Koolitused

Meeskonna restart viie sammuga

Kuidas oma meeskond pärast eriolukorda uuele tasemele tõsta?

06. mai 2020

Kestus: 1 tund 30 minutit

Reaalajas veebikoolitus

Eriolukord on löönud sassi meeskondade töörütmi ning mõjutanud inimesi nii emotsionaalselt kui suhtlemispiirangute kaudu ka füüsiliselt. Olukord paraneb ja meeskond peab edasi minema. Kuid meeskonna sihid, keskkond ja ka suhted pole enam need, mis enne. Kriisi kogemus on loonud võimaluse teha meeskonnale kiire ja konkreetne restart, mille eesmärk on kriisi lõppedes olla valmis edasi minema nii kiiresti ja tulemuslikult kui võimalik.

 

 

 

 Koolituse eesmärk on

 • anda juhile kätte selge manuaal meeskonna restardi läbiviimiseks;
 • aidata mõtestada seda, mis seisus meeskond on ja kuidas võiks edasi liikuda;
 • anda juhile enesekindlust oma meeskonna juhtimisel.

 

Koolitusele on oodatud juhid, kes näevad eelkõige vajadust ja ka võimalust oma meeskonna koostöö järgmisele tasemele tõstmiseks.

 

Koolitus sobib Sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas Sinu meeskonna fookused, eesmärgid, sihid on muutunud/muutumas?
 • Kas Sa oled olnud sunnitud tegema praegu või lähitulevikus muutusi meeskonna koosseisus, mis tähendab ka uusi suhteid meeskonnas?
 • Kas tunned ennast veidi ebakindlalt mõeldes meeskonna koostööle pärast kriisi?
 • Kas Sa oled väsinud kuulmast jutte piirangutest, kriisi raskustest ja tahaks juba edasi liikuda?
 • Kas Sa tahad näha kriisis võimalust ja teha plaani, kuidas sellest meeskonnana tugevamana välja tulla?

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, kuidas oma meeskond kriisist tugevamana välja juhtida;
 • mõistab meeskonna uuele tasemele viimise psühholoogilist konteksti;
 • on loonud endale plaani, kuidas oma meeskonnaga arenguhüpe teha.

 

1,5-tunnisel reaalajas veebikoolitus sisaldab teooriat, diskussioone, virtuaaltahvlit ja küsitlusi. Osalejatele antakse manuaalid konkreetsete harjutuste tegemiseks oma meeskonnaga.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 1 tund 30 minutit (2 akadeemilist tundi).

 

Koolitus algab kell 10.00. Osalejad kogunevad ühises Zoom’i virtuaalkeskkonnas kell 09.55. Vastav link saadetakse enne koolitust e-maili teel.

 

Koolitusel käsitletavad teemad: 

 1. samm: Meekonna eneseusk
 • Kuidas tekib meeskonnas usk endasse?
 • Juhis meeskonnas kasutamiseks: Mida me teeme hästi ja milles oleme tugevad ehk mida kaasa võtta?
 1. samm: Objektiivne hetkeseis
 • Emotsioonidest, kannatamisest lahti rebimine.
 • Juhis meeskonnas kasutamiseks: Milline on päriselt hetkeseis meeskonna eesmärkides, tulemustes, tegevustes?
 1. samm: Vaatenurga muutus
 • Probleemide, väljakutsete vaatenurga muutmine.
 • Juhis meeskonnas kasutamiseks: Väljakutse, tuleviku ümbersõnastamine, hetkeolukorrast välja zoomimine.
 1. samm: Uue võimaluse leidmine
 • Uue tähenduse ja sihi leidmine.
 • Juhis meeskonnas kasutamiseks: Milles seisneb meeskonna võimalus kriisist väljumisel – mis on teema, millele peaks fookuse panema?
 1. samm: Tegevusele keskendumine
 • Tegevusele keskendumine, plaani tegemine
 • Juhis meeskonnas kasutamiseks: Milline on tegevusplaan meeskonnas?

KOOLITAJA

Raimo Ülavere

Koolitaja ja coach
Raimo on praeguse kriisi ajal suhelnud coachingute, veebikoolituste ja vestluste käigus kümnete juhtidega ning aidanud neil teha valikuid, et juhid ise ja nende meeskonnad saaksid võimalikult kiiresti kohaneda ja tugevemana edasi minna.

Raimo Ülavere on koolitaja ja coach, kelle eesmärk on aidata inimestel teha positiivseid muutusi oma käitumises, mis viiksid inimesi lähemale oma ambitsioonikatele sihtidele.

12 coachina töötatud aasta jooksul on Raimo personaalse coachina aidanud 150+ juhil ja kümnetel sportlastel saavutada sihte ja teha positiivseid muutusi, nii oma uskumustes, hoiakutes kui käitumises. Näiteks 2019. aastal tegi Raimo 90 personaalset coachingu sessiooni tippjuhtidega ja 83 sessiooni tippsportlastega (enamik Eesti koondise ehk rahvusvahelisel tasemel). Nende siht oli lisaks käitumise muutusele mentaalne tugevus, enesekindlus, psüühiline ettevalmistus ning pingelistes olukordades mitte lihtsalt hakkama saamine, vaid nendes oma hetke parima tulemuse tegemine.

Raimo on sertifitseeritud juhtide ja meeskondade coach (Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching, Academy of Exectutive Coaching).
Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil akadeemia@aripaev.ee või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või Liis.Lehtmets@aripaev.ee.