kolleegidele. Muutke selleks allpoololeval tellimisvormil vaatajate arvu. Pärast ostu kinnitamist saadame Teie e-maili aadressile juhendi, kuidas määrata kolleegidele vaatamisõigused Äripäeva konto lehel https://login.aripaev.ee.
TELLIMINE
Järelvaadatav: Kuidas kaitsta ärisaladust?
Hind:
49 €
58,80 € km-ga
VAATAJATE ARV:
LEKTOR

Risto Rüütel

juhib advokaadibüroos konkurentsiõiguse valdkonda
Risto on pikaajalise kogemusega konkurentsiõiguse spetsialist ja partnerina juhib advokaadibüroos konkurentsiõiguse valdkonda. Tal on kogemusi kõikides konkurentsiõiguse valdkondades nii nõustamise kui vaidluste osas, sh koondumiste kontrolli menetlused, riigiabi küsimused ning keelatud koostöö ja turgu valitseva seisundi kuritarvitamisega seonduvad menetlused. Risto on edukalt esindanud ja kaitsnud kliente kümnetes konkurentsiameti ja/või prokuratuuri järelevalve-, väärteo- (turgu valitseva seisundi kuritarvitamise süüdistused) ja kriminaalmenetlustes (kahtlustused konkurentsi kahjustavas koostöös). Menetlused on puudutanud nii ettevõtjate ühe- kui mitmepoolseid konkurentsi kahjustada võivaid tegevusi paljudes majandussektorites. Lisaks on Risto osalenud mitmes pretsedenti loovas konkurentsiõiguse alases kohtuvaidluses haldus- ja tsiviilkohtumenetlustes, sh mitmes konkurentsiõiguse rikkumisega tekitatud kahjude hüvitamisega seonduvas kohtuvaidluses. Risto on konkurentsiõiguse nõustajana osalenud telekommunikatsiooni-, postiside-, raudtee-, jäätmekäitluse ja ravimimüügiturgude vabale konkurentsile avamise protsessides. Ta on üks kogenumaid advokaate Eestis konkurentsiameti koondumiste kontrolli menetlustes. Alates 2012. aastast on Risto koostanud üle 25 koondumise loa taotluse ja edukalt esindanud kliente ligi pooltes eriti keerulistes koondumise menetlustes (nn 2-staadiumi menetlused). 2015. aastal loodi Eesti Advokatuuri juurde konkurentsiõiguse komisjon ja advokatuuri juhatus valis Risto konkurentsiõiguse komisjoni esimeheks. Risto kogemust konkurentsiõiguse valdkonnas on läbi aastate kõrgelt hinnanud paljud mainekad rahvusvahelised väljaanded, sh Chambers Europe, Legal 500, Euromoney Expertguides, Best Lawyers, Corporate INTL, Lawyer Monthly ja World Finance.