Ehitus

Kuidas targalt ehitusprojekti tellida? 29.01.2019

BIMi ning kaasaegsete tehnoloogiliste meetodite kasutamine ehitise tellijale

29. jaanuar 2019 - 22. mai 2020

Kestus: 1 päev

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Koolitus annab 3,8 täiendõppe punkti.

BIM ehk ehitusinfo modelleerimine loob platvormi, mis seob ehitise info ühtsesse 3D mudelisse ning võimaldab projekti erinevatel osapooltel ühtse meeskonnana tegutseda kogu projekti eluea vältel, alates projekteerimisest ja ehitusest kuni hoone ülalpidamiseni välja. BIMi potentsiaalne kasu realiseerub aga vaid siis, kui sellest oskavad kasu lõigata kõik ehitusprojekti osapooled - alates tellijast ja projekteerijatest kuni pea- ning alltöövõtjateni. Oluline on luua kohe projekti alguses ühised digitaalseid protsesse toetavad mängureeglid. Ehitise tellija on selle jaoks parimal positsioonil.

Koolitusele on oodatud

Kõik arendus- ja ehitusprojekte tellivad ettevõtted ja organisatsioonid: kinnisvaraarendajad, tootmis-, kaubandus-, tervishoiu-, majutus-, põllumajandus- ja logistikaettevõtete esindajad, büroohoonete ja tehnoparkide omanikud, kohalike omavalitsuste esindajad jt, aga ka ehituse peatöövõtjad.

Koolituse eesmärk

On anda teadmisi kaasaegsete meetodite kasutamisest ehitusprojekti efektiivsemaks planeerimiseks ning tellimiseks ja hilisemaks korrashoiuks.

Koolituse tulemusena osaleja

  • mõistab mudelprojekteerimise väärtust ehitusprojekti planeerimisel, ehitamisel ning hilisemal haldamisel.
  • teab, millistele teemadele rõhku pöörata ehitusprojekti tellides.
  • oskab käsitleda 3D projekt-dokumentatsiooni.

Koolituse tulemusi hinnatakse praktiliste ülesannete käigus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Koolitus on üles ehitatud suures osas loengu ja arutelude formaadis.

Praktilise ülesande läbitegemiseks palume kaasa võtta sülearvuti ja hiire. Enne koolitust saadetakse osalejatele täpsemad juhised Trimble Connect tarkvara eelnevaks installeerimiseks.

Osalejad saavad koolituselt informatiivsed koolitusmaterjalid.

Koolitusgrupi maksimaalne suurus on 30 osalejat.

KOOLITAJAD

Miina Karafin

Miina on Nordeconi arendusjuht ning tegeleb oma igapäevatöös digitaalsete lahenduste rakendamisega ehitusettevõttes. Ta keskendub peamiselt BIMi (ehitusinfo modelleerimise) võimalikele rakendustele erinevates projektides. Pärast TTÜ ehitusteaduskonna lõpetamist 2012. aastal viibis Miina aastasel välispraktikal USAs, ehitusettevõttes Skanska, kus nägi kõrgtasemel BIMi kasutamist ehituse peatöövõtja seisukohalt. Miina leiab, et ehitussektori digitaliseerimine ning kaasaegsed lahendused on efektiivsuse tagamiseks ainuõige tee. Miina on ka konverentsi BIMsummit Estonia peakorraldaja.

Risto Vahenurm

Risto (MSc; MScEng) nõustab kinnisvara- ja ehitusvaldkonna ettevõtteid, kes soovivad digitaalseid protsesse enda kasuks rakendada. Ta on keskendunud ehitusandmete juhtimisele (BIManagement) üle ehitise elukaare.
Lisaks on Risto BIMsummit Estonia üks korraldajatest, EVS BIM tehnilise komitee esimees ja alates 2014. aastast avatud BIM ehk buildingSMART eestkõneleja. Ristol on 7-aastane rahvusvaheline erialane kogemus, sealhulgas on ta varem juhtinud ehitussektori start-up’i, Eesti digitaalehituse valdkonda Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis ja Eesti digitaalehituse klastrit.
AJAKAVA

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Kogunemine

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

1. Mis on BIM ning millised on selle rakendusvõimalused

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

2. Ehitusprojekti tellimine kaasaegsete meetodite abil

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

3. Praktiline ülesanne

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil akadeemia@aripaev.ee või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või kulli.duubas@aripaev.ee.

Korraldaja võib koolitusel teha pilte ja jagada neid osalejatega, samuti kasutada neid sarnaste koolituste turundamiseks.