investeerimine

Kuidas ma investeerin börsiaktsiatesse

Kuidas ma investeerin börsiaktsiatesse pilt
Autor: Seppo Saario Ilmumisaasta: 2016 Lehekülgi: 352 Kirjastus: Äripäev Raamatuklubi: Äripäeva raamatuklubi

Seppo Saario on nii Soomes kui ka Eestis investeerimisguruna tuntud juba väga pikka aega ja tema õpetuste najal on üles kasvanud terved põlvkonnad aktsionäre. 2016. aasta algul ilmus Soomes tema legendaarse investeerimisraamatu „Kuidas ma investeerin börsiaktsiatesse“ 12., täiendatud trükk. Seda kaasajastatud väljaannet saavad nüüd nautida ka Eesti lugejad.

Raamat annab aktsiatesse investeerimisest selge ja arusaadava pildi. Autor tutvustab oma pikaajalisele kogemusele tuginedes erinevaid investeerimisstrateegiaid, mis aitavad lugejal leida endale investeerimisturul osalemiseks kõige sobivama viisi, panna kokku hea tootlikkuse ja soovitava riskitasemega aktsiaportfelli ning vältida kahju.

Raamatust leiab vastuse muuhulgas järgnevatele küsimustele. Miks börsiettevõtted on parim pikaajaline investeering? Kuidas teha esimene aktsiainvesteering? Millal peaks ostma, millal müüma? Raamat räägib, kuidas investeeringuid tuleb valida ja millele investor peab tähelepanu pöörama, et saada endale tõeliselt väärtuslikke aktsiaid.

Tellimine


Failid
Sisukord

1. JÕUKUS KASVAB SÄÄSTES .... 15
Väärtpaberibörs ja börsiaktsia ....18
Oma ettevõtteid, mis igal aastal jaotavad aina suuremat kasumit .... 20
Turujõud on määravad .... 22
Teadmised, oskused ja võidutahe on edukuse võtmetegurid .... 25

2. KUIDAS MA OSTAN BÖRSIAKTSIAID? .... 27
Börsiaktsiaid on lihtne hoida .... 30
Börsiaktsiaid saab hõlpsalt muuta rahaks .... 30
Väärtpaberitehingute kulud on väikesed .... 31

3. MAJANDUSLIKUST JÕUKUSEST.... 35
Miljoni dollari suuruse investeerimisvaraga kuulud viieteistkümne miljoni miljonäri hulka maailmas .... 35
Suuremad varandused luuakse vara koondamisega enda juhitavatesse ettevõtetesse .... 36
Teisi nõustades võib hästi teenida .... 39
Kapitalikasvu keskmesse on tõusnud kodumajapidamised .... 40
Euro vähendab valuutariske .... 41
Äri tulusus on võtmeküsimus .... 42
Investeerimisobjekti otsival varal ei ole geograafilisi piire .... 43
Vara muudetakse väärtpaberiteks .... 43

4. BÖRSIAKTSIAD INVESTEERIMISOBJEKTINA .... 45
Kui tahad börsiaktsiatega rikastuda, siis vajad võidutahet ja oskusi .... 45
Börsiaktsiad on olnud tulusaimad .... 48
Börsiaktsiate tootlus USA-s oli aastail 1926–2010 keskmiselt 9,9 protsenti aastas .... 53
Soome börsiaktsiad on konkurentsivõimelised investeerimisobjektid .... 54
Lühemal perioodil on aktsiainvesteeringute tootlus muutlik .... 55
Hea ja halva aktsia tootlus on uskumatult erinevad .... 56
Börsiaktsiate maratontabel 1960–2015 …. 57
Miks börsiaktsiate tootlus on kõige parem? …. 58
Soomlased kardavad ebakindlust .... 59

5. INVESTEERIMISPÕHIMÕTTED .... 61
Koosta investeerimispõhimõtted ja tegutse järjekindlalt nende järgi .... 61
Mida võtta investeerimispõhimõteteks? …. 62
Likviidsusrisk on osa koguriskist .... 68
Õnnestunud investeerimisotsused eeldavad pidevat informatsiooni turu kohta .... 69
Kuidas alustada vähese kapitaliga? …. 71
Süstemaatilise investeerimisega muudad väikese kapitali suureks .... 74
Edust pimestatuna oled aldis tegema suurimaid vigu .... 76

6. BÖRSIAKTSIAGA KAASNEB RISK EHK VÕIMALUS KAOTADA .... 81
Tururiski saab vältida ainult siis, kui lahkud börsilt .... 83
Tururisk on teoks saanud .... 84
Kuidas hajutada aktsiaportfelli? …. 87
Aktsiaga seonduv risk .... 89
Aktsiariski võib mõõta arvudes.... 90
Beetakordaja näitab aktsia hinnamuutustundlikkust indeksi suhtes .... 90
Volatiilsus mõõdab hinnamuutustundlikkust arvudes.... 91
Value-At-Risk-suhe näitab, kui aldis on aktsia väärtuse kahanemise suhtes .... 95

7. EESMÄRK ON KÕRGE TOOTLUS .... 99
Börsiaktsiad tuluallikana .... 99
Pikemal perioodil tõstab aktsia hinda üksnes dividendide suurendamine .... 99
Dividendide maksmise mõju aktsiahindadele .... 100
Otsus maksta dividende tugevdab ettevõtte positsiooni .... 102
Keskmine dividenditootlus on neli protsenti aastas .... 103
Aktsionäridele jaotatakse pool aastakasumist .... 106
Börsiettevõtted oma dividendipoliitikast .... 107
Nokia dividendid aastail 1988–2014 …. 108
YIT oli kõige kauem maksnud pidevalt kasvavaid dividende .... 111
P/E tase näitab, kuidas turg hindab aktsiat ettevõtte kasumi suhtes .... 113
Investeeritud kapitali tootlus ja omakapitali tootlus .... 117
Kuidas investor saab omakapitali tootlusnäitajaid kasutada? …. 119
Cash is king! …. 120
Millal aktsiahinnad on kõrged ja millal madalad? …. 122
Intressitaseme areng mõjutab vara väärtust .... 123
Kapitaliinvestorid uuendasid aktsia väärtuse määramist .... 125
Aktsia bilansiline väärtus .... 127
Ettevõtte tükeldamisväärtus .... 130
Parimaid aktsiaid võib leida näitajate abil .... 130
Eri investeerimisstrateegiate aastatootlused 1988–2009. 131
Tootlus kasvab, kui näitajad ühitada .... 133
Suur omakapitalitootlus ja madal P/E suhe on tootlik kooslus .... 133
Ameerika Ühendriikides on tehtud mitu uurimistööd parimatest
näitajatest ja nende ühitamisest .... 134

8. INVESTEERIMISOBJEKTI VALIKU ASPEKTE .... 137
Tee pikaajaline investeering turuliidrite aktsiatesse .... 137
Investeerimisobjekti lihtsamaks leidmiseks rühmita börsiettevõtted ....140
Konjunktuuritundlikud ettevõtted tõusevad ja langevad kiiresti .... 145
Rikka ettevõtte omanikuna ole kannatlik .... 146
Pöördepunktist tõusnud ettevõtted pakuvad unelmate kasumeid .... 147
Väärtusettevõtete tootlus on pika perioodi jooksul parem kui kasvuettevõtetel.... 150
Kasvuettevõtteid hinnatakse aeglase inflatsiooni ajal kõrgelt .... 151
Kuidas hindan täiesti uue tegevusala ettevõtet .... 153
Otsi ettevõtteid, kellel on pakkuda midagi uut .... 158
Teemandid kivihunnikus – millised on väikeettevõtete aktsiad? …. 159
Sinu risk on seda suurem, mida suurema võlakoormaga ettevõttesse raha paigutad .... 161
Börsiettevõttes töötades oled eelisolukorras .... 162
Põhiomaniku osaluse suurus mõjutab huvi aktsia vastu .... 163
Ole hoolikas, kui investeerid ettevõttesse, kus võim on palgaliste juhtide käes .... 164
Mõtle enne, kui osaled uue börsiettevõtte avalikul esmaemissioonil .... 166
Oma aktsiate ost on hea märk .... 170
Vali enim kaubeldud aktsialiik .... 170
Käi börsiettevõtetes .... 172
Hea ettevõtte tunnused .... 174

9. KAS PRAEGU ON ÕIGE AEG OSTA, HOIDA VÕI MÜÜA BÖRSIAKTSIAID? …. 177
Börsitsükkel on nagu aastaaegade vaheldumine .... 178
Kõrgkonjunktuuri ajal tehtud aktsiainvesteeringute oodatav tootlus on väikseim .... 185
Börs võidab aeglase inflatsiooni .... 186
Intressitaseme langus on börsile mesi, tõus mürk .... 188
Hea märk: hinnad tõusevad ja käive on suur .... 189
Börs aimab majandusuudiseid ette .... 190
Turult eemalolek võib kalliks osutuda .... 192

10. TURUVIHJED, MIS AJENDAVAD KAALUMA AKTSIATE MÜÜKI .... 195
Kui sisering müüb, siis müü sinagi! …. 195
Ettevõtte ostmine võõralt tegevusalalt või uuelt turult võib ohtu seada firma väärtuse .... 196
Müü aktsiad, kui edukas ettevõte ehitab uhke peakorteri .... 199
Kui suurinvestorid võitlevad ettevõttes võimu pärast, siis anna korraldus müüa kõrge hinnaga .... 201
Pikaajalise tõusu lõpp on lähedal, kui hind hüppeliselt kerkib .... 205
Kui kõik võimalikud investorid on turule tulnud, siis hind enam ei tõuse .... 206
Kogenematu investori üldine viga on aeglane reageerimine .... 207

11. UUDISED JA AKTSIA HINNA ARENG ON VÄIKEINVESTORI LÕKS .... 209
Väikeinvestori lühinägelikkus hävitab kasumi .... 210
Tegutse uudise, mitte hinnamuutuse järgi .... 211
Ära loobu parimatest aktsiatest! …. 212

12. REEGLIPÄRASED PERIOODILISED KÕIKUMISED .... 213
Kõige tõenäolisem tõusuperiood algab novembris ja lõpeb mais .... 213
Seletamatu kuue kuu nähtus esineb ka Soomes .... 215
Jaanuaris on tõusu tõenäosus 76 protsenti .... 218
Soodsaimad tõusupäevad kuus on järjestikku .... 220
Ära müü aktsiaid esmaspäeval.... 221
Nõrgematest aktsiatest saab kõige kergemini lahti aasta esimestel kuudel .... 221

13. TEHNILINE BÖRSIANALÜÜS AITAB TEHINGUID AJASTADA .... 223
Tee otsus investeerida börsi liikumise peasuuna järgi .... 226
Aktiivne investor kasutab ära kuudepikkuseid arenguperioode .... 228
Toetus- ja vastupanutasemed on nähtamatud hinnamüürid .... 231
Muid tehnilise analüüsi abivahendeid .... 232

14. MADAL TÜKIHIND VÕIMALDAB SUURI MUUTUSI .... 233
Investeerimisturg ihaleb madalaid ühikuhindu .... 233
Ruukki Group tegi pööraseid päevasiseseid hüppeid .... 234
Tehnilise analüüsi meetodid aitavad ajastada tehinguid sendiaktsiatega .... 235
Sendiaktsiad sobivad investeerimisturu harjutusväljakuks .... 236

15. PERSONALIOPTSIOONID TÕUSUHOOVAKS .... 241
Personalioptsioonid muutuvad börsil kaubeldavaks, kui algab optsioonidega märgitavate uute aktsiate märkimisperiood .... 242
Huvipakkuv börsil noteeritud personalioptsioon Finnair 2000 A näitel .... 244
Optsiooniprogrammi tingimusi tuleb hoolega lugeda .... 247
Investeerimisnäpunäide .... 248

16. KAS INVESTEERIDA VÄLISMAA VÄÄRTPABERITESSE? …. 249
Välismaale investeerimise riskid .... 251
Soomlaste investeeringutes välismaale domineerivad fondid .... 253
Hiina on maailmamajanduse kasvu vedur.... 254
Venemaa lähedus annab Soomele suure riskiga eeliseid.... 256

17. KULUSÄÄSTLIKUD INDEKSAKTSIAD VÕISTLEVAD INVESTEERIMISFONDIDEGA .... 259
Kasuta oma kulueelist pikaajalistes investeeringutes .... 262
OMXH25-indeksaktsiaga saab osa Helsingi börsi 25 tähtsama ettevõtte keskmisest arengust.... 263
Nägemus on määrav .... 264

18. OHT VARITSEB KA FONDIINVESTOREID.... 267
Ajastus otsustab .... 268
Fondiinvesteerimise kulud vähendavad tootlust .... 268
Vaid üksikud fondid võidavad võrdlusindeksi pikemal perioodil .... 270
Raha kasseerimine maksuvõidu ja monopoli abil .... 272
Kuna fondide kulud on suured, peab neil olema eeliseid .... 273
Fondiinvesteeringud tasub hajutada ajaliselt .... 274
Võrdlusinfot saab hõlpsasti .... 275
Kas saadud tulu on tuleviku garantii? …. 276

19. STRUKTUREERITUD INVESTEERIMISTOOTED .... 279

20. KULLA VÄÄRTUS SÄILIB HALBADEL AEGADEL .... 283
Kulla aluselt turujõudude armule .... 284
Kuld on maailma vanim kõlblik valuuta .... 286
Uue kulla tootmine kasvab aeglaselt .... 288
Kuidas investeerin kulda? …. 290
Kullakontol hoitakse raha või aktsiate asemel kulda .... 290
Kõige ökonoomsem on kulda investeerida indeksaktsiatega .... 291

21. INVESTEERIMISSTRATEEGIAID OOKEANI TAGANT .... 295
Wall Streeti professionaali investeerimisstrateegia .... 296
Kuidas tunnen ära parimad aktsiad? …. 299
Warren Buffett – maailma osavaim investor .... 300
Jim Rogers ja George Soros olid firmakaaslased .... 305
Investeerimismeistri strateegiad .... 307
Maapealse õnne häll .... 308
Peenutsev investor .... 309
Tundmatu meisterinvestor .... 311
Mees, kes oskas kuulata turu muusikat .... 312
Tuletisinstrumentide turu kuldsõrm .... 314
Jalad kindlalt maas .... 315

22. SADA IGIHALJAST BÖRSIVIHJET .... 317

Arvustused
Jaak Roosaare
Jaak Roosaare
investor, „Rikkaks saamise õpiku” autor

Igaüks võib olla aktsionär

Seppo Saario käe all on üles kasvanud põlvkondade viisi aktsiainvestoreid nii siin- kui sealpool Soome lahte. Tema raamatute eesmärk on näidata, et tänu aktsiaturule on meil kõigil võimalik saada omanikeks.
Ma mäletan väga selgelt hetke, kui otsustasin, et minust saab investor. Oli 1998. aasta juunikuu ja ma olin raamatukogust laenutanud Seppo Saario raamatu nimega „100 igihaljast börsivihjet”. Esimest korda sain ma aru, et iga avalik ettevõte koosneb killukestest, mida on võimalik kokku osta. Ma ei suutnud uskuda, et igaühel on võimalik saada ükskõik millise avalikult kaubeldava ettevõtte omanikuks! Selleks ei küsita CV-d ega motivatsioonikirja. Sul pole vaja ei teadmisi ega kogemusi. Ja valik on otsatu. Miks ma peaksin hakkama ise nullist üles ehitama ehitusfirmat, kui mul on võimalus saada näiteks Merko omanikuks? Või kas poleks äge, kui mulle kuuluks tükike Apple’ist ja Facebookist? Kui suur on tõenäosus, et ma saan elu jooksul töötada näiteks USA 500 suurimas ettevõttes? Ilmselt null. Aga olla nende ettevõtete omanik? Lihtne. Kõik see on võimalik. Lugesin Seppo Saario raamatu mitu korda järjest läbi ja otsustasin, et ka minust saab aktsiainvestor.
Usun, et sarnaste mälestustega investeerimishuvilisi on Eestis veel sadu ja sadu. Nii nagu Robert Kiyosaki raamatute lummuses on üles kasvanud terve põlvkond kinnisvarahuvilisi (sh näiteks hiljuti ÄP eetris esinenud Ergo Mõttus), on Seppo Saario aidanud kasvatada üles põlvkondade viisi aktsiainvestoreid nii siin- kui sealpool Soome lahte.

Aktsiaturg ei ole keeruline ega ohtlik. Enamasti räägitakse meedias aktsiatest just kauplemise ja spekuleerimise võtmes. Kui sa pole varem sellest teemast midagi kuulnud, siis tundub see ilmselt keeruline, ohtlik ja kättesaamatu. Seppo raamatute eesmärk on seda suhtumist muuta ja näidata, et tänu aktsiaturule on meil kõigil võimalik saada omanikeks. See on lihtsam ja turvalisem kui töökoha otsimine või hoidmine. Muidugi algab investeerimine säästmisest ja see omakorda eeldab sissetulekut. Sissetulek tähendab reeglina palka ehk töökohta. Aktsiad ei ole töövahend, millega mitte millestki midagi teha. Selleks on töö ja ettevõtlus. Seega ei aita aktsiad rikkaks saada, kui puudub kapital ja sissetulek. Küll on aga aktsiad hea töövahend, et muuta oma säästud pikaajalist ja ajas kasvavat rahavoogu pakkuvateks varadeks. Samuti aitavad aktsiad kapitali hajutada. See on eriti oluline juhul kui muidu koosneb sissetulek ainult palgatulust ja on ilmselt ühe ettevõtte ja ühe riigi põhine. Aktsiad võimaldavad omandada osalust eri ettevõtetes üle kogu maailma ja nii riski oluliselt hajutada.
Soovitan Seppo Saario raamatuid lugeda kõikidel investeerimisest huvitatutel – minu raamaturiiulis on Seppo Saario raamatud üheskoos Warren Buffetti omadega aukohal.

Loe edasi >
Alo Vallikivi
Alo Vallikivi
LHV Panga maaklertegevuse juht

Investeerimine on ju imelihtne
Osta odavalt ja müü kallilt. Kuidas aga teada saada, millised väärtpaberid on odavad ja millal nad on muutunud kalliks? Üks võimalus on toetuda omaenda investeerimiskogemusele, kuid vanasõnagi ütleb, et tark õpib ikka pigem teiste vigadest, ning seetõttu tuleks pilgud suunata kogemustega investorite suunas. Kindlasti leidub Eestiski heade kogemustega pikaajalisi investoreid, kuid isegi nende kogemus võib olla liiga lühike. Seppo Saario 60aastane investeerimiskogemus on kulda väärt ning aitab nii alustavat investorit kui kogenud kauplejat.
Seppo Saario sündis 1938. aastal Helsingis ning praeguseks on ta nii Soomes kui ka Eestis saavutanud legendaarse börsiguru maine. Tema sulest on ilmunud mitmeid investeerimisraamatuid ning „Kuidas ma investeerin börsiaktsiatesse“ on nende raamatute kokkuvõte.

Kindlad põhimõtted. Raamatust kumavad läbi väga kindlad investeerimispõhimõtted ja ma usun, et nendega tutvumine aitab investoritel teha paremaid otsuseid. Seppo Saario ei käsitle ainult aktsiaid, vaid räägib ka võlakirjadest, optsioonidest, investeerimisfondidest ning keerukama struktuuriga investeerimistoodetest. Vaatluse all on tehingute ajastamine, levinumad vead, mida investeerimisel tehakse, väärtpaberite portfelli kaasamise põhimõtted ning palju muud kasulikku.
Raamatu suur väärtus on ühe kogenud investori pikaajalise kogemuse edasiandmine. Praktilised näited käivad enamasti Soome ettevõtete kohta, millest mõni on eestlastele rohkem tuttav, mõni vähem, kuid lood nende taga on pigem universaalsed. Soome väärtpaberiturg saab raamatut lugedes kindlasti tuttavamaks ning tihti tuleb ka tõdeda, et mured ja rõõmud on seal üsnagi sarnased meie omadega.
Väga väärtuslikuks pean ma seda, et Seppo Saario on esile toonud oma lemmikkauplejad ja -investorid. Raamatus on valikuliselt toodud välja nendegi põhimõtteid.
Minu investeerimiskarjäärile andis väga tugeva tõuke 1997. aastal eesti keeles ilmunud „100 igihaljast börsivihjet“. Selles raamatus on need otsekui kirss tordil samuti välja toodud ning ajas on need pigem väärtust juurde saanud.
Seppo Saario kogemust tasub kuulda võtta ning „Kuidas ma investeerin börsiaktsiatesse“ peaks olema iga investori raamaturiiulis või lugeris.

Loe edasi >
Tarmo Tanilas
Tarmo Tanilas
Swedbanki investeeringute juht

Praktiku pärandus. Autosõitu ei saa õpetada inimesed, kes pole ise kunagi autot juhtinud. Teoreetiliselt on see muidugi võimalik, aga ma ei suuda selliseid juhendajaid tõsiselt võtta. Samamoodi on ka investeerimisega. Mulle meeldib Seppo Saario, sest ta on praktik, kes räägib ausalt oma kuuekümne aasta pikkusest kogemusest finantsmaailmas.

Sattusin investeerimise juurde kakskümmend aastat tagasi ülikooliõpingute ajal, kui lugesin Äripäevast pooljuhuslikult ettevõtete erastamisest. See oli huvitav aeg, kus ühiskond arenes tormiliselt ning iga päev juhtus midagi huvitavat. Värske majandustudengina soovisin ka ise selles uues maailmas osaline olla. Läksin panka ja palusin tellerineiul osta pisikese summa eest Saku Õlletehase aktsiaid.

Mäletan siiamaani ehedalt seda imestusest õhetavat nägu, mis mulle taolise soovi esitamisel vastu vaatas. Kontoris läks äkki kibedaks sebimiseks, tehti paar telefonikõnet ning paluti oodata. Samal ajal muutusid minu järel sabas olevad pensionärid närviliseks ning ei mõistnud kuidagi ootamatu järjekorra kinnihoidja kavatsusi. Viimaks sai pank siiski Eesti Väärtpaberite Keskdepositooriumiga ühendust ning tehing toimus.

Kõik tundus nii lihtne!

Paari nädala pärast olin pangas pärast aktsiate kiiret hinnatõusu tagasi, sooviga oma aktsiad ära müüa. Kordus sama protsess – jälle telleri kõne maaklerile, mida põrnitsesid kõigi kontoris viibinud kodanike uudishimulikud pilgud, tehingu allkirjastamine ning järgmisesse loengusse jooksmine.

See kõik tundus kuidagi liiga lihtne. Ma ei teinud justkui midagi, aga pangakontol oli varasemaga võrreldes enam raha. Aktsiad hakkasid mind sügavamalt huvitama ning soovisin nende kohta enam teada saada. Otsustasin keskenduda kohalikule aktsiaturule, kus kaotamine tundus võimatuna.

Mu lemmiksaateks kujunes Kapital, kus Tiina Joosu särava naeratuse saatel oli väga mõnus oma virtuaalseid võite kokku arvutada. Ernesto Preatoni Eesti Ühispanga aktsiate müük 1997. aasta hilissuvel tundus täieliku rumalusena – mõelda vaid, müüa kindlalt ja pidevalt tõusvat aktsiat! Elu näitas, et elukogenud itaallasel oli siiski õigus. Sügisene börsikrahh ning sellele järgnenud Vene kriis tulid ootamatusena pea kõigile kohalikele investoritele, minule kaasa arvatud.

Kainenemine pärast krahhi

Pärast kiiret portfelli väärtuse tõusu ning veel kiiremat langust algtaseme lähedale otsustasin mõneks ajaks aja maha võtta ja oma senist tegevust rahulikult analüüsida. Hinges oli tühi tunne. Aasta aega palju rabelemist ja lõpptulemus oli null. Piltlikult öeldes olin kogu aeg sõitnud Ferrariga kiirteel ning ei märganud ees ootavat kurvi.

Väga raske oli endale tunnistada, et olin olnud täielik võhik, kes mängis mängu, mille reegleid ta ei teadnud. Lahtiste silmadega ringi käies sattusin Seppo Saario raamatutele, mis avasid mu silmad. Mõistsin, et mul oli olnud esialgu lihtsalt ropult õnne. Olin keskendunud valedele asjadele ning ei osanud hinnata firmade väärtust. See viga tuli parandada, sest investeerimine paelus mind endiselt ka kõige mustematel päevadel.

Praktilised ja ausad näited

Autosõitu ei saa õpetada inimesed, kes pole ise kunagi autot juhtinud. Teoreetiliselt on see muidugi võimalik, aga ma ei suuda selliseid juhendajaid tõsiselt võtta. Samamoodi on ka investeerimisega. Mulle meeldib Seppo Saario, sest ta on praktik, kes räägib ausalt oma kuuekümne aasta pikkusest kogemusest finantsmaailmas.

Tema näited on selged ja elulähedased, millel on väga suur praktiline väärtus algajale investorile oma finantsvabaduse poole liikumisel. Seppo on siiras ning jutustab investeerimisest lihtsalt ja huvitavalt.

Ta jagab lahkelt enda kogemusi, räägib ausalt nii edust kui ka ebaedust ning tõestab ilmekalt, et edukaks investoriks võib hea tahtmise korral saada igaüks meie hulgast.

Mitte loto, vaid sihikindel tegevus

Seppo Saario on elav eeskuju sellest, et investeerimine võiks olla iga inimese eluviis, mille pärliteks on dividendid. Seppo ise on näiteks enda Sanomalt aastakümnetega saadud dividendidega enda alginvesteeringu väärtuse seitsmekordistanud!

Investeerimine ei ole lotomäng. See on sihikindel tegutsemine püstitatud eesmärgi täitmise nimel, mille saavutamiseks pole vaja võtta ülemääraseid riske. Tuleb vaid enda kulutused kontrolli all hoida ning üsna pea märkate, kuidas investeeringutest laekuvad rahavood ning liitintress on muutnud teid finantsiliselt sõltumatuks.

Raamat tõestab ilmekalt, miks tasub olla ahne siis, kui teised on hirmul ja vastupidi. Seppost kolm korda lühema kogemuse najal võin lisada, et tagantjärele vaadates on turgudel alati olnud parimad ostukohad just siis, kui olen ka ise tundnud turgude järjepideva languse pärast lootusetuse tunnet ning ängi. Samuti on oluline meeles pidada, et ülbus tuleb enne langust.

Teadmistele lisaks on vaja praktikat

Heameel on tõdeda, et uuringute kohaselt on eestlaste finantskirjaoskus viimaste aastate jooksul paranenud. Sellest räägitakse üha enam nii koolides kui ka meedias. Juurde on tulnud uusi alternatiivseid investeerimisvõimalusi ning laienenud on info hankimise allikad.

Rahandusalaste teadmiste poolest oleme maailmas esirinnas, kuid selgelt jätab soovida asja praktiline pool. Teame, kuidas on ratsionaalne käituda, kuid millegipärast ei rakenda me piisavalt enda oskusi. Puudu tuleb julgusest ning püsivusest. Kõige raskem on teha esimest sammu.

Levinud on arvamus, et investeerimine nõuab suurt algkapitali. Tegelikult see ei ole niimoodi. Seppo Saario raamatus tuuakse hulgaliselt näiteid, kuidas mitmed miljonärid on alustanud investeerimist väga väikeste summadega. Ilmekaim neist on kahtlemata lugu akadeemik Eino Jutikkalast, kes suri 99aastasena, pärandades oma vara, 22 miljonit eurot Soome Teaduste Akadeemiale. Oluline on püsivus ja võidutahe.

Kui kakskümmend aastat tagasi tuli väärtpaberitehingu tegemiseks sammuda panka ning internetipangast polnud keegi isegi kuulnud, siis praegu võite soovi korral nutitelefoni abil tehinguid teha isegi metsast. Palju lihtsamalt on võimalik leida firmade majandusaruandeid ning samuti on tehingute hinnad kordades odavamad. Finantsilise sõltumatuse saavutamiseks on aga endiselt vaja teha palju tööd, olla sihikindel ning taibukas. Seppo Saario raamat on teile selleks väga hea praktiku pärandus.

Loe edasi >
Raamatuklubi info

Äripäeva raamatuklubi

on Eesti peamine äriraamatute kirjastaja, mis avaldab maailma parimaid psühholoogia-, juhtimis- ja turundusteoseid.

Klubi on tegutsenud juba 15 aastat ja pikaajalisele kogemusele tuginedes tehakse maailma uusimast juhtimiskirjandusest hoolikas valik. Klubi liikmena võite kindel olla, et maailma tunnustatud autorite populaarsed teosed jõuavad teieni ja te ei pea vaeva nägema võõrkeelse kirjanduse laviinis tee leidmisega. Raamatuklubi liikmena hoiate end kursis maailma parimate juhtimisteooriatega, õpite edukate ettevõtete kogemustest ning teate, kuidas rakendada neuroteaduse ja psühholoogia uusi avastusi edu ja õnne vankri ette.

• Klubi liige saab iga kuu värskelt ilmunud klubiraamatu 21% soodsamalt.
• Raamatu saadame Omniva pakiautomaati tasuta, võimalik on kasutada ka kullerteenust.
• Raamatud saab tellida ka e-raamatuna.
• Klubiraamatu eest saate mugavalt tasuda e-arve püsimakse või arvega.
• Kui ostate aasta jooksul 6 raamatut, võite valida kingiks ühe varem ilmunud raamatu.

Klubi liikmele saadetakse iga kuu (v.a juulis) üks uus raamat. Raamatu ostmisest saab loobuda klubi kodulehe kaudu, telefonitsi või e-posti teel.

LIITU KLUBIGA