Kuidas keerulistes olukordades teha häid otsuseid?

Juhtimisstiili valik organisatsiooni arengu erinevates faasides.

18. aprill 2019 - 17. mai 2019

Kestus: 2 päeva

Äripäev

Andekad ja ennast pidevalt arendavad juhid tunnetavad järjest enam vajadust uute lisateadmiste järele, sest juhi professionaalsust hinnatakse tihti selle järgi, kui keerulisi olukordi tema tehtud otsused lahendavad. Eelised on neil juhtidel, kes tajuvad ja arvestavad seoseid töötulemuste, iseenda käitumise ja oma inimeste töömeeleolu vahel. Kaks nähtust, mille koostoime sügavam mõistmine annab uusi vajalikke tulemusi, on enda juhtimisstiili ja oma organisatsiooni arengufaasi seoste arvestamine otsustamisel. Juhid ning nende ettevõtted võidavad, kui nad oskavad näha ja kasutada teadlikult oma juhtimisstiili eeliseid kriitiliste olukordade lahendamisel.

Eesmärk

Koolituse eesmärk on õppida tegema targemaid ning sobivamaid otsuseid, mõistes seejuures paremini oma otsuste motiive. Lisaks teadvustada oma juhtimisstiile, mis arvestaks organisatsiooni arengufaasi, kultuuri ning konkreetset juhtimisülesannet.

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud kogemustega juhid ning ettevõtjad, kes:

  • aeg-ajalt murravad pead küsimusega: Miks ma mingis olukorras just nii käitusin või otsustasin? Kui ma peaksin uuesti olema          samas olukorras, kas ma siis otsustaksin teisiti?
  • analüüsivad, kas minu otsus andis meeskonnale uut indu?
  • on tajunud, et teatud otsuste juures ei teki head enesetunnet
  • soovivad saada tagasisidet või peegeldust oma käitumismotiivide kohta?
  • soovivad arendada eestvedamisoskust

Koolituse tulemusena:

Oskavad osalejad teha senisest targemaid ja argumenteeritumaid otsuseid, sest

  • mõistavad paremini oma otsuste seni teadvustamata motiive
  • oskavad analüüsida oma organisatsiooni arengufaase ning juhtimisülesannet
  • mõistavad oma juhtimisotsuste sobivust organisatsiooni hetkeseisu
  • tajuvad enda seisundi mõju otsustele ja arvestab sellega

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Enne koolituse algust saadetakse osalejatele L. Greiner HBR artikkel „Revolution and Evolution“ ning paar näidis-juhtimiskaasust. Osalejatel palutakse ette valmistada oma praktikas esinenud juhtumid koos (neutraalsete) lahendusvariantidega võimalikuks presenteerimiseks koolituskaaslastele. Kahe koolituspäeva vahelisel perioodil kasutavad osalejad praktikas omandatut ning annavad tagasisidet koolituskaaslastele ning koolitajatele. Kahe koolituspäeva järgselt on osalejad omandanud uusi praktilisi teadmisi ning loonud enesele tagasiside- (peegelduse) süsteemi. Tulemusi hinnatakse arutelude ja grupitööde käigus. Tunnistuse väljastamise eeldus on täismahus koolitusel osalemine.

Loe koolitusest ka artiklit:
"Intuitsiooni kasutagu kogemustega juhid"

 

Maht: 16 akadeemilist tundi

 

 

 

KOOLITAJAD

Mare Pork

Mare Pork on juhtimispsühholoogia konsultant ja -koolitaja nii eesti kui rahvusvaheliste meeskondadega organisatsioonidele. Ta on tuntud psühhoanalüütiline nõustaja, hinnatud ekspert juhtimiskompetentsuse arendamisel, oodatud esineja konverentsidel ja Tallinna Ülikooli psühholoogia professor. Ta on läbi viinud tippjuhtide aastaseid kursusi. Koolitustel on läbivateks teemadeks inimese valikute suurendamine, nii igapäevastes kriitilistes olukordades kui ka tõsiste kriiside lahendamisel. Tema armastatud teemadeks on teadvuse seisundite ja mõtlemise muutused, teadveloleku (Mindfulness-i) ideed ja tehnikad, millel on nii elufilosoofiline kui ka äärmiselt praktiline mõõde. Mare Pork on tippjuhtide nõustajana ja aastaste juhtimispsühholoogiliste koolituste vedajana kogenud lõputul hulgal juhtimiskriitilisi olukordi ja näinud neid eri viisidel lahendumas.

Andres Liinat

Andres Liinat omab mitmekülgset kogemust nii era- kui avalikust sektorist, nii suurtest kui väiksematest organisatsioonidest, nii juhi kui ka ettevõtjana, nii küpsete kui ka start-up’ilike ettevõtete juhina, näiteks Reval Hotelligrupp, Tallinna Kaubamaja, Hansapank, Bookinghouse.net, Tartu Ülikool. Viimase innustava väljakutsena juhtis ta hiljuti Eesti edukamaks ettevõtteks tunnistatud AS’i Cleveron.
AJAKAVA

9:45 - 10:00

9:45 - 10:00

Kogunemine

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

1. Juhi kontakt iseendaga ja selle mõju

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

2. Kriitiline olukord juhi arengutegurina

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

3. Juhtimisstiilid kriitilistes olukordades

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

4. Juhtimispsühholoogia uuemad suunad

9:45 - 10:00

9:45 - 10:00

Kogunemine

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

1. Koduste ülesannete ning 1. koolituspäeva analüüs

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

2. Positiivsete muudatuste juurutamine

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

3. Meeskonna loomine ja rollijaotus

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

4. Kokkuvõtted

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].

Korraldaja võib koolitusel teha pilte ja jagada neid osalejatega, samuti kasutada neid sarnaste koolituste turundamiseks.