Maksumuudatused 2019

21.02.2019

Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus

Uus aasta tõi seadusandlusesse uuendusi, mis mõjutavad ettevõtjaid ning raamatupidajate tööd. Maksumuudatuste hommikuseminaril käsitletakse kõiki olulisemaid tulumaksu-, käibemaksu- ning maksukorralduseseaduse muudatusi, mida silmas pidada 2018 aasta lõpetamisel ja 2019 aasta maksuplaneerimisel. Maksuteemade kõrval vaadatakse üle ka lisanduv kohustus töötajate andmete töötamise registrisse kandmiseks.


Hommikuseminar annab teadmised ja oskused, et maksusüsteemi uusi võimalusi parimal viisil ära kasutada ja vältida ohte, mis võivad esile kerkida senise maksustamispraktika mõtlematul jätkamisel.

Tulumaksuseaduse muudatused 2018-2019

 • kontsernisiseste laenude deklareerimine
 • dividendide maksustamise muudatus 2019
  • Millised dividendid kuuluvad maksustamisele soodusmääraga 14/86
  • Millal tuleb tulumaks 7% kinni pidada
  • Kuidas toimub deklareerimine
  • Näited
 • sõiduautode erisoodustus

Käibemaksuseaduse muudatused 2018-2019

 • kinnisasja käibemaksuga maksustamine
 • vautšerite ja elektroonilise teenuse maksustamine
 • käibemaksu impordi loa muudatused
 • sisendkäibemaksu mahaarvamise reeglid

Maksukorralduse seaduse muudatused 2019

 • ametinimetuse, töötegemise koha ja tööaja määra lisamine töötamise registrisse
 • muudatused revisjoni läbiviimisel
 • maksuvõla- ja -intressi arvestamise muudatused

 

ESINEJA

Aule Kindsigo

Konsultatsioonid OÜ juhataja ja maksukonsultant
Aule on töötanud pikki aastaid Maksu- ja Tolliametis erinevatel ametikohtadel, viimased nendest Põhja Maksukeskuses juhataja ja Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna juhataja. Viimased 5 aastat on omanimelise maksukonsultatsiooni firma juht ja maksunduse lektor. Spetsialiseerunud põhiliselt siseriiklikule maksuõigusele kuid võõrad ei ole ka rahvusvahelise maksustamise teemad.
Aule on olnud esineja paljudel maksukoolitustel ja kursustel erinevate firmade ja kõrgkoolide (TTÜ, SKA) kutsel, samuti töötas aastatel 2009-2015 maksunduse lektorina Estonian Business Schoolis, kus ta 2012/2013 õppeaastal valiti tudengite poolt parimaks erialaõppejõuks.
PROGRAMM

08:30 - 09:00

08:30 - 09:00

Registreerimine ja hommikukohv

09:00 - 10:30

09:00 - 10:30

Loeng

10:30 - 10:45

10:30 - 10:45

Kohvipaus

10:45 - 12:15

10:45 - 12:15

Loeng

LISAINFO
Osalemise tingimused

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil [email protected] .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi toimumist, palume tasuda 50% väljastatud arve maksumusest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, palume tasuda väljastatud arve täissummas.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.