Konverentsid

Lean juhtimise Lean juurutamine

Kuidas viia Lean juhtimine ellu ilma lisakuludeta?

21.03.2018

Veebiseminar

Lean juhtimise elluviimine on samuti tegevus, mis võib kaasa tuua väga erinevaid kulusid. Sestap toome veebiseminaril välja võimalikud kaod, ehk tegevused, mida on Lean juhtimise juurutamise käigus sageli tehakse, kuid mis ei too endaga kaasa mingit efekti. Ehk siis needsamad raiskamised.

Teine oluline moment, millele tähelepanu pöörame, on see, et Lean juhtimise elluviimine ei tohi tekitada „muda“ – ehk väärtust mitte lisavaid tegevusi.

Arutlusele tulevad järgmised teemad:

- Kuidas Lean juhtimist võimalikult efektiivselt ellu viia?
- Kuidas kaasata protsesse teisi inimesi?
- Lean juhtimise elluviimise protsess tervikuna
- Kuidas vältida parendusi lihtsalt parenduste pärast?
- Millal oleme saavutanud kuluefektiivse juhtimise?

Veebiseminari viib läbi Lean Estonia partner ja juhtiv konsultant Roman Zahharov

Veebiseminar toimub 21. märtsil kell 14.00-15.30 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.

Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääsete enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Täpsemat infot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades annely.raudhein@aripaev.ee või helistades 6 670 107.

ESINEJA

Roman Zahharov

Lean Estonia partner ja juhtiv konsultant
Roman Zahharov on Lean Estonia vanemkonsultant, rahvusvaheliste kogemustega tunnustatud LEANi ja protsesside juhtimise ekspert, konsultant, koolitaja ja õppejõud. Lean filosoofia ja praktika juurutamisega ta on kokkupuutunud aastal 2004, kui hakkas otsima metoodikaid süstemaatilise protsesside parendamiseks ja raiskamise vähendamiseks. Tal on väga ulatuslikud kogemused tootmissektoris (ka. projektipõhine tootmine) töötamisel ja nõustamisel, mille hulgas on mitmete välisettevõtete tootmisalased konsultatsioonid. Ta on konsulteerinud mitmeid kümneid tootmisettevõtteid; omab pikaajalist kogemust erinevate äriinfosüsteemidega (DAX, NAV, SAP, Movex, jne) tootmissektoris ning on osalenud mitmetes ERP süsteemide juurutamisprojektides. Romani ekspertiisist saavad kasu organisatsioonid, kellel on vaja äriprotsesse analüüsida, tõsta tõhusust, hinnata äriinfosüsteemide toimimist (ERP/…) või välja valida ettevõtte äriprotsessidele sobiva ERP süsteemi, luua CAD/ERP arhitektuur, kaasata töötajaid parendusprotsessi ning juurutada pideva parenduse süsteemi.
LISAINFO
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve emailile.

Konverentsil osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni konverentsi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil registreerimine@aripaev.ee või telefonil 667 0099. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni 10 päeva enne konverentsi toimumist, pakume võimalust osaleda teisel konverentsil samal hooajal või tagastame 100% tasutud maksumusest. Kui teatate vähemalt 5 tööpäeva varem, tagastame 50% maksumusest. Muul juhul kuulub arve tasumisele.