Koolitused

Kuidas teha efektiivseid ja fokuseeritud online-koosolekuid?

6 põhimõtet tulemuslikuks online-koosolekuks

14. aprill 2020

Kestus: 45 minutit

Reaalajas veebikoolitus

Kriis on tekitanud juhtidele, spetsialistidele ja õpetajatele vajaduse anda oma mõtteid edasi online keskkonnas. Online-koosolekud võivad kehvasti läbi viiduna olla vaevalised ja igavad – sellisel juhul osalejate tähelepanu hajub ja/või tegeletakse kõrvaliste asjadega.

 

Koolitusel räägime sellest, kuidas ette valmistada ja läbi viia efektiivseid online-koosolekuid ja esitlusi, kus osalejate tähelepanu on kõrge. Lisaks tuleb juttu, kuidas kaasata osalejaid juba enne koosoleku algust, millised presentatsioonid on mõjusad ja kuidas määrata olenevalt eesmärgist koosoleku pikkust. 

 

Koolituse eesmärk on aidata koosolekute vedajal teha valmis konkreetse struktuuri ja sisuga online-koosolek, mis muudab inimesed koosolekul vaatlejatest sisulisteks osalejateks ja väärtuse loojateks.

 

Koolitusele on oodatud juhid, projektide juhid ja haridustöötajad, kes peavad online-koosolekuid juhtima.

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, kuidas online-koosolek erineb näost-näkku koosolekust;
 • oskab luua online-koosoleku struktuuri;
 • oskab kasutada vahendeid koosolekul osalejate tähelepanu hoidmiseks ja kaasamiseks;
 • teab, kuidas online-koosolekul kasutada slaide ja muid abivahendeid.

 

Reaalajas veebikoolitus algab kell 10.00 ja kestab 45 minutit! Kogunemine ühises virtuaalkeskkonnas kl 09.55.

 

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Online koosoleku olulisim väljakutse - saada inimesed vaatlejast osalejaks
 • Osalejate kaasamine enne koosoleku algust
 • 60 sekundi reegel ehk emotsionaalne sidumine
 • Tähepanu hoidmise viisid ehk 5 minuti reegel
 • MVP ehk minimaalne vajalik powerpoint ja presentatsioonid
 • Fookuse hoidmine koosoleku ajal
 • Online-koosolekute pikkused, olenevalt koosoleku eesmärgist
 • Online-koosoleku tehnoloogia: Skype ja Zoom

KOOLITAJA

Raimo Ülavere

Koolitaja ja coach
Raimo Ülavere on koolitaja ja coach, kelle eesmärk on aidata inimestel teha positiivseid muutusi oma käitumises, mis viiksid inimesi lähemale oma ambitsioonikatele sihtidele.

12 coachina töötatud aasta jooksul on Raimo personaalse coachina aidanud 150+ juhil ja kümnetel sportlastel saavutada sihte ja teha positiivseid muutusi, nii oma uskumustes, hoiakutes kui käitumises. Näiteks 2019. aastal tegi Raimo 90 personaalset coachingu sessiooni tippjuhtidega ja 83 sessiooni tippsportlastega (enamik Eesti koondise ehk rahvusvahelisel tasemel). Nende siht oli lisaks käitumise muutusele mentaalne tugevus, enesekindlus, psüühiline ettevalmistus ning pingelistes olukordades mitte lihtsalt hakkama saamine, vaid nendes oma hetke parima tulemuse tegemine.

Raimo on sertifitseeritud juhtide ja meeskondade coach (Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching, Academy of Exectutive Coaching).
Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil akadeemia@aripaev.ee või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või Liis.Lehtmets@aripaev.ee.