Meditsiiniuudised.ee veebiväljaanne

Digiversioon

Meditsiiniuudised.ee veebiväljaanne pilt
  • mu.ee uudiseid pääsevad lugema vaid Meditsiiniuudiste tellijad pärast tellimuse eest tasumist
  • Õigus lehte tellida ja veebi lugeda on vaid arstidel, apteekritel ja ämmaemandatel – kõigil, kellele on antud retseptiõigus
  • Õigus lehte tellida ja veebi lugeda on ka osalise retseptiõigusega pereõdedel
  • Meditsiiniuudiste veebiversioon on mugavalt loetav arvutis, tahvlis ja nutitelefonis
  • Tellimus sisaldab Meditsiiniuudiste uudiskirja