18.11.-10.12.2019 Juhi küberturbe kool: Kuidas kaitsta oma äriprotsesse sotsiaalse manipulatsiooni eest?

18. november 2019 - 10. detsember 2019

Kestus: 8 päeva

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

Panga röövimiseks ei pea lahti murdma seifi, kui selle avavad sinu eest organisatsiooni enda töötajad. Enamasti pole aga eesmärgiks seifi murdmine ning sihtmärgiks on märksa teistsugusem, kuid samaväärselt väärtuslik vara.

See on praktiline koolitus inimeste mõjutamisest, sotsiaalsest manipulatsioonist ja õngitsus tehnikatest, mida kasutatakse huvipakkuva infovarani jõudmiseks. Lisaks vastu meetmetest, et kaitsta end ja oma organisatsiooni.

Sihtgrupp:

Koolitus on suunatud organisatsioonide juhtidele ja võtmetöötajatele, kes töötavad infovaradega või omavad ligipääsu organisatsiooni immateriaalsele varale.

Koolituse tulemusena osaleja:

 •        Teab ja tunneb ära enamlevinud inimeste mõjutamise, sotsiaalse manipulatsiooni ja andmete õngitsuse tehnikad.
 •        Analüüsib oma äri- või teenusmudeli riske lähtudes sotsiaalse manipulatsiooni ja andmete õngitsuse ohu aspektidest .
 •        Analüüsib organisatsiooni turbepoliitikat sotsiaalse manipulatsiooni ja inimeste mõjutamise seisukohast.
 •        Korrastab ja vajadusel täiendab ohuteguritest lähtuvalt organisatsiooni protsessireegleid.
 •        Oskab enda või organisatsiooni vastu suunatud sotsiaalset manipulatsiooni või andmete õngitsuse katse korral rakendada vastu meetmeid.

Koolitusel osalemise eeldused:

Osaleja on teadlik oma organisatsiooni väärtusloomest, protsessireeglitest ja tuluvoost.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 •        MICE ja pettuse kolmnurk
 •        Sotsiaalse manipulatsiooni ja inimeste mõjutamise eeldused
 •        Andme õngitsuse protsess
 •        Sotsiaalse manipulatsiooni tehnoloogiad
 •        Vastu meetmete rakendamine
 •        Organisatsiooni ohutaseme analüüs ja parendustegevused
 •        Protsessiohje ja vajalikud regulatsioonid

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub aktiivõppe meetodil, kus teoreetilised teadmised kinnistatakse praktiliste individuaal- ja rühmatöödega. Osalejatele luuakse võimalus omandatud teadmised sidustada oma varasema elukogemuse ning teadmusega läbi praktiliste tööde, mis aitavad teadmisi praktiliselt kasutatavateks oskusteks ja kogemusteks muuta. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse osalemisega praktilistes rühmatöödes ning panustamisega rühmatööde tulemusel valmivatesse esitlustesse.

Maht: 40 akadeemilist tundi (4 korda , 2 päevaste moodulitena, iga moodul 10ak/h moodul. 5ak/h päev)

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Koolitus toimub

1. kohtumine 18.-19. november 2019

2. kohtumine 25.-26. november 2019

3. kohtumine 2.-3. detsember 2019

4. kohtumine 09.-10. detsember 2019

KOOLITAJA

Thea Sogenbits

Thea Sogenbits on kümneaastase inimeste ja protsesside juhtimise kogemusega konsultant koolitaja.
Thea varasemad tööülesanded on olnud seotud IBM-i, erinevate kõrgkoolide, YWCA, julgeoleku, siseturvalisuse ning juhtimisega. Ta on osalenud eksperdina mitmete IKT valdkonna õppekavade väljatöötamisel ning on IAPP (Rahvusvaheline andmekaitseassotsiatsioon) kuratooriumi liige. Thea on õppinud Tallinna ülikoolis IT juhtimist ja interaktiivset meediat ja teadmuskeskkondi ning tema teadustöö EBS-s uurib küberkuritegevust kui äri.
Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil info@koolitus.ee või telefonil 618 1720. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1720 või info@koolitus.ee.