Kuidas saada peaministriks?

Poliitilise kommunikatsiooni treening

19. aprill 2017

Kestus: 1 päev

Käesoleva aasta oktoobris toimuvad kohalikud valimised, millele eelneb võitlemine valijate tähelepanu nimel. Võimalusi selleks on väga palju, kuid sellest, millised võtted neist on mõjusaimad, teavad vähesed. Kommunikatsioonibüroo Powerhouse juhataja ja konsultant Janek Mäggi on osalenud mitme tuntud poliitiku valimiskampaaniates ja jagab oma suurt kogemustepagasit kõikidele, kes soovivad saada mõjusaid nippe selleks, et saavutada valimistel edu. Treening „Kuidas saada peaministriks?“ on suunatud kõigile, keda huvitab poliitiliste kampaaniate mõjus kommunikatsioon. 

Treeningu sihtgrupp
Treeningule on oodatud inimesed, kes tunnevad huvi poliitika, poliitiliste protsesside suunamise ning poliitiliste sõnumite edastamise vastu; tahavad mõista nende esitamise võimalikke mõjusid; planeerivad osaleda (nii kohalike omavalitsuste kui riigikogu) valimistel; samuti tegevpoliitikud, kelle igapäevatöö eeldab pidevat suhtlemist ja vajalike sõnumite edastamist konkreetsetele sihtgruppidele ning ka laiemale avalikkusele.

Treeningu eesmärk
Kommunikatsioonitreeningu eesmärk on arendada poliitikast huvitatud inimeste sõnumi loomise võimet, veenvust, esinemisoskusi ning valmistada neid ette kõikvõimalikeks suhtlemis-situatsioonideks nii ajakirjanike, kodanike, ametnike, poliitikute kui ka teiste oluliste sihtrühmadega.

Treeningu tulemused
Treeningu tulemusena saab koolitatust

  • veenvam esineja,
  • innukas volinik,
  • lennukas riigikogu liige,
  • usutav minister või õnnestuv peaminister.

Tema sõnal on jõud, hinges on siirus ning mõttel on kandvus.

Treeningu läbiviimise põhimõtted
Treening koosneb loengust ning praktilistest ülesannetest.

Teoreetilises osas annab koolitaja ülevaate kommunikatsioonist tervikuna ning selle vajalikkusest: sise-, välis-, turundus- ja kriisikommunikatsioonist ning näitab oma kogemuse põhjal, kuidas jõuda meediasuhetes ning peamiste partnerite ja sihtrühmadega suheldes parima võimaliku tulemuseni. Samuti tuuakse välja, kuidas saavutada avalikul esinemisel kõige mõjusam tulemus.

Praktilises osas loovad osalejad etteantud legendi põhjal kirjalikus vormis kandva sõnumi erakonna/valmisliidu seisukohtadest lähtuvalt. Sellise, millega õnnestub inimesi veenda või ümber veenda.

Teise teksti koostamisel ette antud legend kujutab võimalikku kriisiolukorda, kus poliitik peab erakonna esindajana kiirelt reageerima ja (avalikult) infot edastama.

Kõik meediatreeningul osalejad saavad Powerhouse’i koostatud raamatu kommunikatsiooni alustest – sisaldab kommunikatsiooniteoreetilist osa (mis on meedia ja kuidas see töötab), meediasuhtluse põhitõdesid, personaalse meedia põhitõdesid ning värskeid näiteid kirjutatavast meediast „töötavast“ ning „mittetöötavast“ meediasuhtlusest fookusega poliitilisele kommunikatsioonile.

Loe teemade täpsemat kirjeldust siin.

KOOLITAJA

Janek Mäggi

Janek Mäggi on kommunikatsioonibüroo Powerhouse juhataja ja konsultant. Poliitilises kommunikatsioonis on Janek osalenud nii Tunne Kelami (1999-2001) kui Siim Kallase (2015-2016) presidendivalmiskampaanias. Ta nõustanud mitmeid poliitikuid valimiskampaaniate ajal.

Janek on lõpetanud 1999. aastal Tartu Ülikooli Õigusinstituudi õigusteaduse erialal. Ta on töötanud 1994-1997 Äripäevas, 1997-2000 SEB Panga asepresidendina ning 2001-2002 ETV-s Eurovision 2002 Internetivärava juhina ja 2008. aasta kevad- ja sügishooajal majandussaate „Miljon senti” saatejuhina. Janek on alates 2005. aastast Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu esimees. 5. veebruaril 2014 asutas ta koos Hille ja Toivo Tänavsuuga SA Hille Tänavsuu Vähiravifondi „Kingitud Elu“. Janek oli 1999. aastast kuni 2015. aasta jaanuarini Eesti Kabeliidu president. Ta on 2007. aastast Euroopa Kabeföderatsiooni president. Alates 2015. aasta septembrist on Janek Eesti Kunstiakadeemia kuratooriumi liige. Ta on avaldanud luulekogud „Ood rõõmule” (2000) ja „Hinge pealt ära” (2009) ning on albumi „Eesti metsa lugu” (2011) luuletuste autor. Ta on dokumentaalfilmide „Viimsi saared” (2011) ja “Viies võim” (2015) stsenarist. 2012 ilmus Janeki ja Jüri Arraku ühisraamat „Pind ja palk”. Ta on avaldanud arvamuslugusid Eesti Kirikus, Eesti Päevalehes, Delfis, Maalehes, Postimehes, Õhtulehes ning Äripäevas.

Kommunikatsioonibüroo Powerhouse tegutseb aastast 2000. Powerhouse loob, korraldab ja arendab suhteid klientide, kolleegide, meedia ja avalikkusega. Aitame selgitada, põhjendada, anda tähendust ja veenda. Aitame muuta maailma paremaks, läbipaistvamaks ja õiglasemaks – mitte ainult Eestis, vaid ka välismaal. Powerhouse paneb sõnad rääkima.

Powerhouse on viinud kommunikatsioonitreeninguid läbi kohalikele omavalitsustele, erakondadele, poliitikutele, riigiasutustele, eraettevõtetele.
AJAKAVA

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Kogunemine

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

Poliitilise kommunikatsiooni alused

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

Mida mina saan teha, et olla veenev, huvitav, usutav ja armastatud?

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 16:00

14:00 - 16:00

Praktilised ülesanded

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

AS Äripäev on Eesti Töötukassa koostööpartner.
Töötukassa finantseeringul osalemiseks leppige koolitusel osalemine kokku oma konsultandiga ning võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected]. Täpsema info leiate SIIT.