Kuidas töölepinguseadus enda heaks tööle panna?

21.01.2016

Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskus

Töötajad usuvad enamasti, et töölepingu seadus on tehtud tööandjate jaoks ja tööandjad tunnevad jällegi, et seadus piirab hoopis neid ja töötaja teeb karistamatult, mida iganes tahab. Ümber pööratult tähendab see, et tööandjal on just niipalju õiguseid, kui töötajal piiranguid ja vastupidi. Kui töösuhetes täita korrektselt oma kohustusi, siis on loodud tugev alus ka oma õiguste realiseerimiseks, isegi pingeliseks muutunud töösuhete korral. Eelisolukorras on see, kes valdab paremini „mängu ilu“.

Eesmärk: Anda läbi töövaidluste ja kliendijuhtumite lahendamise ettekujutus töölepingu seaduse võimalustest, mis enamikul juhtudel kasutamata jäetakse.

Sihtgrupp: Ettevõtetes personalitöö vastutavad isikud, sekretärid, juhiabid, alluvate tööd korraldavad isikud, kõikide tasandite juhid, kes teevad otsuseid, millel võib olla tööõiguslik tagajärg.

Koolituse käigus saame teada:
- kuidas nii mõnigi töölepingu seaduse „ei“ saab teistsuguse lähenemise korral hoopis „jah“ tähenduse,
- kuidas puuduliku töölepingu korral kaetakse vaieldavad lüngad,
- et ka kadunud ja kättesaamatu töötajaga on võimalik tööleping õiguskindlalt lõpetada,
- et töötaja päevapealt lahkudes on võimalik panna ta rahaliselt vastutama,
- et kuigi tööandja ei tohi ilma töötaja nõusolekuta lõpparvest kinnipidamisi teha, on olukordi, kus lõpparve väljamaksmisega viivitamine võib olla otstarbekam,
- et töövaidluses asjaolude ümberhindamine võib anda aluse nõuete aegumise kohaldamiseks või vastupidi,
- millal tuleb pingeliseks muutunud töösuhete korral ise aktiivne olla ja millal oodata,
- et seadusega tööandjale peale pandud kohustusi on võimalik muuta viimasele kasulikeks tööriistadeks,
- et õigeaegne reageerimine ja protseduurireeglitest kinnipidamine võimaldab enamasti panna teist poolt vastutama.

Koolitus tugineb 100 % elust võetud kliendijuhtumitel, mida esitab aastatepikkuse sassis töösuhete lahendamise kogemusega METI personaliabi OÜ tegevjuht Tiit Kruusalu. Töövaidluste lahendeid lahates näeme esitatud nõudeid, poolte kaitsetaktikaid ja saame teada, mida võtsid töövaidlusorganid oma otsuste tegemisel arvesse, mida jätsid arvestamata. Koolituse lõppedes on osalejatele antud ülevaade, kuidas töölepingu seadust pelga täitmise asemel kasutada, et seadus muutuks sõbraks ja tõhusaks tööriistaks.

ESINEJA

Tiit Kruusalu

METI personaliabi OÜ juhatuse liige ja tegevjuht
Tiit Kruusalu on tegelenud personalitööga alates 1995.aastast. Selle aja sisse on mahtunud erialane teenistus avalikus sektoris ja rahvusvahelisel tasandil ning eraettevõtlus. Üks Tiidu kunagine juht nimetas teda „hulluarstiks“, kelle ülesandeks oli „võit- võit“ tulemusega ära lahendada keeruliseks muutunud töösuhted. Tagajärgedega tegelemise kõrval ja nendest järeldusi tehes, on ta keskendunud personaliprobleemide ennetustööle, luues protseduure ja käitumisjuhiseid, koostades juhendmaterjale, koolitades ja nõustades abivajajaid töösuhete valdkonda puudutavates küsimustes. Tema koolitused ja seal toodud näited on võetud isiklikust igapäevasest praktikast, mitte kabinetiteoreetiku toodangu kuiv ettelugemine.
Äripäeva seminaridel saanud osalejatelt 100%-lise soovitusindeksi.
PROGRAMM

09:15 - 10:00

09:15 - 10:00

Registreerimine ja hommikukohv

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

Ettekanne

Tiit Kruusalu

11:30 - 12:00

11:30 - 12:00

Kohvipaus

12:00 - 13:30

12:00 - 13:30

Ettekanne

Tiit Kruusalu