Eneseareng

Kuidas õppida keeli kiirelt ja tõhusalt?

Praktilised tööriistad ja teadmised kiireks keeleõppeks

17. March 2017

Duration: 0,5 päeva

Kõik inimesed on puutunud kokku tundega, et keeleõpe on aeglane protsess ning heaks suhtluseks tuleb arvestada mitme aastase fokusseeritud tegutsemisega. Kui aga võtta arvesse seda, mida 21. sajandi innovatiivne keeleõpe pakub ning neid teadmisi igapäevaselt rakendada, muutub keeleõpe lihtsaks ning loogiliseks protsessiks, mille tulemusena on iga fokusseeritud õppija võimeline hakkama nulltasemelt suhtlema endale vajalikus võõrkeeles umbes 4 kuuga.

Igaüks peaks õppima keelt sellisel moel nagu talle kõige paremini sobib ja selliste teemade kaudu, mis talle enim huvi pakuvad.

Sihtgrupp
Koolitusele on oodatud kõik, kes tahavad õppida tehnikaid, kuidas keeleõpe enda jaoks oluliselt kiiremaks muuta.

Koolituse tulemusena osaleja oskab

  • arvestada enda isikliku õpistiiliga ning personaalsete võimetega keeleõppes;
  • kasutada tervet rida efektiivseid innovatiivse keeleõppe tehnikaid enda igapäeva osana, et kiirendada oluliselt võõrkeele omandamist;
  • leida kõik endale igapäevaseks keeleõppeks vajalikud tööriistad ning materjalid LIVE-keeleõppe internetikeskkonnast (sh. Võõrkeele enimkasutatavad sõnad, igapäevased kuulamisharjutused jne)

Koolituspäeva lõpus koostatakse igale osalejale keeleõppestrateegia, kus on kirjeldatud täpne plaan õpitu rakendamiseks vajaliku võõrkeele õppimisel.

Eesmärk
Koolituse eesmärk on anda igale osalejale vajalikud tööriistad ja teadmised, et õppida mistahes võõrkeelt sellises vormis, et oleks arvestatud õppija individuaalsete huvidega, võimetega ning eesmärkidega, kiirendades võõrkeele omandamist võrreldes tavapäraste keeltekoolidega keskmiselt 4-5 korda.

Koolituse läbiviimise põhimõtted
Palume kaasa võtta süle- või tahvelarvuti.

Osalejad saavad kaasa keelemeetodi õpiku „Esimene meetod: Keeled“ ja veebikeskkonna piiramatu kasutusõiguse.

PERFORMER

Ott Ojamets

Ott on romanistika ja keeleteaduse bakalaureus ja magister Tallinna ülikoolis. Innovatiivse keeleõppe ühe juhtiva organisatsiooni Embassy of Education juht ja kaaslooja. Innovatiivse keeleõppe firma LIVE Language Learning looja ning juht. Enam kui 10 aastat kogemust innovatiivses keeleõppes ning uuringute läbiviimisel selles valdkonnas.
SCHEDULE

12:00 -12:15

12:00 -12:15

Kogunemine

12:15 -14:30

12:15 -14:30

1. Õpistiilid ja nende rakendamine

14:30 -15:00

14:30 -15:00

Kohvipaus

15:00 -17:00

15:00 -17:00

3. Kuidas kõiki 4 LIVE-õppe elementi enda igapäevas kasutada

Additional info
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil akadeemia@aripaev.ee või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

AS Äripäev on Eesti Töötukassa koostööpartner.
Töötukassa finantseeringul osalemiseks leppige koolitusel osalemine kokku oma konsultandiga ning võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või kulli.duubas@aripaev.ee. Täpsema info leiate SIIT.