UUS!

Kuidas tõsta töötajate rahulolu ja töösooritust?

Väärtuspõhine juhtimine organisatsioonis

02. oktoober 2019

Kestus: 1 päev

Töötajad ei lahku organisatsioonist enamasti mitte palga või töötingimuste pärast, vaid sellepärast et nad pole rahul juhtimisega.

Kui veel eelmisel sajandil ja selle sajandi alguses pöörati juhtimises põhilist tähelepanu protsesside juhtimisele, siis praegu mõistetakse järjest enam, et protsesse viivad ellu ikkagi inimesed. Inimeste juhtimine toimub suuresti inimeste väärtussüsteemi abil, mis on ühtlasi ka rahulolu aluseks. Koolitus annab praktilisi tööriistu, millega suurendada töötajate rahulolu ning tulemuslikkust.

Sihtgrupp

Tipp- ja keskastmejuhid, kes tegelevad igapäevaselt organisatsiooni ja inimeste juhtimisega.

Eesmärgid

Koolituse eesmärk on anda teadmisi ja oskusi, kuidas väärtuspõhist juhtimist rakendada oma igapäevases juhtimistöös ja seeläbi tõsta oma töötajate rahulolu ja töösooritust.

Koolituse tulemusena osaleja

  •          teab, mis on väärtuspõhine juhtimine ning mõistab selle kasu.
  •          teab, kuidas väärtused inimest mõjutavad ning kuidas teha kindlaks oma töötajate väärtussüsteemi.
  •          oskab väärtuste abil inimesi motiveerida ning suurendada nende rahulolu.
  •          oskab kasutada erinevaid väärtuspõhise juhtimise tööriistu organisatsiooni tulemuslikumaks juhtimiseks.
  •          teadvustab oma organisatsiooni väärtussüsteemi ühisosa ning erisusi.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Koolitus on planeeritud viisil, mis annab osalejatele kasulikke teadmisi, samas on praktiline ja kaasahaarav. Saadud teadmisi praktiseeritakse koheselt ka erinevate grupitööde ja harjutuste käigus, et teadmised läheks oskusteks üle. Koolitus on kombineeritud erinevatest täiskasvanuõppe meetoditest.

Koolitust viivad läbi kaks koolitajat tandemina. Sellisel viisil koolituse läbiviimine lisab koolitusele dünaamilisust ja mitmekülgsust ning erinevaid kogemusi ja vaatenurki, mis kummalgi koolitajal on.

Koolituse tulemusi hinnatakse reflektiivsete ülesannete, arutelude ja juhtumianalüüside teel. Koolituse lõpus koostab iga osaleja enda plaani, kuidas kavatseb õpitut praktikasse rakendada. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus. 

Loe koolitusest ka artiklit:
Kuidas inimese väärtustega tegelemine pühendumust mõjutab?

Koolitus toimub, kui osalejaid on grupis vähemalt 5.

KOOLITAJAD

Signe Valsberg

Oma esimeste õpingute käigus on Signe tudeerinud ärijuhtimist ja psühholoogiat. Hetkel kirjutab ta Tallinna Ülikooli psühholoogia osakonnas magistritööd. Lisaks on ta aastate jooksul täiendanud ennast mitmetel täiendkoolitustel. Ta on töötanud koolitaja-konsultandina tänaseks kuusteist aastat. Ta on töötanud rahvusvahelises suurettevõttes (Olympic Entertainment Group), kus aastate jooksul läbis erinevaid juhtimistasandeid. Signe on üks Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonide loojatest ja lisaks on tal mahukas kogemus konverentside korraldamisel ja juhtimisel. Pereärina on tal ka toitlustusettevõte. Viimase väljakutsena võttis ta vastu minna gümnaasiumi 10-ndale klassile õpetama ettevõtlust, et inspireerida noori olema julgemad, ettevõtlikumad ja vabamad oma valikutes. Kolleegid ja sõbrad iseloomustavad teda kui ehtsat „ellujääjat“, kes kohaneb märkimisväärselt hästi, oskab strateegiliselt mõelda ning kiiresti reageerida vastavalt olukorrale.

Kati Tikenberg

Kati on lõpetanud Tallinna Ülikooli andragoogika eriala ning Akadeemias Nord magistriõppes psühholoogia eriala. Et töötada sisekoolitaja/konsultandina, on ta omandanud lisaks selle eriala kõrgharidusele suures mahus praktilisi psühholoogilisi täiendkoolitusi.
Katile meeldib väga teha algust uute projektidega, uued ideed „käivitavad” ja annavad talle palju lisaenergiat. Ta on olnud üks mentorite arenguprogrammi väljatöötajatest ning osalenud mitmetes pikaajalistes juhtimisalastes koolitus- ning supervisiooniprotsessides. Üks viimase aja huvitavamaid projekte, mis on andnud talle mitmekülgset ja teistsugust vaadet juhtimisele, on olnud osalemine Noored Kooli programmis ning seeläbi töötamine õpetajana kaks aastat koolis. Kati usub, et seesugust kogemust oleks vaja kõikidele organisatsiooni tippjuhtidele, kuna see avab täiesti teistsuguse perspektiivi liidriks olekule ning inimeste juhtimisele. Ta on olnud ka toitlustusettevõtte asutaja ja juht ning kanda kinnitanud ka konverentside korraldamisel ja juhtimisel.
Koolituste läbiviimisel peab ta väga oluliseks pakkuda inimestele hästi organiseeritud teadmisi, mis aitavad neil saavutada tulemusi ning tõsta terve organisatsiooni efektiivsust. Samuti on tema jaoks oluline näidata inimestele organisatsiooni süsteemsust, kuidas üks valdkond on teisega seotud ja mille kaudu eelkõige jõuda soovitud muutuste saavutamiseni. Sõbrad iseloomustavad teda alatise positiivse ja särava olekuga.
AJAKAVA

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Kogunemine

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

VÄÄRTUSPÕHISE JUHTIMISE OLEMUS JA KASU

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

VÄÄRTUSTE FUNKTSIOON

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

VÄÄRTUSPÕHISE JUHTIMISE PRAKTIKUM

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

MINU JÄRGMISED SAMMUD SEOSES ÕPITUGA

REGISTREERIMINE
Kuidas tõsta töötajate rahulolu ja töösooritust?
Hind:
449 €
538,80 € km-ga
Osalejate arv:

Lisainfo:
Äripäeva Akadeemia | Vana-Lõuna 39/1, Tallinn
667 0439 | akadeemia@aripaev.ee

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil akadeemia@aripaev.ee või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või Liis.Lehtmets@aripaev.ee.

Korraldaja võib koolitusel teha pilte ja jagada neid osalejatega, samuti kasutada neid sarnaste koolituste turundamiseks.