Kuidas pidada regulaarseid arendavaid vestluseid?

Mudel edasiviivate vestluste arendamiseks

06. aprill 2018

Kestus: 1 päev

Juhil on kaks peamist tööriista – tema unikaalne isiksus ja tema vestlused. Juht vestleb üks-ühele, peab koosolekuid, vestleb maili teel ja Skype’is. Ootame, et meie vestlused kannaksid endas meie väärtusi, annaksid edasi meie sihte, looksid arengukeskkonna ja soovi areneda ning lükkaksid mugavusest välja eesmärkide poole. Edasiviiva vestluse tulemus on motiveeritud ja arenev töötaja.

Mõnikord juhtub, et meie jutu mõte ei jõua vestluskaaslasele kohale või vaatamata noogutamisele tajume kaaslases vastuseisu. Arendavate vestluste rolli ei tasu alahinnata, sest kui nende eesmärk on positiivsete emotsioonidega laetud arenev töötaja, siis on kasu sellest nii meeskonnale kui ettevõttele üldiselt.

Koolitus annab juhile oskused ja teadmised, kuidas pidada regulaarseid ja arendavaid vestluseid – lühiajalisi kui ka pikemaid arengu- ja tulemusvestlusi.

Koolitusele on oodatud
kõik juhid, projektijuhid ja spetsialistid, kelle tööalane roll sisaldab juhtimisvestlusi, tagasisidevestlusi ja motiveerivaid vestlusi.

Koolituse eesmärk
on anda mudel edasiviivate vestluste läbiviimiseks ja oskus seda oma töökontekstis kasutada.

Koolituse tulemusena
Osaleja:

  • mõistab, kuidas toimib arendava vestluse mudel ja oskab seda vajadusel kasutada
  • mõistab kuulamise olulisust teise osapoole avamisel ja usalduse loomisel
  • mõistab selge eneseväljenduse rolli
  • oskab küsimuste ja kuulamise kaudu vestlust juhtida

Koolituse tulemusi hinnatakse arutelude, rollimängude, rühmatööde ja harjutuste arutelude käigus

Koolituse läbiviimise põhimõtted
Koolitus on intensiivne, tempokas ja vaheldusrikas. Lühikesed teoorialoengud vahelduvad aruteludega ja erinevate harjutustega. Kogu teooria seostatakse isikliku kogemuse ja praktikaga ja kõik uus saab koolituse jooksul läbiproovitud. Koolitaja kasutab inspiratsiooniks erinevaid näiteid oma tööst juhina suurtes organisatsioonides.

KOOLITAJA

Ruti Einpalu

Vaata videotutvustust koolitaja kohta SIIT.

Ruti on juhtide coach ja juhtimiskoolitaja. Ruti on läbi viinud koolitusi ja arenguprogram me, mis on suunatud tulemuslikumale inimeste ja muutuste juhtimisele 13 aasta vältel.
Ruti on sertifitseeritud 'Professional Coach' ja team coach (Erickson College International). Antud väljaõpped omavad rahvusvahelist ICF-i akrediteeringut. Rutile on omistatud International Coach Federation Associate Certified Coach (ACC) sertifikaat. Samuti on Ruti suhtlemistreener (Gordon Training International).
Rutil on tippjuhi kogemus jaepanganduse direktorina Hansapangas, Draamateatri direktorina ja Rahvusvahelise Arvo Pärdi Keskuse rajajana. Ruti on käivitanud Perekeskuse Sina ja Mina ning on Arvamusfestivali üks algatajaid.
AJAKAVA

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Kogunemine ja hommikukohv

10:00 - 11:45

10:00 - 11:45

Ülevaade juhile vajalikest vestlustest

11:45 - 12:00

11:45 - 12:00

Kohvipaus

12:00 - 13:30

12:00 - 13:30

Arendava vestluse mudel

13:30 - 14:15

13:30 - 14:15

Lõuna

14:15 - 15:30

14:15 - 15:30

Vestluse pidamiseks vajalikud kommunikatsioonioskused

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

Vestluse mudeli kasutamine töökontekstis

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].