Eesolevad

Veebiseminar: Kuidas koostada pakkujatele atraktiivseid IT arenduse raamlepingu dokumente?

27.05.2019

Veebiseminar

Veebiseminaril antakse praktilisi nõuandeid, kuidas plaanida ja koostada IT hanke raamleping selliselt, et sellele pakkumuse esitamine oleks partneritele lihtne ja kiire.

Lisaks tutvustatakse „a la carte“ skeemi ehk õhukest raamlepingut, mis võimaldab iga konkreetse minikonkursiga hankijal paindlikult kujundada konkreetse hankelepingu tingimusi, sh pakutakse hinnamuutmise mehhanisme, et hoida raamleping kogu selle kehtivusajal partneritele atraktiivsena.

Veebiseminar on suunatud nii avalikule sektorile, kes IT raamlepingute abil arenduse töötunde või tulemit hangivad, samuti erasektori pakkujatele, kes osalevad pakkujatena avaliku sektori IT arenduse hangetes.

Veebiseminari viib läbi Deloitte advokaat Kristiina Kaarna.

Veebiseminar toimub 27. mail kell 10:00-11:30 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas. Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Veebiseminar on järelvaadatav kõigile registreerunutele 3 tööpäeva jooksul peale toimumist.

Lisainfo veebiseminari kohta saab küsida kirjutades liina.aru@aripaev.ee.

ESINEJA

Kristiina Kaarna

advokaat
Kristiina Kaarna on Deloitte Advikaadibüroo advokaat. Ta on uue riigihangete seaduse üks autoreid. Varasemalt on ta töötanud Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna nõunikuna, samuti Riigi Kinnisvara AS õigus- ja hankeosakonnas, osaledes muu hulgas CO2 projektis, mis on olnud üks suuremaid ja tööintensiivsemaid Eesti avaliku sektori ehitushanke projekte, ja Superministeeriumi projektis.
Kristiina Kaarna on omandanud Baseli Ülikooli (Šveits) euroopa õpingute magistrikraadi, samuti lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduse (L.L.M). Ta on end täiendanud IT Kolledžis. Kristiina on mitmete õigusalaste publikatsioonide autor.
LISAINFO
Osalemise tingimused

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi toimumist, palume tasuda 50% väljastatud arve maksumusest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, palume tasuda väljastatud arve täissummas.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.