Koolitused

Äripäeva maksukool

Majandame maksuefektiivselt!

21. november 2018 - 24. jaanuar 2019

Kestus: 3 päeva

Olenemata sellest, kas ettevõte tegutseb vaid Eestis või ka väljaspool riigipiire, on maksustamine ülioluline teema, mida tuleks tõsiselt analüüsida nii tegevust alustades kui ka selle käigus – muutuvad ju maksuseadused ning majanduskeskkonnad pidevalt. Äripäeva Akadeemia uus maksukool on ideaalne võimalus teha oma maksustamistavades korralik audit ning vaadata üle 2019. aasta võimalused, riskid, tulud ja kulud nii käibemaksu, tulumaksu kui piiriülese maksustamise osas. Tulemus on ühelt poolt korrektselt täidetud maksukohustused ja teisalt maksuefektiivsem majandamine.

Koolitusele on oodatud raamatupidajad, väikeettevõtjad, raamatupidamise assistendid, pearaamatupidajad, maksunõustajad ja finantsjuhid.

Koolituse tulemusena osaleja:

  • oskab planeerida (piiriülest) ettevõtlust kohe algusest kõige maksuefektiivsemal viisil;
  • teab olulisemaid maksuseaduste muudatusi 2018/2019. aastal, samuti seonduvaid riske ning võimalusi;
  • oskab valida ettevõtte jaoks kõige maksuefektiivsemad maksustamise võimalused;
  • saab kaasa teadmised ja töövahendid praktiliste maksuprobleemide iseseisvaks lahendamiseks

Maksukool koosneb kolmest 1-päevasest moodulist:

1. Moodul - Käibemaksuseaduse muudatused ja täiendused 2018-2019

2. Moodul - Piiriülese maksustamise võimalused ja riskid

3. Moodul - Töötasud ja ettevõtte tulumaks

KOOLITAJAD

Tõnis Elling

Tõnis Elling

Marko Saag

Advokaadibüroo ATTELA partner ja vandeadvokaat ning Tallinna Tehnikaülikooli rahvusvahelise maksunduse lektor

Marko Saag

Advokaadibüroo ATTELA partner ja vandeadvokaat ning Tallinna Tehnikaülikooli rahvusvahelise maksunduse lektor

Aule Kindsigo

Kindsigo Konsultatsioonid OÜ juht, maksunõustaja

Aule Kindsigo

Kindsigo Konsultatsioonid OÜ juht, maksunõustaja
AJAKAVA

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Kogunemine

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

1. osa - Käibemaksukohustus ja rahvusvahelised tehingud

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

2. osa - Maksuvaba käive ja sisendkäibemaksu ümberarvestus

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

3. osa - Käibemaksuseaduse muudatused ja maksustamise erisätted

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Kogunemine

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

1. osa - Teises riigis töötavate töötajate maksustamine.

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

2. osa - Teises riigis töötavate töötajate maksustamine.

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

3. osa - Püsiv tegevuskoht. Tekkimine ja vältimine

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Kogunemine

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

1. osa - Füüsilistele isikutele tehtavate väljamaksete maksustamine

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

2. osa - Erisoodustused

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

3. osa - Kingitused, annetused, vastuvõtukulud

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

4. osa - Dividendide jm kasumieraldiste maksustamine

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil akadeemia@aripaev.ee või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või Liis.Lehtmets@aripaev.ee.

Korraldaja võib koolitusel teha pilte ja jagada neid osalejatega, samuti kasutada neid sarnaste koolituste turundamiseks.