UUS!

Kuidas luua efektset ja tulutoovat kinnisvarafotot?

Kinnisvarafoto kui strateegiline tööriist

05. veebruar 2020 - 11. veebruar 2020

Kestus: 2 päeva

Äripäeva Akadeemia (Vana-Lõuna 39/1, Tallinn)

Kinnisvarafoto tähtsust on raske ülehinnata, sest see võimaldab mõjutada kinnisvaraobjekti müügiprotsessi, optimeerida kaasnevat kulu, eristuda, kasvatada käivet ja suurendada kasumit.

Eesmärgistatud ja läbimõeldud kinnisvarafoto on strateegiline tööriist kinnisvara vahendus- ja müügiprotsessis, mis aitab saavutada teadlikult kujundatud konkurentsieelist. Omandades vajalikud teadmised ja praktilised kinnisvarapildistamise oskused, suudad mõjutada kinnisvara müügiprotsessi soovitud suunas.

Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmised ja praktilised oskused, et luua efektseid ja tulutoovaid kinnisvarafotosid.

Osalema on oodatud kinnisvara müügi, rendi ja vahendusega tegelevad ettevõtted ja eraisikud, kinnisvaraarendajad, kinnisvaramaaklerid, kinnisvarabüroode töötajad, kinnisvara rendileandjad (Booking, Airbnb).

 

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

  • Soovid teha kvaliteetseid kinnisvarafotosid, mis toovad välja kinnisvaraobjekti tugevad küljed ja eelised?
  • Soovid vähendada kinnisvaraobjekti müügi- või renditehingutega seonduvat kulu ja aega?
  • Soovid teha efektseid ja tulutoovaid kinnisvarafotosid?
  • Soovid arendada oma oskusi kinnisvara müügi ja rentimise edendamisel?
  • Soovid kasvatada oma kinnisvaraäri müügitulu?

Koolituse tulemusena osaleja

  • mõistab efektse kinnisvarafoto osatähtsust kinnisvaraobjekti müügiprotsessis;
  • mõistab kinnisvara pildistamise elementaarseid põhitõdesid;
  • tunneb tehnilisi võimalusi kinnisvaraobjektide pildistamiseks ja oskab eesmärgipäraselt valida erinevat fototehnikat nende jäädvustamisel;
  • tunneb kompositsiooni ja valguse seadmise võimalusi ning oskab hinnata ruumis paiknevate esemete ja valguse mõju kinnisvarafotol;
  • oskab iseseisvalt planeerida ja teostada kinnisvaraobjekti pildistamist.

Iseseisva ülesandena pildistab iga koolitusel osaleja ühte kinnisvaraobjekti, et koolitusel omandatud teadmisi ja oskusi harjutada ja rakendada. Kui koolitusel osaleja ei saa pildistada reaalset tehinguga seotud objekti, siis on võimalik pildistada mistahes elu- või äriruume.

Grupis analüüsitakse nii enda kui teiste osalejate iseseisva töö tulemusi, mis aitab kinnistada ja hinnata omandatud teadmisi. See võimaldab õppida reaalselt ette tulnud olukordadest, saada tehtule konstruktiivset tagasisidet ja eesmärgistada edasised tegevused.

Koolituse käigus keskendume visuaalselt nauditava ja ärieesmärki toetava kinnisvarafoto tegemisele praktiliste ülesannete ja võrdlevate näidete abil. Osalejal palutakse kaasa võtta kaameraga telefon  selleks, et kohapeal pildistamisülesandeid teha. Samuti palutakse kaasa võtta arvuti (veenduda aku vastupidavuses koolituse kestel või kaasa võtta laadija). 

 

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 20 akadeemilist tundi, millest 14 auditoorne töö ja 6 tundi iseseisev töö.

KOOLITAJA

Elvo Jakobson

Arhitektuurifotograaf ja graafiline disainer
Elvo on vabakutseline fotograaf ja graafiline disainer. Oma igapäevatöös keskendub ta ettevõtete ärieesmärke toetava visuaalse keele väljatöötamisele, fotosisu ja turundusmaterjalide loomisele.
Elvo on pikaajaliselt tegelenud arhitektuurifotograafiaga, pildistanud fotomaterjali nii kodumaistele kui rahvusvahelistele ehitus- ja arhitektuurivaldkonda edendavatele ettevõtetele. Elvol on ka fotograafi 4. taseme kutsetunnistus.
Lisaks fotograafiaalasele kompetentsile on Elvol majandusalane kõrgharidus ettevõtte juhtimise erialal, pikaajaline töökogemus müügi ja turundusega seotud ametikohtadel. Lõpetamisjärgus on õpingud Eesti Kunstiakadeemia meediagraafika erialal, mis toetavad kinnisvarafoto kasutamist visuaalse terviku loomisel.
Tänu suurepärasele müügistrateegiate ja turundusmeetmete mõistmisele käsitleb Elvo kinnisvarafotograafiat kasumliku äriprotsessi aspektist, pakkudes seeläbi koolitusel osalejale täiendavat vaatenurka ja lisaväärtust.
AJAKAVA

9:30 - 9:45

9:30 - 9:45

Kogunemine

9:45 - 11:30

9:45 - 11:30

1.Kinnisvarafoto – mis see on ja milleks vajame?

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

2. Kinnisvarafoto planeerimine

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

2. Kinnisvarafoto pildistamine, analüüs

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

4. Kinnisvarafoto järeltöötlus

9:30 - 9:45

9:30 - 9:45

Kogunemine ja tervituskohv

9:45 - 11:30

9:45 - 11:30

1.Praktilise kodutöö esitlused ja analüüs

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

2. Praktilise kodutöö esitlused ja analüüs

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:15

14:00 - 15:15

2. Kinnisvarafoto koolituse kokkuvõte

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil akadeemia@aripaev.ee või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või Liis.Lehtmets@aripaev.ee.